GoDaddy
สัญญาโฮสติ้ง

7 พฤศจิกายน 2017

กรุณาอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. ภาพรวม

สัญญาโฮสติ้งนี้ (this “สัญญา”) เป็นสัญญาระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") และคุณ และมีผลบังคับใช้ตามวันที่ที่ได้รับทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญานี้ได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ’s บริการโอสติ้ง (the “บริการ”)จาก GoDaddy ของคุณ และเป็นตัวแทนของสัญญาทั้งหมดระหว่างคุณและ GoDaddy เกี่ยวกับเรื่องนี้ 

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในสัญญานี้หมายความว่า คุณได้ต้องอ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และตกลงที่จะยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้ง ’s เงื่อนไขการให้บริการสากล ซึ่งรวมอยู่ในสัญญาฉบับนี้เพื่อใช้อ้างอิง และสัญญาหรือนโยบายอื่นใดที่รวมอยู่ในสัญญาฉบับนี้ด้วย

เงื่อนไข “ เรา &rdquo ;, “ เรา ” หรือ “ &rdquo เรา หมายถึง GoDaddy  . เงื่อนไข “ คุณ &rdquo ;, “ &rdquo ;, ของคุณ “ ผู้ใช้ ” หรือ “ ลูกค้า ” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะยอมรับสัญญาฉบับนี้  . ไม่มีข้อความใดในสัญญาฉบับนี้ที่จะให้สิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบุคคลที่สาม

เราอาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสัญญาฉบับนี้ นโยบายหรือข้อตกลงใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับ และข้อจำกัด หรือขอบเขตใดๆ ของการให้บริการในเวลาใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่โพสต์ลงในเว็บไซต์นี้   การใช้บริการหลังการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับสัญญาฉบับนี้และข้อจำกัดใดๆ ของบริการตามการแก้ไขครั้งล่าสุด . หากคุณไม่ยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาฉบับนี้และข้อจำกัด ของบริการตามการแก้ไขครั้งล่าสุด ให้หยุดการใช้บริการต่อ  เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราวถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงสัญญานี้ด้วยอีเมล   ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณต้องดูแลให้ข้อมูลบัญชีของคุณเป็นปัจจุบัน เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณหากผลความล้มเหลวดังกล่าวนั้นเกิดจากที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

2. คำอธิบายการบริการ

เรามีแผนบริการโฮสติ้งหลากหลายให้เลือก:

เซิร์ฟเวอร์คลาวด์หากคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ คุณจะใช้เซิร์ฟเวอร์ร่วมกับลูกค้ารายอื่นๆ แต่คุณจะมีการควบคุมเต็มรูปในพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณและการตั้งค่าทั้งหมดของตัวอย่างเสมือนของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ คุณจะมีการเข้าถึงของผู้ดูแลระบบ (ราก) และที่อยู่ IP เฉพาะ

เว็บโฮสติ้ง  . หากคุณซื้อเว็บโฮสติ้ง เว็บไซต์ของคุณจะถูกวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องหรือมากกว่า และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างลูกค้าจำนวนมากบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของคุณจะได้รับที่อยู่เฉพาะ (DNS)

โฮสติ้ง WordPress ภายใต้การจัดการ  หากคุณซื้อโฮสติ้ง WordPress ภายใต้การจัดการ คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเพื่อสร้างและจัดการเว็บไซต์ WordPress ขณะที่เราจะจัดการกับงานธุรการการโฮสติ้งพื้นฐานซึ่งรวมถึงการติดตั้ง WordPress การสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน การอัปเดตหลักของ WordPress และการแคชในระดับเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงส่วนตัว (“ VPS ”)   หากคุณซื้อ VPS คุณจะใช้เซิร์ฟเวอร์ร่วมกับลูกค้ารายอื่นๆ แต่คุณจะมีการควบคุมเต็มรูปในพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณและการตั้งค่าทั้งหมดของตัวอย่างเสมือนของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ คุณจะมีการเข้าถึงของผู้ดูแลระบบ (ราก) และที่อยู่ IP เฉพาะ

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ  . หากคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ เซิร์ฟเวอร์ทั้งเครื่องจะถูกสงวนไว้เฉพาะสำหรับการใช้งานบัญชีของคุณ คุณจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในโควต้าแบนด์วิธ หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ ประสิทธิภาพการทำงานจะม่ได้รับผลกระทบจากจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และรูปแบบการใช้งานของลูกค้าอื่น

โฮสติ้งภายใต้การจัดการ   หากคุณซื้อโฮสติ้งภายใต้การจัดการ คุณจะได้รับข้อดีทั้งหมดของการมี VPS หรือเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณเอง แต่เราจะดูแลจัดการเซิร์ฟเวอร์ให้คุณ รวมถึงการตั้งค่าแผงควบคุมของคุณ, การปะรอบและสำรองข้อมูล

