GoDaddy
นโยบายหมายศาล/เคล็ดลับต่างๆ ของทนายความ

GoDaddy.com, LLCนโยบายหมายศาล/เคล็ดลับต่างๆ ของทนายความ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GoDaddy ห้ามการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลบัญชีโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายบังคับ เพื่อให้สอดคล้องตามตัวบทกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับ GoDaddy หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ

หากคุณค้นหาตัวตนหรือข้อมูลบัญชีของลูกค้าของ GoDaddy ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมายแพ่งหรือทางอาญา คุณต้องส่งโทรสาร จดหมาย หรือดำเนินการ GoDaddy.com, LLC กับ เรื่องทางกฎหมายแพ่งหรือทางอาญา ด้วยหมายเรียกจากศาลที่ถูกต้อง สำหรับประเด็นทางอาญา คุณจะต้องเป็นสมาชิกชุมชนที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

การส่งหมายศาล

GoDaddy มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองสก็อตเดล รัฐอาริโซนา และหมายศาลทุกหมายจะต้องจัดส่งไปยังสถานที่นั้น หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่:

สำนักกำกับดูแลกิจการ
GoDaddy.com, LLC
14455 North Hayden Rd., Suite 219
Scottsdale, AZ
85260

หรือ ส่งหมายศาลทางโทรสารไปที่:

(480) 624-2546
ถึง สำนักกำกับดูแลกิจการ

นโยบายต่างๆ เกี่ยวกับอีเมล

GoDaddy จะไม่ผลิตเนื้อหาของอีเมล เนื่องจากกฎหมายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 U.S.C. &ส่วนที่;2701 และต่อจากนี้ ได้ห้ามมิให้ผู้ให้บริการการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผลิตเนื้อหาของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ แม้แต่เพื่อเป็นการติดตามหมายเรียกหรือคำสั่งศาล ยกเว้นในสถานการณ์ที่จำกัด เซิร์ฟเวอร์อีเมลของ GoDaddy ไม่เก็บรักษาที่อีเมลถูกลบหรือส่งออกไป

GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอสำเนาของการร้องเรียนและเอกสารสนับสนุนใด ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของที่อยู่อีเมลของ GoDaddy กับคดีที่ค้างอยู่และหมายศาลที่สำคัญ

ข้อกำหนดเฉพาะต่อหมายศาลคดีแพ่ง:

การแจ้งลูกค้าและเวลาในการตอบสนอง

เมื่อได้รับหมายศาลคดีแพ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว GoDaddy จะแจ้งให้ลูกค้าที่ถูกขอข้อมูลทราบในทันทีโดยผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หากไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉิน GoDaddy จะไม่ให้ข้อมูลของลูกค้าที่ขอโดยหมายศาลในทันทีและจะให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะล้มล้างหมายศาลในศาล GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการกับลูกค้าโดยเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของลูกค้าที่ให้ข้อมูลไว้ในไฟล์GoDaddy

ค่าธรรมเนียมสำหรับการปฏิบัติตามหมายศาล

GoDaddy จะคิดค่าบริการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ส่งหมายศาลทางแพ่งสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหมายศาล จะต้องดำเนินการชำระเงินภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ของ GoDaddy เช็คจะต้องสั่งจ่ายให้ GoDaddy.com, LLC

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามหมายศาลของ GoDaddy มีดังนี้:

  • ค่าวิจัย $75.00/ชั่วโมง
  • ค่าใช้จ่ายพัสดุลงทะเบียน Federal Express ตามที่ได้เรียกเก็บจริง
  • การทำสำเนาต่างๆ $.25/หน้า

ส่งเอกสารที่เกี่ยวกับศาลและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ ไปยัง GODADDY.COM, LLC

คุณสามารถติดต่อฝ่ายข้อพิพาทโดเมนที่ GoDaddy พร้อมคำถามเกี่ยวกับกระบวนการ คดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายอื่นๆ ของ UDRP ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนที่ได้จดทะเบียนไว้กับ GoDaddy หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่โฮสต์กับ GoDaddy   โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้และติดต่อเราเกี่ยวกับข้อพิพาทชื่อโดเมนก่อนที่จะยื่นดำเนินการทางกฎหมายใหม่ หรือหากคุณมีคำถามอื่นๆ:

                เวลาทำการ:          จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 17.00 (เวลาภูเขา)

                ที่อยู่อีเมล:                 domaindisputes@godaddy.com     

หาก GoDaddy เป็นนายทะเบียนของชื่อโดเมนที่เป็นข้อพิพาทหรือเป็นโฮสติ้งของเนื้อหาที่เป็นต้นเรื่องการร้องเรียนของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องตั้งชื่อ GoDaddy ในการดำเนินการทางกฎหมายที่ข้าพเจ้ายื่นหรือไม่?

