GoDaddy
ข้อตกลงบริการตัวสร้างเว็บไซต์

9 มีนาคม 2018

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. ภาพรวม

ข้อตกลงบริการตัวสร้างเว็บไซต์ (this “ข้อตกลง”นี้) เป็นสัญญาระหว่าง GoDaddy.com, LLC, บริษัทจำกัดจาก Delaware (“GoDaddy”) และคุณ และมีผลบังคับใช้ตามวันที่ที่ทำการยินยอมทางอิเล็กทรอนิก   ข้อตกลงนี้ได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของคุณบนบริการตัวสร้างเว็บไซต์ของ GoDaddy (“ตัวสร้างเว็บไซต์” หรือ “การบริการ”) และตัวแทนของข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ GoDaddy เกี่ยวกับรายละเอียดของหัวข้อนี้ 

หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้ทางอิเล็กทรอนิกเท่ากับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบและยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ รวมถึง (i)  เงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy และ (ii) ข้อจำกัดของแผน ข้อความสละสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ หรือข้อจำกัดใดๆ ที่ปรากฏแก่คุณบนหน้าฝากตัวสร้างเว็บไซต์ ของเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์”นี้) ทั้ง (i) และ (ii) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง     

คำว่า “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง GoDaddy   คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับข้อตกลงนี้ และ/หรือใช้บริการ  หากไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) GoDaddy มีดุลยพินิจโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ และนโยบายหรือข้อตกลงต่างๆ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ได้ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าวให้มีผลบังคับทันทีที่โพสต์ขึ้นเว็บไซต์นี้ และ (ii) การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าว (ระบุตามวันที่“แก้ไขล่าสุด“ที่ปรากฏด้านบนของหน้านี้) ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ตามที่มีการปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด  หากคุณไม่ยินยอมผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งมีการแก้ไขล่าสุด อย่าใช้ (หรือใช้ต่อ) เว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้  นอกจากนี้ GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขต่างๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ทางอีเมลเป็นครั้งคราว  จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณต้องทำให้ข้อมูลบัญชีนักช็อป (“บัญชีนักช็อป”) ของคุณ รวมทั้งที่อยู่อีเมลของคุณเป็นปัจจุบัน  GoDaddy ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบหากคุณไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนถ้าความล้มเหลวนั้นเกิดจากที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้องหรือใช้งานไม่ได้แล้ว

2. คำอธิบายการบริการ

ตัวสร้างเว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่ได้รับการโฮสต์ไว้บนคลาวด์ซึ่งจะช่วยให้คุณออกแบบ เขียนเนื้อหา สร้าง ทำการตลาด และ/หรือโปรโมท (มีการบริการที่สามารถเลือกใช้ได้ตามแผนการบริการที่เลือกไว้อย่างเจาะจง) การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สำหรับวัตถุประสงค์ที่เจาะจงของคุณโดยการผนวกรวมเว็บไซต์ โฮสติ้ง การรักษาความปลอดภัย การสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย หน้าร้านออนไลน์ การนัดหมายผ่านออนไลน์ การตลาดทางอีเมล การตลาดดิจิทัล และ/หรือความสามารถอื่นๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องมือและข้อเสนอที่มาพร้อมกัน   เว้นแต่ได้มีการทำหมายเหตุไว้ในส่วนของข้อยกเว้นและข้อจำกัดของข้อตกลงนี้ การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้และเงื่อนไขการใช้บริการที่เจาะจงสำหรับผลิตภัณฑ์ของ GoDaddy ตามที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง: (i) ข้อตกลงการบริการการจัดทำบัญชีทางออนไลน์ (เฉพาะ ตลาดสหรัฐเท่านั้น), (ii) ข้อตกลงแอปพลิเคชันการตลาด, (iii) ข้อตกลงการบริการถูกค้นพบ (เฉพาะ ตลาดสหรัฐเท่านั้น), (iv) ข้อตกลงบริการใบรับรอง; และ (iv) ข้อตกลงบริการการตลาดทางอีเมล 

3. บริการหน้าร้านและการนัดหมาย (บริการนัดหมายมีให้บริการใน ตลาดสหรัฐเท่านั้น)