การโยกย้ายโฮสติ้ง   หากคุณมีชื่อโดเมนของคุณจดทะเบียนกับเราและเว็บโฮสติ้งที่เกี่ยวข้องกับโดเมนให้บริการโดยบุคคลที่สาม เราอาจตามคำร้องขอของคุณและในดุลยพินิจของเราพยายามที่จะช่วยให้คุณสามารถย้ายเว็บโฮสติ้งสำหรับชื่อโดเมนดังกล่าวมาอยู่กับเรา (“ การโยกย้ายโฮสติ้ง ”)   การโยกย้ายโฮสติ้งเป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย และเราจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ว่าจะพร้อม เป็นไปได้ หรือเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการโยกย้ายโฮสติ้ง   แต่ละ บริษัทโฮสติ้งมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันและบางโฮสติ้งแพลตฟอร์มมีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่เข้ากันไม่ได้หรือรูปแบบกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจทำให้เราไม่สามารถที่จะช่วยคุณในการถ่ายโอนข้อมูลจากโฮสต์ของบุคคลที่สามได้  

คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบการทำงานและความถูกต้องของเนื้อหาที่ได้ทำการโยกย้ายมายังตำแหน่งใหม่เมื่อมีการโยกย้ายโฮสติ้ง   หากคุณมีความพึงพอใจกับการโยกย้ายข้อมูล คุณจะต้องปรับปรุงข้อมูล DNS สำหรับชื่อโดเมนเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ในตำแหน่งใหม่   เราจะไม่ดำเนินการสำรองหรือเก็บข้อมูลเว็บไซต์ในการโยกย้ายโฮสติ้ง และเราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลเว็บไซต์ที่โฮสต์โดยบุคคลที่สามก่อนที่จะทำการโยกย้ายเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย   คุณตกลงที่จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเว็บไซต์ของคุณใดๆ ระหว่างกระบวนการโยกย้าย 

คุณยอมรับว่าเราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการล่าช้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องเว็บไซต์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการย้ายโฮสติ้งของคุณ  การย้ายโฮสติ้งไม่สามารถทำได้สำหรับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกินกว่า 10 GB หรือเกินกว่า 100,000 ไฟล์    

เราอาจติดตั้งปลั๊กอินบนเว็บไซต์ WordPress ภายนอกเพื่อจุดประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการโยกย้าย WordPress ของคุณลงในสภาพแวดล้อมการจัดการโฮสติ้ง WordPress ภายใต้การจัดการของเรา ปลั๊กอินนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในไซต์ต้นทางของคุณ วัตถุประสงค์คือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนย้ายไฟล์โฮสติ้ง ของไฟล์ WordPress ของคุณ คุณสามารถปิดการใช้งานปลั๊กอินได้ในเว็บไซต์ต้นทางของคุณหลังจากที่การย้ายข้อมูลของโฮสติ้งได้รับการดำเนินการแล้ว

บริการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ   หากเราตัดสินว่าการร้องขอการสนับสนุนใดๆ ที่ตกอยู่นอกขอบเขตของแผนของคุณ คุณสามารถขอบริการสนับสนุนที่กำหนดเอง (“ บริการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ”) ที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายบนพื้นฐานของการให้บริการทุกๆ สามสิบ (30) นาที หรือการให้บริการแต่ละครั้ง ซึ่งเราจะเสนอราคาให้กับคุณก่อนที่จะให้การบริการสนับสนุนที่กำหนดเอง หากคุณเลือกที่จะใช้บริการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ หรือทั้งหมดสำหรับการให้บริการดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มต้นการดำเนินการใดๆ ค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการจากผู้เชี่ยวชาญจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบ หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการบริการจากผู้เชี่ยวชาญ โดยต้องทำการแจ้งภายในสิบสี่วันของการบริการที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อและจะไม่ให้ความช่วยเหลือกับปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นเกินกว่าสิบสี่วันของการใช้บริการช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญ

การสนับสนุนของ WordPress (“WP”) Premium หากคุณเลือกที่จะใช้บริการสนับสนุนของ WP Premium (ไม่ว่าจะเพื่อการสมัครใช้งานหรือการใช้บริการแบบครั้งเดียว) เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ หรือทั้งหมดสำหรับการให้บริการดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มต้นการดำเนินการใดๆ ทุกการบริการ ทัั้งการสมัครใช้งานและใช้งานครั้งเดียว จะถูกแสดงว่าเป็น “การให้บริการด้วยความพยายามที่ดีที่สุด” แม้ว่าหลังจากที่ได้ใช้ทุกขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ตาม เรายังไม่อาจแก้ไขบางปัญหาได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อและจะไม่ให้ความช่วยเหลือกับปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นเกินกว่าสิบสี่วันของการใช้บริการการสนับสนุน WP Premium

เราอาจติดตั้งปลั๊กอินบนเว็บไซต์ WordPress ที่โฮสต์ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการสนับสนุน WP Premium ของคุณ มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงและการบำรุงรักษาไฟล์ WordPress ของคุณ ปลั๊กอินช่วยให้เราสามารถเข้าถึง อัปเดตไปยังไฟล์หลักอัตโนมัติ ปลั๊กอิน ธีม และไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ

