GoDaddy
ข้อความการสนับสนุน

9 มีนาคม 2018

 

1. ภาพรวม

ขณะที่ GoDaddy เพิ่มคุณสมบัติและการบริการใหม่ให้แก่คุณ และขณะที่คุณเพิ่มแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ใหม่ของบุคคลภายนอก เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องแจ้งให้คุณทราบว่าบริการการสนับสนุนใดบ้างGoDaddy ที่มีและไม่มีให้ ข้อความการสนับสนุนนี้ไม่มีจุดประสงค์ และไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นภาระผูกพันในข้อตกลงโดยคุณหรือ GoDaddy และไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะระบุถึงระดับของการสนับสนุนของบางคำแนะนำที่เสนอให้GoDaddyต่อผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย ข้อความการสนับสนุนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยGoDaddy เป็นผู้มีสิทธิพิจารณาตัดสินแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวคุณ บางผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงรายกายด้านล่างอาจไม่มีให้บริการแก่ทุกตลาด

2. คำบรรยายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการบริการ

A. ภาพรวมของแนวทาง

สนับสนุน:

 • การซื้อหรือการต่ออายุ GoDaddy ผลิตภัณฑ์
 • การตั้งค่า GoDaddy ผลิตภัณฑ์
 • การแสดงขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
 • การวินิจฉัยข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อหรือการเข้าใช้
 • การตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบและสถาปัตยกรรมของเรากำลังทำงานอยู่

ไม่สนับสนุน:

 • การกำหนดค่าและการปรับแต่งการตั้งค่าแอปพลิเคชันของคุณ
 • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
 • การสร้างเว็บไซต์และเนื้อหา (การตั้งชื่อ การร่าง การสร้าง การเผยแพร่)
 • เพิ่มผู้คนเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
 • เรียนรู้วิธีการทำงานของอินเทอร์เน็ต (รหัส เซิร์ฟเวอร์ และการเชื่อมต่อ)
 • การฝึกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ตของคุณ


B. ชื่อโดเมน

สนับสนุน:

 • การจดทะเบียนหรือการต่ออายุชื่อโดเมน
 • การตั้งค่าชื่อโดเมน (เว็บไซต์ โฮสติ้ง และอีเมล)
 • การใช้ Domain Manager ของเรา
 • การจัดการชื่อโดเมน
 • อธิบายวิธีอัปเดตข้อมูลติดต่อสำหรับชื่อโดเมน
 • แสดงให้คุณเห็นว่าจะสร้างและแก้ไขไฟล์โซน DNS ได้ที่ไหน
 • การแก้ไขไฟล์โซนเพื่อทำงานร่วมกับ GoDaddyผลิตภัณฑ์

ไม่สนับสนุน:

 • แก้ไขไฟล์โซนเพื่อทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GoDaddy
 • การกำหนดค่าไฟล์โซนขั้นสูง
 • การแก้ไขปัญหาการบันทึกไฟล์โซน DNS ของบุคคลภายนอก


C. GoDaddy อีเมล

สนับสนุน:

 • การซื้อหรือการต่ออายุบัญชีอีเมล
 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบัญชีอีเมล
 • แสดงให้คุณเห็นว่าจะสร้างและแก้ไขไฟล์โซน DNS ได้อย่างไร
 • การสร้างชื่อโดเมนของคุณให้ทำงานร่วมกับอีเมล
 • การส่งและรับอีเมลบนเว็บ
 • ยืนยันการตั้งค่าอีเมลในคอมพิวเตอร์ของคุณ (Outlook)
 • ยืนยันการตั้งค่าอีเมลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
 • การส่งต่อข้อความอีเมล
 • การตั้งค่าการตอบอัตโนมัติ
 • การสร้างบัญชีดักจับอีเมล
 • การจัดการและการลบบัญชีอีเมล
 • สร้างความมั่นใจว่าคุณจะสามารถส่งและรับอีเมลได้
 • การสร้างรายการแจกจ่ายอีเมล
 • การสร้างลายเซ็นอีเมล
 • การเพิ่มและลบข้อมูลติดต่อของอีเมล

ไม่สนับสนุน:

 • การแก้ไขปัญหาอีเมลไคลเอ็นต์ของบุคคลภายนอก
 • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
 • การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญขีอีเมล
 • การสร้างข้อความอีเมล
 • การสร้างตัวกรองและโฟลเดอร์อีเมล
 • การนำเข้าและส่งออกไฟล์ .pst/.olm


D. Microsoft® Office™ 365

สนับสนุน:

 • การซื้อหรือการต่ออายุบัญชี Office 365
 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของ Office 365
 • การเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ (กล่องจดหมาย)
 • การกำหนดค่าชื่อโดเมนเพื่อใช้ Office 365
 • การกำหนดค่าที่รองรับอีเมลไคลเอ็นต์
 • การแก้ไขปัญหาการส่งอีเมล
 • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออีเมลไคลเอ็นต์ของบุคคลภายนอก
 • การติดตั้งซอฟต์แวร์ Office 365 บนระบบที่รองรับ
 • การเชื่อมต่อที่รองรับเวอร์ชัน Office เป็น OneDrive สำหรับธุรกิจ
 • การวินิจฉัยความล้มเหลว ข้อผิดพลาดและการลดระดับระบบ เพิ่มความสามารถแก่ Microsoft หากจำเป็น
 • ช่วยเหลือคุณด้วยการเริ่มต้นใช้งานแบบพื้นฐาน (การส่งอีเมลจาก OWA การอัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive สำหรับธุรกิจ)
 • การย้ายจากบัญชี Workspace IMAP ที่ตรงตามคุณสมบัติโดยใช้GoDaddyบริการการย้าย
 • การย้ายจากGoDaddy Exchange ที่ได้รับการโฮสต์ ไปยัง Office 365 ผ่านโปรแกรมสิ้นสุดอายุใช้งาน

ไม่สนับสนุน:

 • ฝึกอบรมวิธีการใช้งาน Office 365 ให้แก่คุณ (การเขียนสูตรบน Excel การสร้างภาพเคลื่อนไหวบน PowerPoint เป็นต้น)
 • การย้ายไปยัง Office 365 โดยใช้การสำรองข้อมูล (การนำเข้า/ส่งออก PST) หรือบริการจากบุคคลภายนอกอื่นๆ
 • การบริหารงาน Exchange
 • การบริหารงาน SharePoint
 • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออีเมลไคลเอ็นต์ของบุคคลภายนอก
 • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
 • การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญขีอีเมล


E. ตัวสร้างเว็บไซต์

สนับสนุน:

 • การซื้อหรือต่ออายตัวสร้างเว็บไซต์
 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของตัวสร้างเว็บไซต์
 • การตั้งค่าบัญชีตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณ
 • การสร้างชื่อโดเมนของคุณให้ทำงานร่วมกับตัวสร้างเว็บไซต์
 • อธิบายวิธีใช้ตัวสร้างเว็บไซต์
 • อธิบายวิธีเพิ่ม/ลบหน้าเว็บ
 • อธิบายวิธีเพิ่ม/ลบเนื้อหา (ข้อความและภาพ)
 • อธิบายวิธีใช้ Add-on ตัวสร้างเว็บไซต์
 • อธิบายวิธีเชื่อมโยงโซเชียลมีเดียกับตัวสร้างเว็บไซต์
 • อธิบายวิธีเผยแพร่เว็บไซต์ตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณ

ไม่สนับสนุน:

 • การสร้างและการลบหน้าเว็บ
 • การเพิ่มเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ของคุณ (คัดลอก รูปภาพ วิดีโอ)
 • การปรับแต่งรูปภาพ (คุณภาพ สี ขนาด สัดส่วนจอภาพ)
 • การปรับแต่งเทมเพลตตัวสร้างเว็บไซต์
 • การเพิ่มรหัสที่กำหนดได้เอง (HTML, JavaScript, CSS) ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
 • ได้รับการจัดอับดับในตัวช่วยการค้นหา
 • การอัปโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
 • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
 • การเพิ่มแอปพลิเคชันบุคคลภายนอกไปยังตัวสร้างเว็บไซต์


F. ร้านค้าออนไลน์

สนับสนุน:

 • การซื้อหรือการต่ออายุร้านค้าออนไลน์
 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชนของร้านค้าออนไลน์
 • กำหนดค่าบัญชีร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 • การสร้างชื่อโดเมนของคุณให้ทำงานร่วมกับร้านค้าออนไลน์
 • อธิบายวิธีใช้ร้านค้าออนไลน์
 • อธิบายวิธีเพิ่ม/ลบหน้าเว็บ
 • อธิบายวิธีเพิ่ม/ลบเนื้อหา (ข้อความและภาพ)
 • อธิบายวิธีเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าของคุณ
 • อธิบายตัวเลือกสถานที่การจัดส่งและการชำระเงินของคุณเป็นที่ใดและแบบไหน
 • อธิบายวิธีเผยแพร่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ไม่สนับสนุน:

 • การสร้างและการลบหน้าเว็บ
 • การเพิ่มเนื้อหาไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ (คัดลอก รูปภาพ วิดีโอ)
 • การปรับแต่งรูปภาพ (คุณภาพ สี ขนาด สัดส่วนจอภาพ)
 • การปรับแต่งเทมเพลตร้านค้าออนไลน์
 • การเพิ่มรหัสที่กำหนดได้เอง (HTML, JavaScript, CSS) ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
 • กำหนดค่าตัวเลือกการจัดส่งและการชำระเงินของคุณ
 • การอัปโหลดไฟล์ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ


G. เว็บโฮสติ้ง/โฮสติ้งธุรกิจ

สนับสนุน:

 • การซื้อหรือต่ออายุโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกัน
 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกัน
 • สร้างบัญชีโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันของคุณ
 • การสร้างชื่อโดเมนของคุณให้ทำงานร่วมกับโฮสติ้ง
 • การระบุสาเหตุหลักของปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์1
 • ใช้แผงควบคุมโฮสติ้งของเรา
 • มอบการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับไคลเอ็นต์ FTP ของคุณ
 • อธิบายวิธีอัปโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
 • การติดตั้งแอปจากภายนอกผ่านแผงควบคุมที่ได้รับการสนับสนุนของคุณ
 • การสำรองข้อมูลให้กับฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์
 • คำแนะนำขั้นตอนโอนย้ายโฮสติ้งของคุณ
 • การติดตั้ง GoDaddy ใบรับรอง SSL บน GoDaddy โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันสำหรับโดเมนหลักเท่านั้น
 • การสร้างบัญชีอีเมล
 • มอบการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับไคลเอ็นต์อีเมลของคุณ

ไม่สนับสนุน:

 • ไคลเอ็นต์ คำสั่ง แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาที่ติดตั้งโดยลูกค้า
 • ปลั๊กอินและ Add-on ของแผงควบคุม (Parallels Plesk หรือ cPanel/WHM)
 • แอปพลิเคชันใน Parallels Plesk Application Vault และ/หรือ cPanel Application Catalog
 • การติดตั้งเอกสารรับรอง SSL แก่บุคคลภายนอก
 • การติดตั้ง GoDaddy ใบรับรอง SSL บน GoDaddy โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันสำหรับโดเมนเสริม2
 • การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต3
 • การกำหนดค่าเว็บไซต์ของคุณและการตั้งค่า SEO
 • การสร้างไฟล์โซน DNS แบบกำหนดเอง
 • การแก้ไขปัญหาการบริการจากบุคคลภายนอกใดๆ
 • การช่วยเหลือด้วยการปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ระดับลึกใดๆ
 • การกำหนดค่าอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ
 • การกำหนดค่า FTP ไคลเอ็นต์ของคุณ
 • การแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนโดเมนของบุคคลภายนอก
 • การแก้ไขปัญหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ส่วนบุคคล
 • การตรวจสอบการใช้งานแทนกันได้ของ Cross-Browser
 • การแก้ไขปัญหาการถูกเจาะระบบเนื่องจากเวกเตอร์ที่ควบคุมโดยลูกค้า

1 - การระบุสาเหตุหลักของปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ - เราจะให้ความมั่นใจว่าอีเมล การให้บริการบนเว็บ FTP และแผงควบคุมของคุณทั้งหมดทำงานและสามารถเข้าถึงการทำงานได้ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบโดยสมบูรณ์ในการติดตั้งและแก้ไขการดำเนินการของคำสั่งและแอปพลิเคชันใดๆ และทั้งหมด เราไม่อาจแก้ไขปัญหา หรือจัดหาการสนับสนุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ผิดปกติของคำสั่งหรือแอปพลิเคชัน

การสำรองข้อมูล – ลูกค้ามีหน้าที่ในการดำเนินการและดูแลรักษาการสำรองข้อมูลปัจจุบัน เราคงรักษาการสำรองข้อมูลของเราเองสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดให้ในกรณีที่อาจมีความเสียหายเท่านั้น โดยปกติแล้วเราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้สูงสุดเป็นเวลา 30 วัน ยกเว้นบนโฮสติ้ง cPanel ของเรา ซึ่งจะมีหนึ่งภาพถ่ายหน้าจอที่จะเก็บข้อมูลภายในสี่วันที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันถึงความมีอยู่หรือการกู้คืนข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย สามารถร้องขอการกู้คืนข้อมูลได้ที่บริการระดับผู้เชี่ยวชาญ*ของเรา

* บริการระดับผู้เชี่ยวชาญเป็นบริการที่มีค่าธรรมเนียมที่มีให้บริการโดยทีมสนับสนุนของเราในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และจะไม่รวมอยู่ใน GoDaddy’sการสนับสนุนฟรี หากต้องการซื้อบริการเหล่านี้ โปรดโทรไปที่ (+1) (480) 463-8824 คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการระดับผู้เชี่ยวชาญได้ที่เมนูบริการระดับผู้เชี่ยวชาญ

2 - มีบริการผู้เชี่ยวชาญสำหรับเรื่องนี้

3 เราไม่ได้จัดหาการฝึกอบรมหรือความรู้ในการดำเนินการในแง่มุมด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตใดๆ เราคาดหวังว่าคุณจะได้รับความเข้าใจเบื้องต้นถึงแนวคิดการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น DNS, อีเมล, เว็บ, เว็บเบราว์เซอร์, FTP และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

H. WordPress ภายใต้การจัดการ

สนับสนุน:

 • การซื้อหรือการต่ออายุ WordPress ภายใต้การจัดการ
 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของ WordPress ภายใต้การจัดการ
 • การจัดหาบัญชี WordPress ภายใต้การจัดการของคุณ
 • การตั้งค่าโดเมนของคุณด้วย WordPress ภายใต้การจัดการ
 • การระบุแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน1
 • ใช้แผงควบคุมโฮสติ้งของเรา
 • มอบการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับไคลเอ็นต์ FTP ของคุณ
 • อธิบายวิธีอัปโหลดไฟล์ไปยัง WordPress ภายใต้การจัดการของคุณ
 • การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย2
 • ติดตั้ง GoDaddyใบรับรอง SSL บน WordPress ภายใต้การจัดการ
 • สำรองข้อมูลไฟล์และฐานข้อมูลทุกวัน3
 • การช่วยเหลือด้วยการนำทางหลักของ WordPress เช่น แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ4
 • การติดตั้งเวอร์ชัน WordPress ล่าสุด และได้รับการตรวจสอบแล้วบนแพลตฟอร์มของเรา
 • การตรวจสอบฮาร์ดแวร์และเครือข่ายของ WordPress ภายใต้การจัดการ
 • อัปเดตเป็นเวอร์ชันของ WordPress ล่าสุด ปลอดภัยสูงสุดโดยอัตโนมัติ

ไม่สนับสนุน:

 • การย้ายเว็บไซต์ของคุณไปยัง WordPress ภายใต้การจัดการด้วยตนเอง
 • การปรับแต่งธีม wordpress ของคุณ
 • การช่วยเหลือด้วยเค้าโครงหรือดีไซน์ของคุณ
 • การแก้ไขปัญหาเครือข่ายหรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก
 • ไคลเอ็นต์ คำสั่ง แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาที่ติดตั้งโดยลูกค้า
 • การติดตั้งเอกสารรับรอง SSL แก่บุคคลภายนอก
 • การกำหนดค่าเว็บไซต์ของคุณและการตั้งค่า SEO
 • การสร้างไฟล์โซน DNS แบบกำหนดเอง
 • การแก้ไขปัญหาการบริการจากบุคคลภายนอกใดๆ
 • การกำหนดค่าอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ
 • การกำหนดค่า FTP ไคลเอ็นต์ของคุณ
 • การแก้ไขปัญหาโดเมนของบุคคลภายนอก
 • การแก้ไขปัญหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ส่วนบุคคล
 • การตรวจสอบการใช้งานแทนกันได้ของ Cross-Browser
 • การทบทวนปัญหาปลั๊กอิน/ธีมบนแพลตฟอร์มของเราอย่างละเอียด

ประกาศพิเศษเกี่ยวกับปลั๊กอินที่ได้รับอนุมัติ:      

เพื่อความมั่นใจว่าประสิทธิภาพและความปลอดภัยภายในสภาพแวดล้อมของ WordPress ภายใต้การจัดการจะดียิ่งกว่าเดิม เราได้ทำการตรวจสอบปลั๊กอินอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการดังกล่าว เราทำการสแกนสภาพแวดล้อมโฮสติ้งของ WordPress ภายใต้การจัดการของเราทุกคืน ปลั๊กอินที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกลบออกและอีเมลจะถูกส่งไปยังเจ้าของบัญชีที่ได้รับผลกระทบ

 • ขณะที่เราไม่รองรับรหัสแบบกำหนดเอง สำหรับ WordPress ภายใต้การจัดการนั้น เราจะดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาว่าเหตุใดปลั๊กอินหรือธีมถึงไม่ทำงานอย่างถูกต้องบนระบบของเรา เราไม่สามารถรับประกับได้ว่าเราจะสามารถทำให้การทำงานนี้สมบูรณ์แบบ แต่เราจะพยายามอย่างดีที่สุด

1 - การระบุสาเหตุหลักของปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ - เราจะให้ความมั่นใจว่าอีเมล การให้บริการบนเว็บ FTP และแผงควบคุมของคุณทั้งหมดทำงานและสามารถเข้าถึงการทำงานได้ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบโดยสมบูรณ์ในการติดตั้งและแก้ไขการดำเนินการของคำสั่งและแอปพลิเคชันใดๆ และทั้งหมด เราไม่อาจแก้ไขปัญหา หรือจัดหาการสนับสนุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ผิดปกติของคำสั่งหรือแอปพลิเคชัน

2 – การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยและการตรวจหาการโจมตี - ทีมรักษาความปลอดภัยของเราทำงาน 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อจับตาดูกิจกรรมอันน่าสงสัยและปกป้องเว็บไซต์ของคุณจากการโจมตีแบบเดารหัสผ่านโดยการสุ่ม (Brute Force) และการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (DDoS)

3 - การสำรองข้อมูล – ลูกค้ามีหน้าที่ในการดำเนินการและดูแลรักษาการสำรองข้อมูลปัจจุบัน เราคงรักษาการสำรองข้อมูลของเราเองสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดให้ในกรณีที่อาจมีความเสียหายเท่านั้น โดยปกติแล้วเราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้สูงสุดเป็นเวลา 30 วัน แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันถึงความมีอยู่หรือการกู้คืนข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย สามารถร้องขอการกู้คืนข้อมูลได้ที่บริการระดับผู้เชี่ยวชาญ*ของเรา

4-ช่วยย้ายเว็บไซต์ของคุณไปยัง WordPress ภายใต้การจัดการ – เรามีขั้นตอนการย้ายอัตโนมัติที่มีอัตราความสำเร็จสูง ด้วยเหตุบางประการ หากการย้ายของคุณล้มเหลว เราจะตรวจหาเหตุผลทั่วไปที่ทำให้เกิดการล้มเหลว และช่วยเหลือด้วยการร้องขอการย้ายใหม่ หากเกิดความล้มเหลวกับสิ่งอื่นอีก เราสามารถช่วยเหลือด้วยการย้ายแบบแมนนวลตราบเท่าที่มีการจัดหาเนื้อหาไว้ให้

* บริการระดับผู้เชี่ยวชาญเป็นบริการที่มีค่าธรรมเนียมที่มีให้บริการโดยทีมสนับสนุนของเราในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และจะไม่รวมอยู่ใน GoDaddy’sการสนับสนุนฟรี หากต้องการซื้อบริการเหล่านี้ โปรดโทรไปที่ (+1) (480) 463-8824 คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการระดับผู้เชี่ยวชาญได้ที่เมนูบริการระดับผู้เชี่ยวชาญ


I. เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและเซิร์ฟเวอร์เสมือน

สนับสนุน:

i. จัดการด้วยตนเอง

 • การซื้อหรือการต่ออายุเซิร์ฟเวอร์
 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเซิร์ฟเวอร์ของเรา
 • รีเซ็ตรหัสผ่านรูท
 • จัดหาเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
 • การแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานและช่วงเวลาใช้งานของเครือข่าย
 • ฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการจัดการทั้งหมด
 • การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่านรูทและการเข้าถึงด้วยการบริหารจัดการ
 • คำแนะนำขั้นตอนโอนย้ายโฮสติ้งของคุณ

ii. จัดการ

 • การซื้อหรือการต่ออายุเซิร์ฟเวอร์
 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเซิร์ฟเวอร์ของเรา
 • รีเซ็ตรหัสผ่านรูท
 • จัดหาเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
 • การแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานและช่วงเวลาใช้งานของเครือข่าย
 • ฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการจัดการทั้งหมด
 • การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่านรูทและการเข้าถึงด้วยการบริหารจัดการ
 • คำแนะนำขั้นตอนโอนย้ายโฮสติ้งของคุณ
 • การติดตั้ง GoDaddy ใบรับรอง SSL บนผลิตภัณฑ์ GoDaddy ที่มีคุณสมบัติ1
 • การอัปเดตและการแก้ไขรูปแบบการดำเนินการหลัก
 • การสำรองข้อมูลเนื้อหาและข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์2

iii. จัดการทั้งหมด:

 • การซื้อหรือการต่ออายุเซิร์ฟเวอร์
 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเซิร์ฟเวอร์ของเรา
 • รีเซ็ตรหัสผ่านรูท
 • จัดหาเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
 • การแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานและช่วงเวลาใช้งานของเครือข่าย
 • ฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการจัดการทั้งหมด
 • การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่านรูทและการเข้าถึงด้วยการบริหารจัดการ
 • คำแนะนำขั้นตอนโอนย้ายโฮสติ้งของคุณ
 • การติดตั้ง GoDaddy ใบรับรอง SSL บนผลิตภัณฑ์ GoDaddy ที่มีคุณสมบัติ1
 • การอัปเดตและการแก้ไขรูปแบบการดำเนินการหลัก
 • การสำรองข้อมูลเนื้อหาและข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์2
 • การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 • จัดหากลุ่มการขายและการสนับสนุนที่จัดเตรียมไว้ให้
 • การตั้งค่า DNS
 • การตั้งค่าโดเมน
 • การย้ายเนื้อหา
 • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพขั้นสูง3
 • การปรับตั้งค่า Apache
 • การปรับตั้งค่า MySQL
 • การสแกนและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย (SSA)
 • การป้องกันการบุกรุก
 • กฎ Firewall แบบกำหนดเอง (เฉพาะ iptable เท่านั้น)4
 • การติดตั้งแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์
 • การจัดการฐานข้อมูล
 • การกำจัดมัลแวร์และนำเว็บไซต์ออกจากแบล็คลิสต์
 • การอัปเกรดเวอร์ชัน PHP
 • การติดตั้งโมดูล PHP

iv. บริการระดับผู้เชี่ยวชาญ:

