GoDaddy
บริการการตลาดทางอีเมล

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. ภาพรวม

สัญญาการบริการการตลาดทางอีเมลนี้ (“สัญญานี้”) เป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นโดย และระหว่าง  GoDaddy.com, LLC และคุณ โดยมีผลบังคับใช้ตามวันที่ที่ยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์  สัญญานี้ได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบริการการตลาดทางอีเมลของคุณ (“บริการ”) และเป็นตัวแทนของสัญญาทั้งหมดระหว่างคุณและ GoDaddy เกี่ยวกับเนื้อหาในสัญญานี้ 

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในสัญญานี้ เป็นเครื่องแสดงว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และตกลงที่จะยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้ง   ข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ซึ่งรวมไว้ในสัญญาฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง รวมถึงสัญญาหรือนโยบายอื่นใดที่รวมอยู่ในสัญญาฉบับนี้ด้วย

คำว่า “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง GoDaddy.  คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ยอมรับข้อตกลงนี้  ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการกล่าวถึงสิทธิหรือประโยชน์ของบุคคลที่สาม

เราอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ นโยบายหรือข้อตกลงใดๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ และข้อจำกัดหรือข้อห้ามใดๆ ในการให้บริการในเวลาใดๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์นี้ การใช้บริการหลังการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับสัญญาฉบับนี้และข้อจำกัดใดๆ ของบริการตามการแก้ไขครั้งล่าสุด  หากคุณไม่ยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาฉบับนี้และข้อจำกัด ของบริการตามการแก้ไขครั้งล่าสุด ให้หยุดการใช้บริการต่อ  เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราวถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงสัญญานี้ด้วยอีเมล   ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณต้องดูแลให้ข้อมูลบัญชีของคุณเป็นปัจจุบัน เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณหากผลความล้มเหลวดังกล่าวนั้นเกิดจากที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

2. บริการ

บริการการตลาดทางอีเมลทำงานร่วมกับเว็บไซต์ เว็บไซต์ธุรกิจขนาดเล็ก ไซต์ชุมชนและไซต์เฉพาะรายบุคคลเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ลงชื่อเข้าใช้ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการสมัครสมาชิกของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และสร้าง รวมถึงจัดการการสื่อสารผ่านทางอีเมลกับรายชื่อผู้ติดต่อของผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนรายชื่อผู้ติดต่อในบัญชีของคุณจะถูกวัดโดย GoDaddy

สามารถเเปลี่ยนแปลงราคาของแผนการบอกรับสมาชิกได้ตลอดเวลา

มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน หากไม่มีการใช้งานบัญชีของคุณเพื่อส่งอีเมล

โดยคุณได้รับทราบแล้วว่า GoDaddy จะไม่รับประกันว่าข้อความ HTML จะถูกส่งไปยังโปรแกรมอีเมลของผู้รับทุกคนอย่างถูกต้อง เนื่องจากความหลากหลายของเครื่องมือการสร้าง HTML ที่มีอยู่อย่างมากมาย GoDaddy พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความอีเมลที่ส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเราจะเป็นไปตามมาตรฐานอีเมล แต่เราไม่อาจรับประกันได้ว่า ข้อความจะยังคงดูสอดคล้องกับแพลตฟอร์มอีเมลทั้งหมด ตัวอย่าง หากคุณใช้ Microsoft Word ในการสร้างข้อความอีเมล HTML คุณอาจจะพบว่า ผู้รับข้อความของคุณ ผู้ที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอีเมลของ Microsoft อาจประสบกับความยากลำบากในการอ่านข้อความของคุณ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด GoDaddy แนะนำให้ใช้ตัวแก้ไข HTML ที่สร้าง HTML ที่มากับมาตรฐาน W3C โดยไม่รับประกันผลลัพธ์ที่ได้

3. นโยบายต่อต้านการส่งข่าวขยะ (สแปม)

คุณไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบริการสำหรับส่งข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ได้ในทุกเวลา (บางครั้งถูกเรียกและจะอ้างถึงต่อจากนี้ไปในชื่อ “สแปม”) ทุกข้อความที่ส่งไปที่เกิดจากการที่คุณใช้งานบริการของเราจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และจะใช้งานเพื่อจุดประสงค์ที่เป็นไปตามกฎหมายที่สอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา รัฐ ท้องถิ่น และกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ควบคุมธุรกิจ การปฏิบัติการ และกิจกรรมของคุณอยู่เท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึง (1) the U.S.’ CAN-SPAM Act of 2003 (“CAN-SPAM”), (2) Canada's Anti-Spam Legislation (“CASL”) หรือ (3) นโยบายและกฎหมายจามเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกับอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ การสแปม ความเป็นส่วนตัว ความอนาจาร การหมิ่นประมาท การละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า กฎหมายรายการทะเบียนอีเมลแอดเดรสคุ้มครองเด็ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือการปฏิบัติด้านการโฆษณา การขายหรือการโปรโมท การไถ่ถอน การคืนเงินและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณและกฎหมายที่ควบคุมการปฏิบัติในทางหลอกลวง ไม่เป็นธรรม และฉ้อฉล เป็นต้น   คลิกลิงก์ที่มีให้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปฏิบัติตาม CAN-SPAM หรือ CASL 

นโยบายของเราคือการไม่ยอมรับสแปมโดยเด็ดขาด หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขการให้บริการสากล คุณยอมรับและยินยอมว่าเราสามารถระงับหรือยกเลิกบัญชี ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ได้ทันที รวมถึงการใช้งานบริการของคุณ ที่เราเชื่อว่า กำลังส่งหรือเชื่อมโยงกับกิจกรรมสแปมหรือการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์เป็นชุดใดๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามมาตรการในทางใดก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมาย เทคนิค หรืออื่นๆ) เพื่อป้องกันการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์เป็นชุดและ/หรืออีเมล ข้อความ หรือแคมเปญจากการเข้าถึง ใช้ประโยชน์ หรืออยู่ในเครือข่ายของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต  บัญชี ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ถูกระงับหรือยกเลิกเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับการสแปมหรือกิจกรรมการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์เป็นชุดจะไม่เข้าเกณฑ์ในการรับเงินคืน

เนื้อหาที่คุณรวมไว้ในอีเมลใดๆ ต้องมีความถูกต้อง และคุณได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเพื่อส่งอีเมลไปยังลูกค้า และรายชื่อติดต่อที่แสดงความประสงค์ว่าจะรับ หรือที่อนุญาตตามกฎหมายให้คุณส่งอีเมลไปยังลูกค้าได้เท่านั้น หากคุณไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ผู้รับแต่ละรายในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้แสดงความประสงค์ที่จะรับอีเมล หรือที่อนุญาตให้คุณส่งอีเมลไปยังผู้รับ ห้ามรวมเนื้อหาดังกล่าวนั้นในแคมเปญการตลาดทางอีเมลใดๆ คุณต้องสามารถมอบความยินยอมในการตรวจสอบสำหรับแต่ละผู้ติดต่อของแต่ละแคมเปญการตลาดทางอีเมลได้ 

เราห้ามมิให้มีการใช้บุคคลที่สาม รายการเมลที่ซื้อ เช่าหรือที่ได้รับมา คุณจะต้องไม่ส่งอีเมล (i) ไปยังกลุ่มข่าวสาร บอร์ดข้อความ รายการการจัดจำหน่าย หรือที่อยู่อีเมลขยะ หรือ (ii) ไปยังผู้รับใดๆ ที่ไม่ประสงค์จะรับ ที่ยกเลิกการบอกรับสมาชิก หรือที่ปฏิเสธที่จะรับอีเมลดังกล่าวจากคุณ หรือบุคคลใดในนามของคุณ ที่คุณอาจได้มอบหมายให้   ภายใต้ขอบเขตของบริการยังรวมถึงคุณลักษณะที่ อนุญาตให้คุณสามารถร้องขอผู้รับให้ยืนยันว่าคุณได้รับสิทธิ์อนุญาตจากผู้รับให้ส่งข้อความถึงผู้รับดังกล่าว (สันนิษฐานว่าการใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อคุณ) และผู้รับดังกล่าวไม่ตอบสนองหรือไม่ตอบสนองว่าได้รับทราบแล้วต่อคำร้องขอเพื่อยืนยันดังกล่าว คุณยินยอมที่จะไม่ส่งข้อความไปยังผู้รับรายนั้น  