บริการ CloudTech  CloudTech เป็นบริการกำจัดมัลแวร์ในครั้งเดียวที่ให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากมัลแวร์หรือการโจมตีที่เป็นอันตรายอื่นๆ มีทางเลือกที่จะรับบริการดังกล่าวจากมืออาชีพ บริการจะดำเนินการโดยใช้การเข้าถึง (S)FTP หรือ (SSH) การสแกนทางไกลมีความสามารถในการตรวจสอบการติดไวรัสประเภทต่อไปนี้: การแทรกโค้ด Obfuscated JavaScript, Cross Site Scripting (XSS) การทำให้หน้าตาเว็บไซต์เปลี่ยนแปลง, เว็บไซต์ที่ซ่อนอยู่ iFrame ที่ซอนอยู่หรือเป็นอันตราย iFrames, PHP Mailers, พยายามฟิชชิ่ง, การเปลี่ยนเส้นทางที่เป็นอันตราย, ประตูหลัง (เช่น C99, R57, Webshells) ความผิดปกติ, ไดรฟ์โดยการดาวน์โหลด, การโจมตีจากวิศวกรรมสังคม, สแปม SEO Blackhat, Pharma Hacks, การเปลี่ยนเส้นทางแบบมีเงื่อนไข, การเปลี่ยนเส้นทางโดยมือถือ  .   คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ CloudTech และพันธมิตรในการรักษาความปลอดภัยของบุคคลที่สามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อทั้งการแก้ปัญหามัลแวร์และการตรวจสอบหลังการบริการ บริการกำจัดมัลแวร์ในครั้งเดียวของ CloudTech รวมเฉพาะบริการต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการสั่งซื้อ CloudTech เท่านั้น เมื่อ Media Temple ริเริ่มให้บริการกำจัดมัลแวร์ในครั้งเดียวของ CloudTech ค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่จะปิดรายการสั่งซื้อ CloudTech ในเวลาใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชุดรักษาความปลอดภัยของ CloudTech เป็นบริการรายเดือนที่ต้องสมัครสมาชิก ซึ่งให้การตรวจสอบและการแจ้งเตือนความปลอดภัยเชิงรุก รวมทั้งการลบมัลแวร์อย่างมืออาชีพ  การตรวจสอบความปลอดภัยเชิงรุก: CloudTech กำหนดเวลาสแกนฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติสูงสุดถึง 5 โดเมนสำหรับหาจุดเสี่ยง การสแกนทางไกลมีความสามารถในการตรวจสอบการติดไวรัสประเภทต่อไปนี้: การแทรกโค้ด Obfuscated JavaScript, Cross Site Scripting (XSS) การทำให้หน้าตาเว็บไซต์เปลี่ยนแปลง, เว็บไซต์ที่ซ่อนอยู่ iFrame ที่ซอนอยู่หรือเป็นอันตราย iFrames, PHP Mailers, พยายามฟิชชิ่ง, การเปลี่ยนเส้นทางที่เป็นอันตราย, ประตูหลัง (เช่น C99, R57, Webshells) ความผิดปกติ, ไดรฟ์โดยการดาวน์โหลด, การโจมตีจากวิศวกรรมสังคม, สแปม SEO Blackhat, Pharma Hacks, การเปลี่ยนเส้นทางแบบมีเงื่อนไข, การเปลี่ยนเส้นทางโดยมือถือ  การแจ้งเตือน: เหตุการณ์เกี่ยวกับมัลแวร์ใดๆ ที่ตรวจพบโดยการสแกนตามกำหนดเวลา จะทำให้มีการเริ่มต้นกระบวนการทำความกำจัดมัลแวร์ซึ่งดำเนินการโดย CloudTech และพันธมิตรในการรักษาความปลอดภัยของบุคคลที่สาม ลูกค้าจะได้รับแจ้งสถานะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านตั๋วสนับสนุน ส่วนหนึ่งในการสมัครสมาชิก ลูกค้ามีสิทธิที่จะกำจัดมัลแวร์ 2 ครั้งต่อเดือนสำหรับแต่ละโดเมนที่ได้รับการตรวจสอบ  คุณตกลงที่อนุญาตให้ CloudTech และพันธมิตรในการรักษาความปลอดภัยของบุคคลที่สามสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ บริการจะดำเนินการโดยใช้การเข้าถึง (S)FTP หรือ (SSH) บริการกำจัดมัลแวร์ในครั้งเดียวของ CloudTech Security Pack รวมเฉพาะบริการต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการสั่งซื้อ CloudTech Security Pack เท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่จะปิดรายการสั่งซื้อ CloudTech Security Pack ในเวลาใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พื้นที่ในการจัดเก็บ จำนวนรวมของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ใช้งานได้สำหรับบริการโฮสติ้งเฉพาะของคุณอาจแตกต่างไปจากพื้นที่ที่แสดง เนื่องจากมพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ ไฟล์ระบบ และไฟล์สนับสนุนอื่นๆ ด้วย

3. ข้อจำกัด การยกเลิกบัญชี

การโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์   คุณรับทราบและยอมรับว่าเป็นปกติของธุรกิจที่อาจมีความจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องทำการโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์ของเรา ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะมี IP เฉพาะ คุณอาจจะถูกกำหนดหมายเลข IP ที่แตกต่างจากเดิม เราไม่รับประกันว่าคุณจะสามารถที่จะรักษาหมายเลข IP ของคุณที่ได้รับตลอดไป