ไม่จำเป็น   ไม่จำเป็นที่จะตั้งชื่อ Go Daddy ในข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือโฮสต์ที่ Go Daddy   GoDaddy จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกโดยศาลที่มีเขตอำนาจเกี่ยวกับการจัดการสุดท้ายของชื่อโดเมนหรือเว็บไซต์ที่เป็นปัญหา

มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อ Domains By Proxy ในการดำเนินการทางกฎหมายที่ข้าพเจ้ายื่นหรือไม่ หากชื่อโดเมนใช้บริการส่วนตัวของ Domains By Proxy

ไม่จำเป็น  ไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อ Domains By Proxy ในข้อพิพาททางกฎหมาย   Domains By Proxy เป็นบริการจดทะเบียนส่วนตัวและไม่สามารถควบคุมชื่อโดเมนหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ   เช่นเดียวกับ GoDaddy Domains By Proxy จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกโดยเขตอำนาจศาล

วิธีที่ดีที่สุดที่จะส่งเอกสารที่เกี่ยวกับศาลไปยัง GoDaddy คือวิธีใด?

สามารถส่งเอกสารไปยัง domaindisputes@godaddy.com สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลเป็นช่องทางที่สะดวกกว่า และไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาสิ่งพิมพ์

สิ่งที่ควรรวมอยู่ในคำสั่งศาลที่ส่งไปยัง GoDaddy จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง?

คำสั่งศาลควรจะทำให้เฉพาะเจาะจงเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่อย่างน้อยจะต้องมี:

•   ชื่อโดเมนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ และสำหรับเนื้อหาที่เราโฮสติ้ง URL ที่เฉพาะเจาะจงที่เนื้อหานั้นโฮสติ้งอยู่ (โปรดส่งเพียงเนื้อหาที่เราโฮสติ้งอยู่เท่านั้น)

•   การดำเนินการเฉพาะที่ GoDaddy ได้รับการร้องขอเกี่ยวกับชื่อโดเมนและ/หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

•   หากโจทก์แสวงหาการควบคุมบัญชี GoDaddy ของลูกค้า คำสั่งศาลจะต้องระบุหมายเลขบัญชีของ GoDaddy ด้วย (โปรดดำเนินการตามตัวเลือกนี้ หากชื่อโดเมนทั้งหมดในบัญชีนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีเท่านั้น)

สามารถส่งเอกสารเกี่ยวกับศาลที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่?

ได้  หากเอกสารไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ เราต้องการสิ่งดังต่อไปนี้:

•   ต้นฉบับที่มีตราประทับของศาล และ

•   คำแปลสำเนาที่มีตราประทับของศาลเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง

มีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาระงับข้อพิพาทหรือไม่?

มี  เพื่อให้ GoDaddy ใช้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระงับข้อพิพาท สัญญาระงับข้อพิพาทจะต้อง:

•   รวมการฟ้องร้องคดี

•   มีลายเซ็นรับรองจากทั้งสองฝ่าย

•   ระบุชื่อโดเมน (หรือหลายชื่อโดเมน) ที่ได้รับผลกระทบ และ

•   ให้มีการรวมประโยคที่ว่าจะยกฟ้องการดำเนินคดีโดยห้ามฟ้องใหม่

มีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่?

มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทั้งหมดจะต้อง:

•   ให้ทำรายการชื่อโดเมน (หรือหลายชื่อโดเมน) ที่จะต้องย้ายออกไปแยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่นๆ อย่างชัดเจน และ

•   ให้มีการระบุว่าผู้รับจะจัดการและ/หรือขายชื่อโดเมน (หรือหลายชื่อโดเมน)


ปรับปรุง: 5/4/2016
ลิขสิทธิ์ © 2015-2016 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์