ด้วยตัวสร้างเว็บไซต์ คุณมีตัวเลือกในการสร้าง จัดการ และดูแลหน้าร้านออนไลน์ และ/หรือการนัดหมายออนไลน์ ซึ่งอนุญาตให้คุณ:

 1. เพิ่ม เข้าใช้งาน จัดการและดูแลแค็ตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ และ/หรือการบริการ และสื่อนำเสนอแค็ตตาล็อกบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางหน้าร้านที่รวบรวมไว้ หรือรายการนัดหมายที่จัดทำไว้เป็นโดเมน (เว็บไซต์) หรือโดเมนย่อย
 2. มีส่วนร่วมในการขายการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จริงและที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 3. จัดเตรียมการรวบรวมการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ต้องชำระและค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
 4. รวบรวมบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการทำธุรกรรม
 5. กำหนดตารางเวลานัดหมายทางออนไลน์และซิงค์ปฏิทินจากหลายแพลตฟอร์ม
 6. ดำเนินการกับการจัดการคำสั่งซื้อและกิจกรรม หรือ
 7. สร้างรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจหน้าร้าน

เนื้อหาหน้าร้านและการนัดหมาย

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหา อัปเดต อัปโหลดและดูแลเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงไฟล์ เพจ ข้อมูล งาน ข่าวสาร และ/หรือวัสดุใดๆ บน ภายใน ที่แสดงอยู่ เชื่อมโยงไว้ หรือส่งผ่านไป ได้มา หรือผ่านเว็บไซต์ของคุณ รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด เครื่องหมายการค้าหรือการบริการ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพประกอบ กราฟิก คลิปเสียง คลิปวิดีโอ อีเมลหรือข้อความอื่นๆ แท็กเมต้า ชื่อโดเมน ซอฟต์แวร์และข้อความ คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เว็บไซต์ของคุณปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามกฎหมายท้องถิ่น รัฐ สหพันธรัฐ และระหว่างประเทศทั้งหมด อีกทั้ง เนื้อหาเว็บไซต์ของคุณจะต้องมีชื่อโดเมนที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ หรือที่ลงทะเบียนในนามของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับการบริการ คุณรับทราบว่า GoDaddy จะยึดตามการดำเนินการแทนของคุณที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาทั้งหมดอย่างเหมาะสมของคุณบนเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณสร้างหรือควบคุม

ความพร้อมใช้งานของบริการหน้าร้านและการนัดหมาย

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ GoDaddy จะพยายามมอบการบริการตลอดยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงต่อวัน เจ็ด (7) วันต่อสัปดาห์ตลอดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่า อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ หรือไม่สามารถทำงานได้เป็นครั้งคราว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด (ii) กระบวนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตามกำหนดการ ซึ่ง GoDaddy อาจทำเป็นครั้งคราว หรือ (iii) สาเหตุที่ GoDaddy ไม่สามารถควบคุม หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้โดย GoDaddy รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารทางไกลหรือลิงก์ส่งสัญญาณดิจิทัลที่ถูกขัดจังหวะหรือล้มเหลว การโจมตีเครือข่าย ความแออัดของเครือข่าย หรือความล้มเหลวอื่นๆ คุณยอมรับว่า GoDaddy ไม่สามารถควบคุมให้สามารถใช้งานบริการได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ถูกขัดจังหวะ

แคตาล็อกสินค้า

คุณยอมรับว่า ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของคุณอาจช้าลงตามจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีความเป็นไปได้ทั้งทางกายภาพและทางปฏิบัติ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง): รูปแบบโครงสร้างระบบ สมรรถภาพของระบบ ภาระงานของระบบ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ปลายทาง และการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ปลายทาง คุณยอมรับว่า GoDaddy ไม่สามารถควบคุมข้อจำกัดที่มีความเป็นไปได้ทั้งทางกายภาพและทางปฏิบัติ คุณอาจประสบกับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่นอนในหมวดหมู่