การสิ้นสุดการให้บริการ.  คุณรับทราบและยอมรับว่าเมื่อครบกำหนดหรือสิ้นสุดบริการของคุณ คุณต้องยุติการใช้บริการและละทิ้งการใช้ที่อยู่ IP และชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ได้กำหนดให้คุณเกี่ยวกับบริการดังกล่าว รวมทั้งการชี้ระบบชื่อโดเมน (“DNS”) สำหรับชื่อโดเมนของคุณไปจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา  ก่อนที่จะมีการยกเลิกการให้บริการ คุณมีความรับผิดชอบในการย้ายเนื้อหาของเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะไม่โอนหรือ FTP เนื้อหาเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณให้กับผู้ให้บริการรายอื่น หากคุณล้มเหลวที่จะย้ายเว็บไซต์หรือเนื้อหาเซิร์ฟเวอร์ของคุณออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราก่อนที่จะมีการยกเลิกบริการ เนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดจะถูกลบออก และเราจะไม่สามารถที่จะให้สำเนาของเนื้อหาดังกล่าวได้  

ฟรีเครดิตผลิตภัณฑ์   เมื่อมีการยกเลิกการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ฟรีทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการจะได้รับการยกเลิกหรือเพิกถอน  

ประกาศเกี่ยวกับภาพที่ได้รับอนุญาตเมื่อมีการโยกย้ายหรือส่งออก (ถ้ามี)  ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ภาพที่มีอยู่และอนุญาตให้ใช้งานมีไว้สำหรับ GoDaddy ลูกค้าที่โฮสต์เท่านั้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ของบุคคลที่สาม การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ข้อจำกัด    ในขอบเขตที่คุณต้องการส่งออกหรือโยกย้ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฮสต์ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น (ถ้ามีเป็นตัวเลือก) เป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้รูปภาพที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และคุณรับทราบและยอมรับว่า GoDaddy ไม่รับประกันและจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องใดๆ เป็นผลมาจากการที่คุณใช้งานต่อไปหลังจากการโยกย้ายและ/หรือการยุติการใช้งาน (ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดเกิดก่อน)   

4. ภาระผูกพันของคุณ; การรับรองและการรับประกัน

เหตุผลสนับสนุน.  คุณรับทราบและยอมรับว่าเรามีสิทธิที่จะแสวงหาเหตุผลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เฉพาะอย่างยิ่งการซื้อที่อยู่ IP ของคุณ และคุณจะต้องมีหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลใดๆ และทั้งหมดที่เราขอที่เกี่ยวกับการหาเหตุผลดังกล่าว เกี่ยวกับการซื้อดังกล่าว คุณยอมรับและตกลงว่าชื่อและเหตุผลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อรายการทะเบียนบางอย่าง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงรายการทะเบียนอเมริกันของตัวเลขอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายที่ประกาศโดยรายการทะเบียนดังกล่าวใดๆ และทั้งหมด และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนบนฐานข้อมูล Whois

กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมและการคุกคามอื่นๆ  คุณยอมรับและตกลงว่าคุณไม่อาจใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราและเว็บไซต์ของคุณในฐานะแหล่งข้อมูล สื่อกลาง ที่อยู่การตอบกลับ หรือที่อยู่ปลายทางสำหรับ ระเบิดอีเมล การฟลัดชุดข้อมูลอินเทอร์เน็ต การทำให้ชุดข้อมูลเสียหาย การปฏิเสธการให้บริการ หรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ที่คุกคามเสถียรภาพของเครือข่ายของเรา หรือจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ หรือเป็นเหตุให้เกิดการหยุดชะงักของการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ GoDaddy ลูกค้าของเรา หรือบุคคลที่สาม ห้ามเจาะเข้าเซิร์ฟเวอร์อย่างผิดกฎหมาย หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเจาะข้อมูลหรือการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลดังกล่าว ห้ามใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นเกตเวย์ที่ไม่ระบุชื่อ เราห้ามใช้ซอฟต์แวร์หรือสคริปต์ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์โหลดเกินกว่าระดับที่เหมาะสมตามที่เราได้กำหนดไว้ คุณยอมรับว่าเราสงวนสิทธิ์ในการลบเว็บไซต์ของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวรจากเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ หากคุณละเมิดสัญญาฉบับนี้และ/หรือมีกิจกรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของเครือข่ายของเรา คุณรับทราบและยอมรับว่าเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีโฮสติ้งของคุณอาจถูกลบออก หากมีเว็บไซต์ที่ละเมิดข้อตกลงนี้  คุณรับทราบและยอมรับว่า GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการสแกนบัญชีโฮสติ้งของคุณเพื่อตรวจสอบ เนื้อที่ไม่เหมาะสม (เช่น มัลแวร์) และ   ในกรณีที่ค้นพบเนื้อหาดังกล่าว เราอาจต้องลบออกตามความเหมาะสมของ GoDaddy เพื่อจุดประสงค์แห่งการรักษาความปลอดภัย 