คุณรับทราบและยินยอมว่า คุณมีสิทธิ์แต่ไม่มีข้อผูกมัดต่อสำเนา และ/หรือจัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้าและข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ได้ตามต้องการ เราจะไม่ใช้ข้อมูลนี้ในวิธีใดๆ ที่จะละเมิดต่อ นโยบายความเป็นส่วนตัว

4. การใช้งานการส่งข้อความที่เหมาะสม

คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลที่คุณใช้ในแคมเปญการตลาดทางอีเมลใดๆ รวมถึงส่วนหัว บรรทัดชื่อเรื่อง และเนื้อหาไม่ได้เป็นเรื่องเท็จ โกหก หรือหลอกลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณยินยอม (1) ที่จะรวมที่อยู่จริงที่ถูกต้องและใช้ได้และข้อมูลผู้ติดต่ออื่นๆ ตามที่บังคับโดยกฎหมายที่นำมาใช้ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลติดต่อที่สอง เช่นหมายเลขโทรศัพท์ ตามที่บังคับโดย CASL) (2) เพื่อให้แน่ใจว่าจะมอบข้อมูลระบุตัวตนขององค์กรของคุณที่ถูกต้องและไม่หลอกลวงใน “จาก” และ “ตอบกลับไปยัง” แอดเดรสในทุกอีเมลในฐานะบุคคลเพียงผู้เดียวที่ส่งหรือเป็นผู้ทำให้เกิดการส่งอีเมลโดยใช้บริการของเราและ (3) เพื่อให้แน่ใจว่าบรรทัด "หัวเรื่อง" ของข้อความใดๆ ก็ตามที่ถูกส่งไปไม่มีเจตนาหลอกลวงหรือชี้นำไปในทางที่ผิดจากเนื้อความของตัวจดหมายอีเมลเอง  

ข้อความอีเมลทุกฉบับที่ส่งโดยใช้ประโยชน์จากบริการของเราต้องมีลิงก์ "ยกเลิกการสมัครใช้งาน" ที่อนุญาตให้ผู้สมัครใช้งานสามารถลบตนเองออกจากรายการส่งเมลที่คุณได้แนบไปด้วย คุณยอมรับที่จะไม่ลบหรือปิดใช้งานลิงก์นี้ออกในการใช้งานบริการของเรา  คุณต้องปฏิบัติตามและเป็นผู้รับผิดชอบต่อคำขอการปฏิเสธการเข้าร่วมภายในสิบ (10) วันทำการนับจากวันที่ได้รับและวิธีการปฏิเสธการเข้าร่วมที่ใช้ต้องสามารถดำเนินการคำขอการปฏิเสธเข้าร่วมได้ภายในระยะเวลาอย่างน้อย หกสิบ (60) วันหลังจากที่อีเมลถูกส่งไป กล่าวโดยทั่วไปแล้ว คุณไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการ เรียกร้องให้ผู้รับมอบข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลใดๆ นอกเหนือไปจากอีเมลแอดเดรส หรือให้ผู้รับดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ นอกเหนือไปจากส่งอีเมลตอบกลับหรือเยี่ยมชมหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเป็นเงื่อนไขของคำขอการยกเลิกการสมัครใช้งานได้

5. การห้ามมิให้ใช้

คุณรับทราบและยินยอมว่า คุณจะไม่ใช้บริการเพื่อร้องขอ รวบรวม หรือส่งข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะ หรือที่สามารถระบุตัวตนได้เกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (หรือการยินยอมของผู้ปกครองในกรณีที่เป็นเรื่องเล็กน้อย) ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรือข้อมูลอื่นใดๆ ที่คุณไม่มีสิทธิ์ร้องขอ รวบรวม หรือแจกจ่าย 