ภาษีและการชำระเงินของลูกค้าปลายทาง

คุณเข้าใจว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม และจัดการกับการชำระเงินของลูกค้าปลายทางทั้งหมด ในทำนองเดียวกัน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการชำระเงินของรัฐ สหพันธรัฐ หรือภาษีระหว่างประเทศทั้งหมดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณขายโดยใช้การบริการ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณในการอ่าน เข้าดู และยอมรับต่อข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อใช้ตัวเลือกภาษีและวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ของคุณ GoDaddy ไม่รับผิดชอบต่อความแม่นยำของข้อมูลที่ได้รับมาผ่านทางวิธีการชำระเงินและตัวเลือกภาษี คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อภาษีที่เพิ่มขึ้นใดๆ และมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีธุรกรรม คุณอาจอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดภาษีต่างประเทศจากการขายให้กับผู้ซื้อ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและภาษีต่างประเทศ การจัดส่งและการส่งออกทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าของคุณให้กับผู้ซื้อระหว่างประเทศ

พื้นที่จัดเก็บและการรักษาความปลอดภัย

ทุกครั้ง คุณจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงต่อการสูญหายและเสียหายทั้งหมดที่เกิดกับเว็บไซต์ของคุณและเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบทุกประการในการคงไว้ซึ่งการปกปิดรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีของคุณเป็นความลับ คุณยอมรับว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับทุกการกระทำ การละเลยและการใช้ภายใต้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ หรือที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ของคุณที่ปรากฏอยู่ เชื่อมโยงไว้ ส่งผ่าน หรือจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ คุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำหน้าที่ประเมินเพื่อ: (i) ป้องกันการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ต่อเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ (ii) คงไว้ซึ่งสำเนาที่เก็บถาวรและที่สำรองข้อมูลของเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณโดยอิสระ (iii) ต้องแน่ใจว่าเนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณที่ส่งผ่านหรือจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy มีการรักษาความปลอดภัย ได้รับการปกปิดเป็นความลับและมีความสมบูรณ์ และ (iv) ต้องแน่ใจว่ารหัสผ่านของคุณได้รับการปกปิดเป็นความลับ เซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy และบริการโฮสติ้งไม่ใช่ที่จัดเก็บข้อมูลถาวร และ GoDaddy จะไม่รับผิดใดๆ ต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการทำลายเนื้อหาใดๆ ของคุณ หากรหัสผ่านของคุณสูญหาย หรือถูกขโมย หรือถูกบุกรุก คุณจะต้องแจ้งให้ GoDaddy ทราบโดยทันที หลังจากนั้น GoDaddy จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณโดยใช้รหัสผ่านดังกล่าว และแจ้งรหัสผ่านใหม่แก่คุณ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณ GoDaddy จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดการสูญหายที่คุณอาจได้รับอันเนื่องจากมีผู้อื่นใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ ไม่ว่าคุณจะทราบหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม คุณควรรับผิดชอบการสูญหายที่เกิดจาก GoDaddy หรือผู้ให้บริการอื่น อันเนื่องมาจากมีผู้อื่นใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่าง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่างถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น GoDaddy ไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่างของคุณ -- คุณจะใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่างนี้บนความเสี่ยงของคุณเอง สามารถใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นที่จัดเตรียมไว้ให้บนหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขกับข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้: คำอธิบายและคำแนะนำไม่ใช่คำแนะนำที่มีผลทางกฎหมาย ภาษีหรือการเงิน GoDaddy ไม่รับประกันถึงความชอบด้วยกฎหมายของวลีหรือข้อกำหนดใดๆ ที่ได้รับการเสนอ หรือได้มาจากคำอธิบายหรือคำแนะนำเหล่านี้ คุณควรปรึกษานักกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคุณ เป็นไปอย่างเหมาะสมสำหรับเขตอำนาจตามกฎหมายของคุณ และมีข้อผูกพันตามกฎหมายกับลูกค้าของคุณ

4. นักออกแบบ เพจ Facebook

ด้วยตัวสร้างเว็บไซต์ คุณมีสิทธิ์เข้าใช้นักออกแบบเพจ Facebook (“นักออกแบบเพจ Facebook”) ทำให้คุณสามารถสร้างเพจ Facebook ตามความต้องการที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มเว็บไซต์ของคุณ  จำนวนเพจ Facebook ที่อนุญาตจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผนการบริการของคุณ และเป็นจำนวนที่เพิ่มเติมจากจำนวนหน้าเว็บไซต์ที่รวมอยู่ในแผนการบริการของคุณ