นอกเหนือจากกฎทั่วไปในการดำเนินการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการสากลของเรา คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการในการใช้บริการที่ไม่เป็นที่ยอมรับซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้บริการเพื่อ: (1) พยายามหลอกลวงบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ แหล่งข้อมูล หรือต้นฉบับของการสื่อสารใดๆ (2) แทรกแซง, ทำให้เสียหาย หรือพยายามให้ได้มาซึ่งสิทธิ์เข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย หรือบัญชีซึ่งคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง หรือที่ระดับที่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต หรือ (3) ใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็น“รีเลย์แบบเปิด” หรือเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

เราไม่อนุญาตให้ดำเนินการบริการ DNS แบบเรียกซ้ำสาธารณะบนเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ของเรา เซิร์ฟเวอร์ DNS แบบเรียกซ้ำทุกเซิร์ฟเวอร์ต้องมีความปลอดภัยเพื่ออนุญาตให้เครือข่ายภายในหรือกลุ่มที่อยู่ IP จำนวนหนึ่งเท่านั้นที่เข้าถึงได้ เราคอยตรวจตราถึงการมีอยู่ของบริการ DNS แบบเรียกซ้ำสาธารณะ และขอสงวนสิทธิ์ในการลบเซิร์ฟเวอร์ใดๆ จากเครือข่ายที่ละเมิดข้อบังคับนี้

คุณรับทราบและยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้บริการ ตามที่กำหนดโดยเรา ด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว:

   •  ในการแสดงหรือโฆษณาภาพลามก อนาจาร เกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือเอกสาร รูปภาพ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่อถึงความเสื่อมเสีย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การนวด การนัดเดต เพื่อนเที่ยว หรือการขายบริการทางเพศ) หรือ

   •  มีการใช้ภาพลามก อนาจาร คำสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือรูปภาพในชื่อวิดีโอ คำอธิบายหรือรายชื่อที่สื่อถึงเรื่องลามก

นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ลงประกาศขายไว้บนเว็บไซต์ของคุณต้องสอดคล้องกับทุกกฎหมายและข้อบังคับในทุกแห่งที่สามารถหาซื้อสินค้าของคุณได้ เราขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาว่าการขายสินค้ารายการเฉพาะใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือในการยกเลิกการบริการของคุณ

การจัดเก็บและการรักษาความปลอดภัย   คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินมาตรการเพื่อ (1) ป้องกันการสูญเสียหรือความเสียหายกับเนื้อหาในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ (2) รักษาการจัดเก็บและทำสำเนาสำรองของเนื้อหาในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และ (3) ให้มั่นใจในความปลอดภัย ความลับ และความสมบูรณ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่ส่งผ่านหรือเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา

เซิร์ฟเวอร์ของเราจะไม่จัดเก็บข้อมูล และเราจะไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการทำลายเนื้อหาใดๆ ของคุณ บริการไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ PCI (อุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน) หรือ HIPAA (พระราชบัญญัติการถือครองประกันสุขภาพและการรับผิด) ตามสภาพแวดล้อมและดังนั้นจึงไม่ควรใช้หรือถือเป็นเช่นนั้น คุณจะต้องไม่ใช้บริการในทางใดๆ ในดุลยพินิจของเรา ที่จะทำให้การทำงานหรือการดำเนินงานของการบริการหรืออุปกรณ์ของเราแย่ลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นตัวอย่างและโดยไม่จำกัด คุณจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) พื้นที่หรือเครื่องมือสำหรับการวางหรือจัดเก็บไฟล์ที่เก็บถาวร และ/หรือ (2) การวางหรือจัดเก็บข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์อื่นๆ ได้ คุณรับทราบและตกลงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตรวจสอบนิติวิทยาศาสตร์ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีของคุณมีการประนีประนอม

เนื้อหาในเว็บไซต์/เซิร์ฟเวอร์  คุณจะต้องผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหา ปรับปรุง อัพโหลด และดูแลเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และไฟล์ หน้าเว็บ ข้อมูล งาน ข้อมูล และ/หรือวัสดุใดๆ และทั้งหมด บน ภายใน ที่แสดง เชื่อมต่อ ส่งไป จาก หรือผ่านเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายทางการค้าหรือบริการ ภาพ รูปถ่าย ภาพประกอบ กราฟิก คลิปเสียง คลิปวิดีโอ อีเมลหรือข้อความอื่นๆ เมตาแท็ก ชื่อโดเมน ซอฟแวร์และตัวหนังสือ  คุณรับทราบและตกลงว่าในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับคุณ อาจจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนของเราที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ที่โฮสต์ของคุณ  เนื้อหาในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณยังจะรวมถึงชื่อโดเมนจดทะเบียนใดๆ ที่จัดหาโดยคุณหรือที่จดทะเบียนในนามของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการ

หากการเข้าใช้งานเว็บไซต์โฮสติ้งของบุคคลที่สามถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของการบริการใดๆ คุณต้องแสดงให้เห็นและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตให้มอบสิทธิ์แก่เราเพื่อเข้าใช้งานบัญชีโฮสติ้งของบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์แห่งข้อตกลงนี้  คุณยินยอมว่าจะคงไว้ซึ่งข้อสัญญาและกฎหมายอื่นใดๆ หรือความรับผิดชอบในการดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโฮสติ้งของบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว 