 • จัดหากลุ่มการขายและการสนับสนุนที่จัดเตรียมไว้ให้
 • การตั้งค่า DNS
 • การตั้งค่าโดเมน
 • การย้ายเนื้อหา
 • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพขั้นสูง
 • การปรับตั้งค่า Apache
 • การปรับตั้งค่า MySQL
 • การสแกนและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย (SSA)
 • การป้องกันการบุกรุก
 • กฎ Firewall แบบกำหนดเอง (เฉพาะ iptable เท่านั้น)4
 • การติดตั้งแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์
 • การจัดการฐานข้อมูล
 • การกำจัดมัลแวร์และนำเว็บไซต์ออกจากแบล็คลิสต์
 • การอัปเกรดเวอร์ชัน PHP
 • การติดตั้งโมดูล PHP

ไม่สนับสนุน:

 • การแก้ไขปัญหาไคเอ็นต์ คำสั่ง แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาใดๆ ที่ติดตั้งโดยลูกค้า
 • ปลั๊กอินและ Add-on ของแผงควบคุม (Parallels Plesk หรือ cPanel/WHM)
 • แอปพลิเคชันใน Parallels Plesk Application Vault และ/หรือ cPanel Application Catalog
 • การฝึกอบรมเกี่ยวกับ Internet 5
 • การกำหนดค่าเว็บไซต์ของคุณและการตั้งค่า SEO
 • การกำหนดค่าอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ
 • การกำหนดค่า FTP ไคลเอ็นต์ของคุณ
 • การตรวจสอบการใช้งานแทนกันได้ของ Cross-Browser
 • การแก้ไขปัญหาการถูกเจาะระบบเนื่องจากเวกเตอร์ที่ควบคุมโดยลูกค้า

1 ไม่รวมบรรทัดคำสั่ง Tomcat หรือการติดตั้ง IIS SSL

2 เซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการจัดการรวมถึงความสามารถในการสำรองข้อมูล แต่ต้องทำการเรียกใช้แบบแมนนวล เซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการจัดการทั้งหมดจะทำการสำรองข้อมูลทุกๆ 10 วัน

3 อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม

4 กฏ Iptable เช่น การเปิดพอร์ต 3306 เพื่อการเข้าถึง MySQL โดยตรง หรือการบล็อกไอพีจากการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์

5 เราไม่ได้จัดหาการฝึกอบรมหรือความรู้ในการดำเนินการในแง่มุมด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตใดๆ เราคาดหวังว่าคุณจะได้รับความเข้าใจเบื้องต้นถึงแนวคิดการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น DNS, อีเมล, เว็บ, เว็บเบราว์เซอร์, FTP และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

$ - บริการระดับผู้เชี่ยวชาญเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเลิศที่คุณสามารถจ่ายเงินเพื่อช่วยลดเวลาการทำงานด้านบริหารระบบเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป หรือจัดหาพื้นที่พิเศษแก่ผู้เชี่ยวชาญในขณะที่ช่วยคงการควบคุมจัดการภาพรวมของเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  งานที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวต่อคำขอรับบริการ แทนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบรายเดือน พร้อมด้วยแผนที่ได้รับการจัดการทั้งหมด  ขณะนี้บริการระดับผู้เชี่ยวชาญมีพร้อมให้ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ CentOS และ Fedora เท่านั้น หากต้องการซื้อบริการเหล่านี้ โปรดโทรไปที่ (+1) (480) 463-8824 คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการระดับผู้เชี่ยวชาญได้ที่เมนูบริการระดับผู้เชี่ยวชาญ


J. GoDaddy Pro โปรแกรม

สนับสนุน:

 • การซื้อหรือการต่ออายุGoDaddyผลิตภัณฑ์ ในบัญชีของคุณหรือบัญชีของ’sลูกค้า
 • การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ในบัญชีของคุณหรือบัญชีของ’sลูกค้า
 • การลงทะเบียนโปรแกรมโปร
 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของแผงควบคุมแบบโปร
 • การอธิบายวิธีตั้งค่าแบรนด์ของคุณ
 • การอธิบายวิธีเผยแพร่/ปิดการใช้งานโปรไฟล์สาธารณะของคุณ
 • การอธิบายวิธีเพิ่มไคลเอ็นต์
 • การอธิบายวิธีการจัดเก็บถาวร/ยกเลิกการจัดเก็บถาวรของไคลเอ็นต์
 • การร้องขอ/การตั้งค่า/การเพิกถอนคำอนุญาตการเข้าถึงบัญชี
 • การช่วยเหลือด้วยการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้บัญชีที่อนุญาตแก่โปร เพื่อจัดการกับบัญชี/ผลิตภัณฑ์ของไคลเอ็นต์
 • การอธิบายวิธีเพิ่มหมายเหตุลงในบัตรไคลเอ็นต์
 • การสร้าง/การส่งตะกร้าสินค้าสำหรับไคลเอ็นต์โปร
 • การอธิบายฟีดกิจกรรม
 • การอธิบายวิธีเพิ่ม/ลบเว็บไซต์ที่การดูแลเว็บไซต์
 • การอธิบายความหมายของการแจ้งเตือนการดูแลเว็บไซต์
 • การอธิบายวิธีที่จะกำหนดค่าการแจ้งเตือนแก่การตรวจสอบเว็บไซต์
 • การแสดงขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
 • การวินิจฉัยข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อหรือการเข้าใช้
 • การตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบและสถาปัตยกรรมของเรากำลังทำงานอยู่

ไม่สนับสนุน:

 • การสร้างเว็บไซต์ (การตั้งชื่อ การร่าง การสร้าง การเผยแพร่)
 • การเพิ่มเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ของคุณหรือของไคลเอ็นต์ของคุณ
 • การเพิ่มฐานข้อมูล/บัญชีอีเมล/แอปพลิเคชันบนเว็บ
 • การเพิ่มแอปพลิเคชันภายนอกไปยังตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณหรือของไคลเอ็นต์ของคุณ
 • การกำหนดค่าและการปรับแต่งการตั้งค่าแอปพลิเคชันของคุณ
 • การร่างและเผยแพร่เนื้อหา
 • การตั้งชื่อธุรกิจของคุณ
 • การสร้างโลโก้ให้แบรนด์ของคุณ
 • การสร้างลูกค้าเป้าหมาย
 • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย


K. ใบรับรอง SSL:

สนับสนุน:

 • การซื้อหรือต่ออายุเอกสารรับรอง SSL
 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเอกสารรับรอง SSL
 • การติดตั้งเอกสารรับรอ งGoDaddy SSL บน GoDaddy โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันสำหรับโดเมนหลัก (ไม่รวมบรรทัดคำสั่ง หรือการติดตั้ง Tomcat SLL)
 • การตรวจสอบความถูกต้องเอกสารรับรอง SSL ของคุณ
 • ส่งอีเมลการตรวจสอบความถูกต้อง SSL อีกครั้ง
 • การแก้ไขข้อขัดแย้งเรื่องชื่อทั่วไป
 • การวินิจฉัยข้อผิดพลาดบนเว็บเบราว์เซอร์ของ SSL
 • การอธิบายวิธีแก้ไขไฟล์โซนของคุณสำหรับไซต์ที่ปลอดภัย

ไม่สนับสนุน:

 • การส่งออกเอกสารรับรอง SSL ที่จะนำไปใช้บนหลายเซิร์ฟเวอร์
 • การติดตั้งGoDaddyใบรับรอง SSL บนเซิร์ฟเวอร์บุคคลภายนอก1
 • การติดตั้ง GoDaddy ใบรับรอง SSL บน GoDaddy โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันสำหรับโดเมนเสริม1
 • การติดตั้งใบรับรอง SSL แก่บุคคลภายนอก
 • การสร้าง CSR บนเซิร์ฟเวอร์บุคคลภายนอก1
 • การสร้าง CSR บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงและเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ1
 • การฝึกอบรมเกี่ยวกับ HTML, PHP หรือ JavaScript

1 มีบริการผู้เชี่ยวชาญสำหรับเรื่องนี้


L. พบ

สนับสนุน:

 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของการทำให้ติดอันดับการค้นหา
 • การอธิบายวิธีตั้งค่าบัญชีการทำให้ติดอันดับการค้นหา
 • การอธิบายวิธีใช้การทำให้ติดอันดับการค้นหา
 • การอธิบายวิธีการทำงานของการเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของคุณ
 • การอธิบายวิธีเพิ่ม แก้ไขและลบเนื้อหาธุรกิจของคุณในแดชบอร์ด
 • การอธิบายวิธีเผยแพร่รายการราคา/เนื้อหาเมนูบนเว็บไซต์ของคุณ
 • การแสดงให้คุณเห็นว่าคุณจะค้นหาการปรากฏตัวตนของคุณบนเว็บไซต์คู่ค้าของเราได้ที่ใด

ไม่สนับสนุน:

 • การเพิ่ม การแก้ไข หรือการลบเนื้อหาภายในการทำให้ติดอันดับการค้นหา
 • การให้คำแนะนำเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเนื้อหาการทำให้ติดอันดับการค้นหา
 • ความช่วยเหลือในการดำเนินการกับรายการใดๆ
 • ความช่วยเหลือกในการลบรายการใดๆ ออกจากเว็บไซต์คู่ค้า
 • ความช่วยเหลือเพื่อการจัดอับดับด้วยเครื่องมือค้นหา


M. การทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา

สนับสนุน:

 • การซื้อหรือการต่ออายุการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา
 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา
 • การทบทวนและตั้งค่าแรกเริ่มของการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา 
 • การอธิบายวิธีการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • การติดตามอันดับของคุณด้วยรายงาน

ไม่สนับสนุน:

 • การเพิ่ม การลบ หรือการแก้ไขคีย์เวิร์ด แท็ก วลีหรือเนื้อหาเพจของคุณ
 • การค้นคว้าและการใช้คีย์เวิร์ดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การให้คำแนะนำด้าน SEO เพื่อทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับแรกบนหน้า Google
 • การแบ่งปันเนื้อหาของคุณบนเครือข่ายสังคม


N. การตลาดทางอีเมล

สนับสนุน:

 • การซื้อหรือการต่ออายุการตลาดทางอีเมล
 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของการตลาดทางอีเมล
 • การตั้งค่าบัญชีการตลาดทางอีเมลของคุณ
 • การอธิบายวิธีใช้การตลาดทางอีเมล
 • ความเข้าใจถึงสถิติการตลาดทางอีเมล
 • การเชื่อมต่อบัญชีการตลาดทางอีเมลกับโซเชียลมีเดีย
 • การเชื่อมต่อบัญชีการตลาดทางอีเมลกับผลิตภัณฑ์ GoDaddy ที่ทำงานร่วมกันได้
 • การสร้างแบนเนอร์หรือธีมที่กำหนดได้เองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย*

ไม่สนับสนุน:

 • การแก้ไขและการแก้ไขปัญหาไฟล์แสดงรายการผู้สมัครสมาชิก (ไฟล์ CSV)
 • การทำความสะอาด การกรอง หรือการแก้ไขการแสดงรายการผู้สมัครสมาชิก
 • การสร้างเทมเพลตอีเมลในฐานะตัวแทนของลูกค้า
 • การสร้างเนื้อหาอีเมล (การเขียนคำโฆษณา การเพิ่มรูปภาพ เป็นต้น)
 • การสร้าง การแก้ไข และการแก้ไขปัญหา HTML ที่กำหนดเอง
 • การเผยแพร่รหัสแบบฟอร์มลงทะเบียนไปยังเว็บไซต์
 • การสร้างรายงานสถิติแบบกำหนดเอง

* ผู้แทน C3 GoDaddy ทั่วไปไม่สามารถสร้างแบนเนอร์ที่กำหนดเอง แต่ตัวแทนของ GEM ยินดีที่จะช่วยเหลือ โปรดส่งอีเมลพร้อมคำขอของคุณไปยัง GEM@godaddy.com ภายหลังจากซื้อแผน GEM ของคุณแล้ว


O. GoDaddy การจัดทำบัญชี

สนับสนุน:

 • การซื้อหรือการต่ออายุการทำบัญชี
 • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของการทำบัญชี
 • การตั้งค่าบัญชีการทำบัญชีของคุณ
 • การอธิบายวิธีใช้การทำบัญชี
 • การแสดงให้คุณให้ถึงวิธีการตั้งค่านำเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติ
 • การตั้งค่าการชำระเงินออนไลน์ด้วย ACH, PayPal หรือบัตรเครดิต