ในการใช้นักออกแบบเพจ Facebook คุณต้อง (i) ลงทะเบียนบัญชีเฟซบุ๊ก (หากคุณยังไม่มีบัญชี) และ (ii) เปิดใช้งานหน้าสาธารณะจากภายในบัญชีเฟซบุ๊กของคุณ  หลังจากที่คุณออกแบบหน้าเฟซบุ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องเชื่อมต่อหน้าเฟซบุ๊กดังกล่าวกับบัญชีเฟซบุ๊กของคุณเพื่อให้หน้าเฟซบุ๊กนัันนำทางได้  โปรดทราบว่าหน้าเฟซบุ๊กของคุณจะถูกสร้างขึ้นมาบนบัญชีโฮสติ้งเดียวกัน (และสามารถเข้าถึงผ่านทางแผงควบคุมเดียวกันได้) กับเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้น คุณต้องเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณอย่างน้อยหนึ่งหน้าเพื่อให้หน้าเฟซบุ๊กของคุณสามารถเผยแพร่ได้ 

หากคุณเข้าถึงนักออกแบบเพจ Facebook คุณรับทราบและยอมรับเป็นการพิเศษว่า:

 1. คุณจะไม่ใช้เพื่อเปิดเพจ Facebook ซึ่งโปรโมท มีเนื้อหาอ้างอิง อำนวยความสะดวก มี หรือใช้สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:
  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอลล์ หรือการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาวุธยุทธภัณฑ์ และ/หรืออาวุธปืน;
  • เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว การประกาศโฆษณา ศีลธรรม หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิ์ส่วนตัวอื่นๆ หรือที่หลอกลวงหรือฉ้อโกง;
  • การพนัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคาสิโนออนไลน์ หนังสือกีฬา บิงโก หรือไพ่โป๊กเกอร์;
  • กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และ/หรือการแข่งขันที่ผิดกฎหมาย แผนปีระมิด การชิงโชค หรือจดหมายลูกโซ่ (หากคุณใช้งาน อ้างอิง หรืออำนวยความสะดวกการชิงโชค การแข่งขัน หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คุณอยู่ภายใต้คู่มือโปรโมชันของ Facebook ที่อยู่  ที่นี่); หรือ
  • เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือลามก; ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง; หรือมีการเปลือยกายหรือภาพความรุนแรงหรือความรุนแรงแบบที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
 2. คุณต้องมั่นใจว่าคุณเป็นเจ้าของหรือรักษาสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทำสำเนา แสดง เผยแพร่ ส่งมอบ ให้ และดำเนินการกับเนื้อหาทั้งหมดต่อสาธารณะของ หรือภายในแอปพลิเคชันของคุณที่มีกับผู้ใช้ Facebook ในทุกประเทศที่คุณเปิดให้ใช้งานเนื้อหาดังกล่าว 

5. การรวมเข้ากับแพลตฟอร์มโฮสติ้ง; การเป็นเจ้าของเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาโดยใช้การบริการที่สร้างขึ้นบน และรวมเข้ากับแพลตฟอร์มโฮสติ้งของ GoDaddy และความพยายามในการโยกย้าย หรือโอนเว็บไซต์ดังกล่าวโดยประการอื่นไปยังผู้ให้บริการโฮสติ้งอื่นถือเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ 

ยกเว้นเฉพาะเนื้อหาที่คุณมอบให้ เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาโดยใช้การบริการเป็นของ GoDaddy และเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งหมด (รวมถึงสำเนาของเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งหมด) อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ GoDaddy อนุญาตให้คุณใช้เว็บไซต์โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องใบอนุญาตในระหว่างที่คุณเป็นสมาชิกการบริการของคุณ การที่คุณยกเลิกการเป็นสมาชิกการบริการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามถือเป็นการสิ้นสุดสิทธิ์การใช้เว็บไซต์ของคุณภายหลังจากการยกเลิก คุณตกลงที่จะป้องกันการทำสำเนาเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ โดยใช้การบริการ  หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ  GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่ไม่ได้ให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

การอัปโหลดเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ของคุณหมายความว่า คุณอนุญาตให้ GoDaddy มีสิทธิ์โดยไม่จำกัดในการ (i) ใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมไว้ในเว็บไซต์ของคุณ และ (ii) แสดงภาพหน้าจอของเว็บไซต์ใดๆ ที่สร้างโดยใช้การบริการ ในสื่อการตลาด หรือในลักษณะอื่นๆ ตามที่ GoDaddy กำหนดโดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของตนแต่เพียงผู้เดียว  นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันกับ GoDaddy ว่า (a) คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งปวงในการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เขียนเนื้อหาและมีสิทธิ์เผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว หรือเพราะคุณมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสม ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ได้รับความยินยอมและ/หรืออนุญาตให้ใช้ เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของเนื้อหาอื่นๆ และ (b) คุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม  ตามที่มีการใช้ในข้อตกลงนี้ “เนื้อหา“ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ซอฟต์แวร์ วิดเจ็ต แอปพลิเคชัน สคริปต์ ซอร์สโค้ด API รูป ภาพประกอบ ภาพ กราฟิก ดนตรี เพลง เสียง วิดีโอ และคุณลักษณะอินเทอร์แอคทีฟ (และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่อยู่ในสิ่งดังกล่าว)  คุณรับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาที่คุณอัปโหลดลงในการบริการอาจพร้อมใช้งานทันที  นอกจากนี้ อาจมีการแคชเนื้อหาที่มอบให้เป็นเวลานานถึงหนึ่งปีและการลบเนื้อหาจากการบริการไม่เป็นการลบเนื้อหาในเวอร์ชันที่แคช

6. ตัวเลือกการขายรวมอื่นๆ

คุณจะได้รับตัวเลือกในการขายรวมบริการกับผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆ เรามอบข้อเสนอ เช่น (i) บริการลงทะเบียนชื่อโดเมน (ii) บริการพร็อกซีชื่อโดเมน (iii) Microsoft Office และ/หรือ (iv) ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ สำหรับการขายรวมในแต่ละครั้ง  ในกรณีนี้ การสั่งซื้อตัวสร้างเว็บไซต์ขงคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบขายรวม โดยจะมีการแจ้งให้คุณทราบถึงข้อตกลงที่เหมาะสมในตะกร้าสินค้าของคุณในขณะที่ทำการเช็คเอาท์

7. การวิเคราะห์

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เราอนุญาตสิทธิ์ให้คุณใช้ข้อมูลวิเคราะห์ตัวสร้างเว็บไซต์ (“ข้อมูลวิเคราะห์”) แบบมีข้อจำกัด เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาดและไม่สามารถอนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับการใช้งานข้อมูลวิเคราะห์กับคุณลักษณะของตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น ; และ (b) คุณสามารถเข้าถึงและอ่านรายงานผ่านบัญชีนักช็อปของคุณ ข้อมูลวิเคราะห์จะช่วยให้คุณสามารถติดตามที่อยู่ IP เวลาที่เยี่ยมชม ข้อมูลหัวเรื่องและตำแหน่งของผู้เยี่ยมชมของคุณ (“ข้อมูล”) ได้  คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการเข้าถึงข้อมูลและรายงานของข้อมูลวิเคราะห์ของคุณ  ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว GoDaddy และบริษัทสาขาที่เป็นเจ้าของทั้งหมดสามารถเก็บรักษาและใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากข้อมูลวิเคราะห์ได้ คุณจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) ใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อติดตาม รวบรวมหรืออัพโหลดข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนตัวของบุคคลใดๆ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการเรียกเก็บเงิน) หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเชื่อมต่อมายังข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผล คุณจะมีและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากผู้เยี่ยมชม คุณต้องโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวต้องมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้ที่คุณใช้รวบรวมข้อมูล คุณต้องเปิดเผยการใช้ข้อมูลวิเคราห์ และวิธีรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูล

8. ข้อยกเว้นและข้อจำกัด

ชุดการตลาดดิจิทัลสำหรับตัวสร้างเว็บไซต์ (เฉพาะ ตลาดสหรัฐเท่านั้น)  ชุดการตลาดดิจิทัลสำหรับตัวสร้างเว็บไซต์มอบตัวเลือกที่จะนำเอาเครื่องมือทางการตลาดของการบริการที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุดเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการทำให้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมค้นหา การตลาดทางอีเมล และการสร้างรวมถึงการอัปเดตเพจ Facebook (ภายใต้ข้อบังคับในหัวข้อที่ 4 ข้างต้น) ชุดการตลาดดิจิทัลสำหรับตัวสร้างเว็บไซต์ไม่รวมถึงความสามารถในการสร้างและโฮสต์เว็บไซต์ (รวมถึงร้านค้าออนไลน์/การนัดหมายผ่านออนไลน์) ใบรับรอง SSL และบริการ “ถูกค้นพบ” (Get Found) สามารถเพิ่มการบริการเหล่านั้นได้ในภายหลังซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ตัวเลือกสำหรับการทดลองใช้ฟรี (โปรดดูที่หัวข้อด้านล่างโดยทันที) ไม่มีให้บริการสำหรับชุดการตลาดดิจิทัลสำหรับตัวสร้างเว็บไซต์  เนื่องจากมีการจำกัดรูปแบบของข้อเสนอชุดการตลาดดิจิทัลสำหรับตัวสร้างเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ GoDaddy (i) ข้อตกลงการบริการการจัดทำบัญชีทางออนไลน์, (ii) ข้อตกลงการบริการใบรับรอง; และ (iii) ข้อตกลงการบริการถูกค้นพบ ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว  

TLDs  คุณรับทราบและตกลงให้เว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านเนื้อหา (หรืออื่นๆ) ใดๆ ทั้งปวงที่เป็นการเฉพาะสำหรับโดเมนระดับบนสุด (“TLD”) ซึ่งเว็บไซต์ของคุณเชื่อมโยง  เฉพาะบัญชีตัวสร้างเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ TLD ที่กำลังพูดถึงนี้เท่านั้นที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว  

หน้าพบกันเร็วๆ นี้  ตัวสร้างเว็บไซต์มีตัวเลือก“หน้าพบกันเร็วๆ นี้” ให้บริการสำหรับลูกค้าที่ยังไม่พร้อมสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง  คุณรับทราบและยอมรับว่า หากคุณเลือกตัวเลือก“หน้าพบกันเร็วๆ นี้“ คุณจะมีรูปแบบและสีผสมผสานแบบจำกัดให้เลือกมากขึ้นกว่ารูปแบบและสีผสมผสานที่มีให้ใช้งานในไลบรารีเทมเพลตตัวสร้างเว็บไซต์

ภาระหน้าที่ในการรักษาการเป็นสมาชิก  บทบัญญัติของการบริการขึ้นอยู่กับการเป็นสมาชิก (และการชำระเงินสำหรับ) ตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณที่ต้องใช้งานได้  หากคุณไม่รักษาสถานภาพสมาชิกเอาไว้ตลอดเวลาจะส่งผลให้การใช้งานการบริการยุติลง  จะมีการเรียกเก็บเงินแผนการบริการครั้งใหม่ในวันที่ซื้อ  ค่าธรรมเนียมที่จ่ายสำหรับการบริการไม่สามารถโอนให้บัญชีตัวสร้างเว็บไซต์อื่น (หรือบัญชี GoDaddy อื่น) นอกเหนือจากบัญชีที่เชื่อมโยงกับตัวสร้างเว็บไซต์เดิม ณ วันที่ซื้อได้

การยุติหรือหมดอายุการให้บริการ หาก GoDaddy ยกเลิกการบริการของคุณ GoDaddy อาจดำเนินการตามตัวเลือกที่จะลบออก หรือทำลายข้อมูลและไฟล์ที่คุณจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องติดตามการใช้ บริการของคุณ แต่สงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว คุณรับทราบและยอมรับว่า เมื่อครบกำหนดหรือสิ้นสุดบริการของคุณ คุณต้องยุติการใช้บริการและละทิ้งการใช้ที่อยู่ IP และชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ได้กำหนดให้คุณในการเชื่อมต่อกับบริการดังกล่าว รวมทั้งการชี้ระบบชื่อโดเมน (“DNS”) สำหรับชื่อโดเมนของคุณไปจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