หากคุณร้องขอให้เราติดตั้งซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ คุณรับรองและรับประกันว่า (1) คุณมีสิทธิที่จะใช้และติดตั้งซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม (2) คุณได้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตบังคับสำหรับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม และ (3) ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามไม่ได้และจะไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

5. บทบัญญัติเฉพาะสำหรับเว็บโฮสติ้งและโฮสติ้ง WORDPRESS

การจัดเก็บและข้อจำกัดของแผน   แผนเว็บโฮสติ้งและโฮสติ้ง WordPress ทั้งหมด รวมทั้งแผนไม่จำกัด อยู่ภายใต้จำกัดไม่เกิน 250,000 inode ต่อบัญชีสำหรับบัญชีโฮสติ้ง Linux ® หรือ 500,000 ไฟล์และโฟลเดอร์ต่อบัญชีสำหรับบัญชีโฮสติ้ง Windows ®   แผนยังจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน 1,000 ตารางต่อฐานข้อมูล และไม่เกินหนึ่งกิกะไบต์ของการจัดเก็บต่อฐานข้อมูล บัญชีหรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เกินกว่าขีดจำกัดเหล่านี้อาจจะมีการออกคำเตือนการละเมิดเครือข่ายและจะต้องลด   จำนวน inode ไฟล์ และโฟลเดอร์ ตาราง หรือกิกะไบต์ (ตามแล้วแต่กรณี) หรืออาจจะถูกระงับเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ขุ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว  . แผนโฮสติ้ง Linux ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ขีดจำกัด ต่อไปนี้: ไม่เกิน ก) 25% ของ CPU หลักหนึ่งตัว; ข) 512MB ของ RAM; ค) 100 การเชื่อมต่อเว็บไซต์; ง) 100 กระบวนการทำงาน; จ) 1 MB/ s ดิสก์ IO  . ในกรณีที่เกินขีดจำกัดเหล่านี้ เว็บไซต์ของคุณอาจช้าลงหรือไม่ได้รับการบริการจนว่าจะมีการเพิ่มทรัพยากรมากขึ้น    อาจเพิ่มทรัพยากรมากขึ้นได้ด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  .      

โฮสติ้ง WordPress สามารถใช้เฉพาะการโฮสต์เว็บไซต์ WordPress เท่านั้น   อนุญาตให้ติดตั้ง WordPress ได้เพียงครั้งเดียวต่อเว็บไซต์เท่านั้น  .   บัญชีโฮสติ้ง WordPress ใด  ที่พบว่ามีการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ WordPress   จะได้รับคำเตือนการละเมิดเครือข่าย และจะต้องลบเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ WordPress ออก หรืออาจ ถูกระงับเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว   นอกจากนี้คุณอาจจะต้องซื้อแผนโฮสติ้งที่เหมาะสมเพื่อที่จะโฮสต์เว็บไซต์ที่ไม่ใช่ WordPress หากคุณยังต้องการที่จะโฮสต์เว็บไซต์ที่ไม่ใช่ WordPress บนเครือข่ายของเราต่อไป  

เครดิตทดลองใช้งานโฮสติ้งฟรี มีขีดจำกัดต่อไปนี้: ไม่เกิน) 25% ของ CPU หลักหนึ่งเครื่อง ; ข) 256MB ของ RAM; ค) 10 การเชื่อมต่อเว็บไซต์; ง) 100 กระบวนการทำงาน; จ) 0.5 MB/s ดิสก์ IO; ฉ) 50,000 inode; ช) 1 GB พื้นที่ดิสก์; ซ) 10 GB แบนด์วิดธ์รายเดือน   ในกรณีที่เกินขีดจำกัดเหล่านี้ เว็บไซต์ของคุณอาจช้าลงหรือไม่ได้รับการบริการจนว่าจะมีการเพิ่มทรัพยากรมากขึ้น อาจเพิ่มทรัพยากรมากขึ้นได้ด้วยการอัพเกรดเป็นแผนแบบมีค่าใช้จ่าย

ท่านรับทราบและตกลงว่าโฮสติ้งร่วมไม่สนับสนุน UDP ขาเข้า

เนื้อหาในเว็บไซต์/เซิร์ฟเวอร์  ห้ามไม่ให้เว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ (1) สคริปต์โฮสติ้งภาพ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อสามารถอัพโหลดภาพสำหรับการแสดงผลบนเว็บไซต์อื่น (คล้ายกับ Photobucket หรือ Tinypic) (2) บริการโฆษณาแบนเนอร์สำหรับการแสดงผลบนเว็บไซต์หรืออุปกรณ์อื่น(แบนเนอร์โฆษณาเชิงพาณิชย์แบบสลับเปลี่ยนได้) (3) การทิ้งไฟล์/สคริปต์มิเรอร์ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อสามารถอัพโหลดไฟล์ให้ผู้อื่นดาวน์โหลดได้ (คล้ายกับ rapidshare) (4) สตรีมมิ่งเสียงในเชิงพาณิชย์ (มากกว่าหนึ่งหรือสองสตรีม); (5) สคริปต์อีเมลปุ่มกด ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุที่อยู่อีเมลของผู้รับได้ (6) เกตเวย์ SMS ไม่ระบุชื่อหรือกลุ่ม; (7) การสำรองข้อมูลของ   เนื้อหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์อื่น; (8) เครื่องติดตาม Bittorrent; หรือ (9) สคริปต์ที่ทำให้ลด   ใด ๆ ; ประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์หรือสภาพแวดล้อมเครือข่ายของเรา