ไม่สนับสนุน:

 • การปรับแต่งเทมเพลตใบแจ้งหนี้
 • การสร้างใบแจ้งหนี้และการประมาณค่า
 • การสร้างแผ่นงานภาษีโดยรวมถึงตาราง C, ภาษีการขายและอื่นๆ
 • การติดตามระยะทางและเวลา
 • การตั้งค่าการนำเข้าข้อมูลการขายจาก PayPal, Amazon, eBay และ Etsy

 

P. SmartLine.

i. การกำหนดเส้นทางหมายเลขโทรศัพท์ / การโอนสาย

สนับสนุน:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบทำการโอนสายเมื่อโทรออก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตัวกรองเวลา/วัน ทำงาน
 • ยืนยันการกำหนดเส้นทางหมายเลขและตัวเลือกการเข้าร่วมอัตโนมัติ (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางที่ถูกต้อง

ไม่สนับสนุน:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขปลายทางโอนสายมีความถูกต้องและใช้งานได้

ii. คุณภาพเสียงของโทรศัพท์

ไม่สนับสนุน:

 • SmartLine ใช้เครือข่ายมือถือของลูกค้า ดังนั้น GoDaddy จึงไม่ได้เป็นผู้ควบคุมคุณภาพเสียงเรียกเข้า

iii. การตั้งค่าสำหรับโทรศัพท์ของบุคคลภายนอก

สนับสนุน:

 • การตั้งค่า SmartLine บนสมาร์ทโฟน android and iOS (apple)

iv. การย้ายข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์

สนับสนุน:

 • ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อเปลี่ยนหมายเลขไปยังระบบ SmartLine
 • กำหนดค่าการกำหนดเส้นทางหมายเลขในระบบ SmartLine และยืนยันว่าหมายเลขทำงานตามที่ได้ระบุไว้ในคำขอย้ายข้อมูล
 • อัพเดทสถานะระหว่างขั้นตอนการย้ายข้อมูล
 • ปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับของ LNP และกฎการย้ายข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ไม่สนับสนุน:

 • ยืนยันว่าหมายเลขที่มีสิทธิ์ย้ายข้อมูล
 • ให้หนังสือรับรองการลงลายมือชื่อครบถ้วนถูกต้องกับ SmartLine
 • แจ้ง SmartLine ที่หมายเลขควรกำหนดเส้นทางและไม่ว่าจะแทนที่หมายเลขหรือกำลังเพิ่มเป็นหมายเลขเพิ่มเติม
 • ให้ยกเลิกบัญชีที่มีผู้ให้บริการสูญหายหลังจากที่พอร์ตเสร็จสิ้น หากต้องการ
 • เมื่อมีการย้ายออก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีอยู่ในสถานะที่ดีและมีการเรียกข้อมูลการเรียกเก็บเงินแล้ว
 • เมื่อย้ายออกให้แจ้ง SmartLine หากคุณต้องการยกเลิกบริการหลังจากที่ได้ย้ายหมายเลขแล้ว

v. การจัดส่งการแจ้งเตือนข้อความ (Voicemail)

สนับสนุน:

 • ยืนยันที่อยู่อีเมลปลายทาง
 • ยืนยันการส่งข้อความจากระบบ SmartLine
 • ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อความอื่นผ่าน Web App

ไม่สนับสนุน:

 • ยืนยันที่อยู่อีเมลปลายทางถูกต้อง
 • Whitelist messages@SmartLine.com
 • ตรวจสอบว่าตัวกรองข้อความ โปรแกรมป้องกันไวรัส หรือนโยบายการรับอื่นๆ ไม่ได้ป้องกันการรับ
 • ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลเพื่อขอความช่วยเหลือ

 

Q. GoDaddy การประมูล

สนับสนุน:

 • การสนับสนุนทางอีเมลสำหรับโดเมนที่ขายหรือซื้อในการประมูล
 • นำโดเมนออกประมูลสำหรับขาย
 • อธิบายโครงสร้างค่าคอมมิชชั่น
 • ประกาศการขายโดเมนพรีเมียม
 • การประมูลหมดอายุและค่าธรรมเนียม
 • โดเมนสำหรับการซื้อหลังปิดประมูล
 • การเสนอราคา/การเสนอราคากลับไป
 • การนำทางการประมูล
 • การอธิบายประเภทรายการประมูล GoDaddy
 • สมาชิกการประมูล
 • คำถามเกี่ยวกับการจองชื่อที่จดทะเบียนแล้ว
 • การตรวจสอบยืนยันผู้ประมูล
 • ความช่วยเหลือในการส่งโดเมน
 • รายการคุณสมบัติหน้าแรกและหน้าหมวดหมู่
 • การรับชำระเงินสำหรับโดเมน
 • การชำระเงินสำหรับโดเมนพรีเมียมและการประมูล
 • การอธิบายการประมูลอัตโนมัติ
 • การอธิบายวิธีการแก้ไขรายการ
 • การโอนโดเมนที่เกี่ยวข้องกับการขายหลังการตลาด
 • การอธิบายความต้องการของผู้รับเงิน

ไม่สนับสนุน:

 • กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับการขายชื่อโดเมนนอกเหนือจากการใช้บริการรายชื่อที่มีคุณลักษณะ
 • การโอนโดเมนที่ไม่ได้ซื้อในตลาดหลังการขาย
 • รายการโดเมนของบุคคลที่สาม เช่น Sedo, Flippa เป็นต้น
 • การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี GoDaddy
 • การต่ออายุโดเมนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประมูล
 • การขอข้อมูลติดต่อโดเมน


R. WordPress พรีเมียม

สนับสนุน:

 • การติดตั้งหรืออัพเดทธีม
 • การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาธีม
 • การเพิ่มธีมเด็ก
 • การแก้ไขธีม
 • การติดตั้งระบบแสดงความคิดเห็น
 • การติดตั้งหรืออัพเดทปลั๊กอิน
 • การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาปลั๊กอิน
 • การแก้ไขไฟล์การกำหนดค่า
 • การดำเนินการค้นหาและแทนที่ฐานข้อมูล
 • การดำเนินการซ่อมแซมสตริงเชื่อมต่อ
 • การอัพเดทลิงก์ถาวร
 • การนำเข้า/การส่งออกฐานข้อมูล
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ MySQL
 • การตรวจสอบดัชนี Google
 • การประเมินการเพิ่มประสิทธิภาพเพจ
 • การเพิ่ม Favicon
 • การดำเนินการเปลี่ยนเส้นทางการตั้งค่า
 • การเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพ
 • การลดจดหมายขยะความคิดเห็น

ไม่สนับสนุน:

 • การสร้างเนื้อหา
 • การสร้างเว็บไซต์ใหม่ (โปรดดูที่บริการเว็บระดับมืออาชีพของเราสำหรับขั้นตอนการดำเนินการนี้)
 • การเพิ่มโค้ดที่กำหนดเองลงในธีมและปลั๊กอิน
 • การออกแบบงาน เช่น การสร้างเนื้อหาและคำแนะนำเรื่องรูปลักษณ์ของเว็บไซต์
 • การดำเนินงาน SEO ที่กำหนดเอง (การเพิ่มคำหลัก คำอธิบายไปยังเพจต่างๆ เป็นต้น)
 • การให้บริการบนเว็บไซต์ด้วยเวอร์ชันที่นำออกใช้งานก่อนเวอร์ชัน 4.0 หากไม่ได้ทำการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด (หมายเหตุ: การอัปเดตเวอร์ชันอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้การให้บริการบนเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานร่วมกับธีม ปลั๊กอิน ฯลฯ ได้)
 • การเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่กำหนดเองลงในปลั๊กอิน
 • การเพิ่มผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างสำหรับ WooCommerce
 • การเพิ่มอันดับเพจ
 • สร้างลิงก์ย้อนหลังไซต์
 • การกำหนดค่า DNS
 • การกำหนดค่าใบรับรอง SSL (โปรดดูที่บริการติดตั้งใบรับรอง SSL สำหรับการดำเนินการนี้)
 • การกำหนดค่าธีมใหม่ (เราจะติดตั้งธีมสำหรับคุณ แต่การตั้งค่า / การกำหนดค่าจะต้องทำโดยผู้ออกแบบ)
 • การให้คำปรึกษา
 • การสร้างรายชื่อธุรกิจของ Google Plus
 • การสร้างปลั๊กอิน
 • การสร้างรูปภาพ
 • การสร้างเทมเพลตของเพจใน LeadPages
 • การแก้ไขข้อบกพร่องและข้อขัดแย้งส่วนขยาย WooCommerce
 • การเพิ่มปริมาณการใช้งานไซต์
 • การทำให้เว็บไซต์ตอบสนองต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่
 • การสนับสนุนหลายไซต์
 • การตลาดแบบมีค่าใช้จ่าย
 • การตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน
 • การแนะนำธีม
 • การลบการปรับแต่งธีม
 • การค้นหาการปรับแต่งธีมก่อนหน้า
 • การแก้ไขข้อขัดแย้งของ WooCommerce กับธีม
 • การติดตั้งบัญชีอีเมล
 • การตั้งค่าธีมสำหรับเพจเฉพาะ
 • ไซต์ที่โฮสต์โดย WordPress.com หรือใช้แพลตฟอร์ม Rainmaker Platform
 • การจัดตำแหน่งไซต์ที่ต้องสมัครสมาชิกแยกต่างหาก
 • การโอนไซต์ที่ไม่ใช่ WP ไปยัง WordPress
 • การอัพเดทธีมที่กำหนดเองขั้นสูง
 • การอัพเดท WooCommerce ที่กำหนดเอง
 • งานของผู้ช่วยเสมือนจริง (การสร้าง การอัปเดตและการโพสต์เนื้อหา)

 

S. การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

สนับสนุน:

 • การซื้อหรือต่ออายุการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์
 • การอธิบายคุณสมบัติและประโยชน์ของการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
 • การอธิบายวิธีนำทางแดชบอร์ดการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
 • การสาธิตการตั้งค่าบัญชีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
 • การสาธิตการล้างคำขอ

 

T. การฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว

สนับสนุน:

 • การเข้าใช้งานบัญชี GoDaddy
 • การอธิบายถึงหน้าที่การทำงานเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ต่อไปนี้: ตัวสร้างเว็บไซต์เวอร์ชัน 7, ร้านค้าออนไลน์ และ WordPress ภายใต้การจัดการ
 • การเข้าใช้งานอินเทอร์เฟซโปรแกรมสร้างเว็บไซต์
 • การทบทวนการเพิ่มและการแก้ไขหน้าเว็บรวมถึงโพสต์
 • การทบทวนการอัปเดตเวอร์ชัน/ปลั๊กอินสำหรับโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ (เฉพาะ WordPress ภายใต้การจัดการเท่านั้น)
 • ทบทวนวิธีตั้งค่าและจัดการผลิตภัณฑ์ (เฉพาะร้านค้าอีคอมเมิร์ซเท่านั้น)
 • การทบทวนเนื้อหาว่าจะเข้าใช้งานการชำระเงิน การจัดส่งสินค้าและการชำระภาษีได้จากส่วนใด (เฉพาะร้านค้าอีคอมเมิร์ซเท่านั้น)
 • การดาวน์โหลด ติดตั้งและการตั้งค่าการประชุมด้วย Zoom

ไม่สนับสนุน:

 • การฝึกอบรมตัวสร้างเว็บไซต์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากตัวสร้างเว็บไซต์เวอร์ชัน 7, ร้านค้าออนไลน์ และ WordPress ภายใต้การจัดการ
 • การสร้างเว็บไซต์ การเขียนและการอัปเดตเนื้อหาเว็บไซต์
 • การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับธีม ปลั๊กอิน และปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นๆ
 • คำแนะนำและการใช้ SEO
 • ข้อเสนอแนะหรือการสนับสนุนการออกแบบเว็บไซต์
 • คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปลั๊กอิน

 


ปรับปรุง: 9/3/2018
ลิขสิทธิ์ © 2016-2018 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์