9. ทดลองใช้ฟรี

การทดลองใช้ฟรีเปิดโอกาสให้คุณใช้การบริการฟรีสำหรับเงื่อนไขที่เจาะจงใดๆ นับตั้งแต่วันที่คุณยอมรับข้อเสนอการทดลองใช้ฟรี  การทดลองใช้ฟรีจะหมดอายตามระยะเวลาการทดลองใช้ฟรีที่ได้ระบุไว้ นับตั้งแต่วันที่คุณยอมรับข้อเสนอการทดลองใช้ฟรี โดยไม่คำนึงว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้การบริการในช่วงทดลองใช้ฟรีก็ตาม

คุณรับทราบและยอมรับว่า เราอาจเพิกถอนหรือปรับเปลี่ยนการทดลองใช้ฟรี หรือแลกเปลี่ยนการบริการ หรือข้อเสนอสำหรับการบริการหรือข้อเสนอที่คล้ายกันได้ทุกเมื่อภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว   ทั้งนี้คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์ในราคาปัจจุบัน ณ ขณะนั้น หากเราพิจารณาแล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์สำหรับการทดลองใช้ฟรี

ขณะที่การทดลองใช้ฟรีสิ้นสุดลง คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินและการบริการจะไม่ได้รับการต่ออายุ เว้นแต่ คุณได้รับการร้องขอให้เพิ่ม หรือยืนยัน หรือสมัครใจที่จะรวมวิธีการชำระเงินในอนาคตในระหว่าง หรือขณะที่การทดลองใช้ฟรีของคุณสิ้นสุดลง ซึ่งการบริการจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติตามราคาการต่ออายุที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้น โดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ จนกว่าจะมีการยกเลิก คุณอาจยกเลิกการทดลองใช้ฟรี หรือการต่ออายุอัตโนมัติของบริการเมื่อใดก็ได้ก่อนการสิ้นสุดการทดลองใช้ฟรี โดยเข้าไปที่บัญชีของคุณ แล้วปิดคุณสมบัติการต่ออายุอัตโนมัติ (“ยกเลิกการต่ออายุ”) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า  หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการบริการในระหว่างการทดลองใช้ฟรี หรือไม่ซื้อ หรือต่ออายุการบริการหลังสิ้นสุดการทดลองใช้ฟรี เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณป้อนไว้ในการบริการจะสูญหายและไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้

เมื่อมีการต่ออายุการทดลองใช้ฟรีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแผนชำระเงินแบบรายเดือน หรือรายปี คุณอาจขอคืนเงินเต็มจำนวนได้ตามนโยบายการขอคืนเงินของเรา

ผู้พักอาศัยในบางประเทศอาจไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมข้อเสนอการทดลองใช้ฟรีได้

10. ภาพและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

คำนิยามและขอบเขต  ตัวสร้างเว็บไซต์บางส่วนอาจอนุญาตให้คุณใช้ (i) รูป ภาพประกอบ หรือภาพอื่นๆ บางอย่าง (“ภาพ”) และ/หรือ (ii) ซอฟต์แวร์ วิดเจ็ต หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ (“ซอฟต์แวร์”) ที่พัฒนาโดย เป็นของ หรือได้รับสิทธิ์อนุญาตจากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม เนื่องจาก GoDaddy อาจทำสัญญาด้วยเป็นครั้งคราว  คุณรับทราบและยอมรับว่า การใช้ภาพ/ซอฟต์อยู่ภายใต้ข้อตกลงของเรากับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม  หากภาพ/ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับ หรือต้องได้รับความยินยอมตามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม การใช้ภาพ/ซอฟต์แวร์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจาก (ไม่ใช่แทนที่) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ/ซอฟต์แวร์  คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) คุณสามารถใช้รูปภาพ/ซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น (ii) คุณไม่สามารถลบ แก้ไข หรือปิดบังลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการแจ้งเตือนสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์บนทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่ในหรือบนรูปภาพ/ซอฟต์แวร์ และ (iii) คุณไม่สามารถขาย แก้ไข นำกลับมาใช้ใหม่ ทำวิศวกรรมย้อนรอย แปลกลับ แยกส่วนประกอบ แปลย้อนรอย สร้างงานสืบเนื่องของ หรือพยายามถอดซอร์สโค้ดจากรูปภาพ/ซอฟต์แวร์