คุณต้องไม่ใช้ GoDaddy เพื่อส่งแคมเปญอีเมลที่เชื่อมโยงถึง หรือแสดงภาพลามกอนาจาร เนื้อหาที่สื่อถึงเรื่องลามก สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย ธุรกิจพีระมิด จดหมายลูกโซ่ แคมเปญการตลาดแบบหลายชั้น วัสดุการตลาดที่มีตัวแทนจำหน่ายและเครือข่าย หรือเนื้อหาอื่นใดๆ ที่เราพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อตกลงการบริการของ GoDaddy.com, LLC โดยการใช้ระบบอัตโนมัติ การอัปโหลด การส่ง การลบ จากนั้นแทนที่รายชื่อติดต่อลงไปเพื่อส่งไปยังที่อยู่อีเมลเฉพาะที่มากขึ้นจากที่คุณได้รับอนุญาตสำหรับระดับบริการของคุณ

ในบางอุตสาหกรรมจะมีอัตราการยินยอมที่สูงกว่าอัตราการใช้ในทางที่ผิดตามปกติ ซึ่งอาจมีผลในเชิงลบต่อความสามารถในการส่งมอบต่อผู้ใช้ GoDaddy รายอื่น เพื่อที่จะคงอัตราการส่งมอบที่เป็นได้ให้สูงที่สุดสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของเรา GoDaddy ไม่สามารถส่งในนามตัวแทนของอุตสาหกรรมและผู้ส่งบางรายได้ ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อสิ่งต่อไปนี้: 

 • ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม
 • ทำงานจากที่บ้าน หารายได้ออนไลน์ และนำไปสู่โอกาสในการสร้าง
 • การค้าออนไลน์ เคล็ดลับการค้ารายวัน หรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับตลาดหุ้น
 • บริการการพนัน สินค้า หรือเคล็ดลับ
 • การตลาดหลายระดับชั้น (MLM)
 • การตลาดผ่านระบบนายหน้าช่วยขายสินค้า
 • การแก้ไขเครดิตและออกห่างจากโอกาสการเป็นหนี้
 • หัวข้อการจำนองและเงินกู้
 • โภชนาการ สมุนไพรและอาหารเสริมวิตามิน
 • รายชื่อนายหน้า หรือรายการบริการให้เช่า
 • การปลอม หรือสินค้า "ลดราคา" ที่ปรากฏบนแบรนด์อื่น

เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เนื้อหาของตนจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ GoDaddy อาจตรวจสอบบัญชีของคุณ เพื่อให้แน่ใจถึงการปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขและการดำเนินการเหล่านี้ ภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับได้ของอุตสาหกรรม และผู้จัดหาอีเมลที่คุณกำลังส่งอีเมลไปถึง

6. การไม่ใช้งาน

บัญชีของคุณจะถูกปิดใช้งาน หากคุณไม่ได้เข้าสู่บัญชีของคุณเกินกว่า 120 วัน ขณะที่บัญชีได้รับการจัดประเภท (ตามดุลยพินิจของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว) เป็นปิดใช้งาน GoDaddy จะแสดงสถานะของบัญชีเป็นปิดใช้งาน

บัญชีที่ถูกปิดใช้งานจะมีเวลา 30 วันในการกลับมาเปิดใช้อีกครั้ง หรือบัญชี และข้อมูลของบัญชี รวมถึงการลงทะเบียนของผู้สมัคร อาจจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลGoDaddy โดยถาวร

7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและการจำกัดความรับผิด

คุณยินยอมและยอมรับโดยเฉพาะว่า นอกเหนือจากที่ถูกปรับเปลี่ยนโดยข้อตกลงนี้ การใช้งานบริการของคุณจะเป็นไปตาม เงื่อนไขการให้บริการสากล ของเราทั้งหมด และโดยเฉพาะส่วนที่ควบคุมการจำกัดความรับผิดของ GoDaddy และข้อผูกพันการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของคุณที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการของคุณ     


ปรับปรุง: 26/10/2017
ลิขสิทธิ์ © 2016-2017 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์