GoDaddy อาจให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามตามที่จำเป็นต่อการให้ภาพ/ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อโดเมนที่เชื่อมโยงกับหน้าตัวสร้างเว็บไซต์  GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเลิกใช้บทบัญญัติของภาพ/ซอฟต์แวร์ได้ตลอดเวลา และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมานี้

GoDaddy ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับภาพ/ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ให้บริการร่วมกับการบริการ และไม่รับผิดหรือไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณจะปกป้อง แก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหายให้กับ และทำให้ GoDaddy ปลอดภัยจากและต่อข้อเรียกร้องใดๆ ทั้งปวงเกี่ยวกับหรือที่เกิดขึ้นโดย GoDaddy ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเกิดจากการที่คุณใช้งานหรือใช้งานภาพ/ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามในทางที่ผิด  คุณรับทราบและยอมรับว่า ผู้ให้บริการภาพ/ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเป็นผู้ได้ประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลที่สามตามข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้สิทธิ์ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับ Mapbox  คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้งาน Mapbox ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดบริการที่ได้ให้ไว้ ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้ใน Cronofy (เฉพาะ ตลาดสหรัฐเท่านั้น) คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้งาน Cronofy ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดบริการที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้ใน Google My Business (เฉพาะ ตลาดสหรัฐเท่านั้น)คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ Google My Business ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้: (i) ข้อกำหนดในการให้บริการ Google ที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่; (ii) ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Google My Business ที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่; และ (iii) Google Guidelines สำหรับการแสดงถึงการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจบน Google ที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่ และทั้งหมดซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับ OpenTab ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี เม็กซิโก ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ OpenTable ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับ ChowNow ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ ChowNow ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับ IDX Broker ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโก คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ IDX Services ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

คุณรับทราบและตกลงว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (และบริษัทในเครือรวมถึงผู้จัดหาสินค้า) จะไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับรูปภาพ/ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ และปฏิเสธความรับผิด หรือความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าทางตรงทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง) อย่างชัดแจ้งที่เกิดจากการใช้รูปภาพ/ซอฟต์แวร์  คุณรับทราบและตกลงว่ารูปภาพ/ซอฟต์แวร์จะได้รับการสนับสนุนจากเรา และไม่ใช่จากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (หรือบริษัทในเครือหรือผู้จัดหาสินค้า) นอกจากนี้แล้วคุณยังรับทราบและยอมรับว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือด้วยการสมัครใช้งานแบบชำระเงินใดๆ และ/หรือด้วยบัญชีที่คุณลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การยกเลิกของคุณต่อข้อตกลงนี้ หรือการถอดซอฟต์แวร์ออกจากการบริการจะไม่ยกเลิก หรือยุติการให้บริการต่อการสมัครใช้งานแบบชำระเงินของคุณ และ/หรือบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หากคุณต้องการหยุดรับการบริการที่คุณได้สั่งซื้อไว้โดยตรงจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงอยู่กับการบริการ คุณต้องปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้โดยบุคคลที่สาม 

11. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อของข้อตกลงนี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตามเพื่อตีความหรือแปลความหมายข้อตกลงระหว่างฝ่ายต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้  ข้อตกลงและข้อกำหนดแต่ละข้อในข้อตกลงนี้ให้ตีความเป็นข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่แยกส่วนต่างหากและแยกจากกันทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวง  หากศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีพิจารณาว่าบทบัญญัติ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติ) ของข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยประการอื่น บทบัญญัติข้ออื่นๆ (หรือส่วนต่างๆ ของบทบัญญัติ) ที่เหลือของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการพิจารณาดังกล่าว และให้ถือว่ายังมีผลใช้ได้ตามกฎหมายและใช้บังคับได้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

12. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ซึ่งมีการใช้แต่ไม่มีคำนิยามในข้อตกลงนี้ให้มีความหมายตามที่สันนิษฐานเอาไว้ในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล  ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติของข้อตกลงนี้และบทบัญญัติของข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ยึดถือตามบทบัญญัติของข้อตกลงนี้   


ปรับปรุง: 9/3/2018
ลิขสิทธิ์ © 2017-2018 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์