พื้นที่บนดิสก์/แบนด์วิธด์/แผนเว็บไซต์ ไม่จำกัด  แผนเว็บโฮสติ้งและแผนโฮสติ้ง WordPress ได้รับการออกแบบให้โฮสต์เว็บไซต์ส่วนตัว เว็บไซต์ธุรกิจขนาดเล็ก และเว็บไซต์องค์กรส่วนใหญ่ และด้วยเหตุนี้เราจึงให้แบนด์วิดธ์ไม่จำกัด และบางแผนให้พื้นที่ดิสก์และเว็บไซต์ไม่จำกัด นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ตั้งค่าขีดจำกัดของจำนวนแบนด์วิธ เว็บไซต์   หรือพื้นที่ดิสก์ที่คุณอาจใช้ในการดำเนินงานของเว็บไซต์ของคุณตามสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่แบนด์วิธด์ จำนวนเว็บไซต หรือพื้นที่ดิสก์์ของคุณมีความเสี่ยงต่อความเสถียร ประสิทธิภาพ หรือความพร้อมในการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ การจัดเก็บข้อมูล เครือข่าย หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นของเรา คุณอาจจำเป็นต้องอัพเกรดเป็น VPS หรือเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ หรือเราอาจต้องดำเนินการจำกัดทรัพยากรที่เว็บไซต์ของคุณสามารถใช้งานได้

บริการตัวช่วยเพิ่มความเร็วเว็บไซต์  บริการตัวช่วยเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ของเรา (“ตัวช่วยเพิ่มความเร็วเว็บไซต์”)  ให้เครือข่ายส่งเนื้อหา (CDN) ซึ่งถูกออกแบบมาให้เว็บไซต์ของคุณทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการแคชและการกระจายความปลอดภัยของเนื้อหาเว็บไซต์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ คุณรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณจะถูกจัดเก็บอยู่ในที่ต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา  คุณรับทราบและตกลงว่าตัวช่วยเพิ่มความเร็วเว็บไซต์อาจถูกยกเลิกหรือระงับการใช้งานในเวลาใดๆ ก็ได้ และการมีส่วนร่วมของคุณเป็นเรื่องที่มีสิทธิ์ตามรายละเอียดด้านล่าง  

เพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการใช้ Website Accelerator คุณรับทราบและตกลงว่าที่คุณได้ดำเนินการและจะรักษาการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้ (1) เว็บไซต์ของคุณต้องมีโฮสต์อยู่ใน Phoenix, AZ; (2) ชื่อโดเมนและโฮสติ้งจะต้องอยู่ในบัญชีเดียวกัน (3) คุณต้องมี DNS กับเรา (4) คุณต้องไม่ใช้ DNSSEC; (5) คุณอาจไม่มีหรือเพิ่มใบรับรอง SSL; ถ้าคุณเพิ่ม SSL และเปิดการใช้งาน CDN , ใบรับรอง SSL จะไม่ทำงาน; (6) คุณต้องมีแผนเว็บโฮสติ้งระดับสุดยอด; และ (7) คุณไม่สามารถเปลี่ยนระบบปฏิบัติการได้ [/ # productgroup = 1 #]

6. บทบัญญัติเฉพาะสำหรับVPS, เฉพาะ, โฮสติ้งภายใต้การจัดการ 

แผนบริการความช่วยเหลือ   หากคุณซื้อแผนบริการความช่วยเหลือ (“ แผน AS ”) กับ VPS เราอาจจะติดตั้งแอพลิเคชันบางจำนวนที่จำกัด (“ แอพลิเคชันที่รองรับ ”) บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณตามที่คุณร้องขอ   รายการแอพลิเคชันที่รองรับทั้งหมดสามารถขอได้จากทีมสนับสนุนของเรา หากคุณร้องขอทำการติดตั้งแอพลิเคชันที่รองรับ เราจะดำเนินการติดตั้งและกำหนดค่าแอพลิเคชันที่รองรับบนเซิร์ฟเวอร์ของเราตราบใดที่เซิร์ฟเวอร์ที่มีทรัพยากร (เช่น พื้นที่จัดเก็บข้อมูล, หน่วยความจำ, กำลังการประมวลผล) เพื่อสนับสนุนแอพลิเคชันดังกล่าว จากนั้นเราจะให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหลัก (ผู้ดูแล) กับคุณ ซึ่ง ณ จุดนี้ คุณจะเป็นผู้ควบคุมการจัดการและการกำหนดค่าเพิ่มเต็มของแอพลิเคชันนั้นๆ   เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา การปรับแต่ง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพลิเคชันที่รองรับ รวมทั้งการซ่อมแซมแอพลิเคชันที่รองรับใดๆ หากหยุดทำงาน   เราจะจำกัด การสนับสนุนทางเทคนิคของแอพลิเคชันที่รองรับที่ใช้งานไม่ได้เพื่อทำการฟื้นฟูแอพลิเคชันที่รองรับดังกล่าวให้กลับคืนสภาพเดิม (การติดตั้งใหม่โดยไม่มีข้อมูลหรือการปรับแต่งใดๆ ทั้งสิ้น)

การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์  . หากคุณซื้อ MS SQL หรือการสำรองข้อมูลที่มีการจัดการ คุณอนุญาตให้เราสามารถเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้งและกำหนดค่า MS SQL หรือการสำรองข้อมูลที่มีการจัดการนั้น

ที่อยู่ IP   คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะต้องเริ่มใช้ที่อยู่ IP ของคุณที่ได้ซื้อไปอย่างน้อยร้อยละเก้าสิบ (90%) ภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ที่ได้กำหนดที่อยู่ IP ดังกล่าวให้กับคุณ ในกรณีที่คุณไม่ได้เริ่มใช้ที่อยู่ IP ที่ถูกกำหนดให้กับคุณอย่างน้อยร้อยละเก้าสิบ (90%) ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้กำหนดให้ คุณรับทราบและตกลงว่าเรามีสิทธิที่จะเรียกคืนที่อยู่ IP ใดๆ ที่ไม่มีการใช้งาน

การสำรองข้อมูล FTP   เรามีบริการสำรองข้อมูล FTP โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณรับทราบและตกลงว่าการซื้อการสำรองข้อมูล FTP อาจต้องใช้เวลาในการหยุดให้บริการเพิ่มเติมเพื่อทำการติดตั้งและบำรุงรักษา คุณยังรับทราบและตกลงว่าในการใช้บริการการสำรองข้อมูล FTP คุณจะอยู่ภายใต้พื้นที่ดิสก์สูงสุดและการใช้แบนด์วิธด์ตามแผนที่คุณซื้อ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ เราจะใช้ความพยายามในเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมเพื่อให้บริการการสำรองข้อมูล FTP ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงต่อวัน เจ็ด (7) วันต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าในบางเวลาเป็นครั้งคราว การให้บริการการสำรองข้อมูล FTP อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้หรือใช้งานได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง: (1) ความผิดปกติของอุปกรณ์ (2) ขั้นตอนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่เราจะดำเนินการเป็นครั้งคราว หรือ (3) สาเหตุต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราหรือที่ไม่ได้มีเหตุผลอันควรที่สามารถคาดการณ์ได้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การหยุดชะงักหรือความล้มเหลวของการสื่อสารโทรคมนาคม หรือการเชื่อมโยงสัญญาณดิจิตอล การโจมตีเครือข่ายจากผู้หวังร้าย การแออัดของเครือข่าย หรือความล้มเหลวอื่นๆ

การกำหนดค่าเพิ่มเติม .   เรามีทางเลือกการกำหนดค่าได้มากมายหลายอย่าง (“ การกำหนดค่าเพิ่มเติม ”) ด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การกำหนดค่าเพิ่มเติมโดยเฉพาะนี้ มีให้ขึ้นอยู่กับแพคเกจโฮสติ้งที่คุณซื้อ แต่อาจรวมถึงแผงควบคุม ฐานข้อมูล ไฟร์วอลล์ภายนอก หรือ RAID คุณรับทราบและตกลงว่าการติดตั้งกำหนดค่าเพิ่มเติมจะใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ อาจต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเพิ่มเติม จะต้องให้เราติดตั้งซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สาม หรือซอฟต์แวร์กำหนดเองที่พัฒนาโดยภายใน ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และในบางกรณีอาจจะจำกัดรุ่นของซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามสำหรับการใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ซอฟแวร์ของบุคคลที่สาม ฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สาม และซอฟต์แวร์กำหนดเองที่พัฒนาโดยภายใน จะได้รับการสนับสนุนจากเรา หากคุณต้องการที่จะยกเลิก RAID คุณจะต้องยกเลิกเซิร์ฟเวอร์ของคุณและซื้อใหม่ก่อน

cPanel.  ในกรณีที่คุณเพิ่ม cPanel ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณตกลงที่จะผูกพันตาม  cPanel EULA ซึ่งในที่นี่เป็นการอ้างถึงที่เกี่ยวข้อง

 7. การรับประกันความพร้อมในการใช้งาน

เรามีการรับประกันความพร้อมในการใช้งานถึง 99.9% (“ การรับประกันความพร้อมในการใช้งาน ”) ของเวลาในการใช้งานทั้งหมดต่อเดือน ถ้าเราไม่สามารถรักษาการประกันความพร้อมในการใช้งานนี้ได้ในเดือนใด (ตามที่ตัดสินโดยเราแต่เพียงผู้เดียว) คุณสามารถติดต่อเราและขอเครดิต 5% ของค่าใช้จ่ายโฮสติ้งรายเดือนของคุณสำหรับเดือนนั้น สามารถใช้เครดิตได้เฉพาะสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอื่นจากเรา และเครดิตยังไม่รวมภาษีใดๆ ทั้งสิ้น การรับประกันความพร้อมในการใช้งาน ไม่รวมถึงหยุดชะงักของการบริการที่มีสาเหตุมาจาก: (1) การบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดหรือการซ่อมแซมที่เราอาจดำเนินการเป็นครั้งคราว (2) การหยุดชะงักที่เกิดจากการที่คุณเขียนสคริปต์หรือรหัสขึ้นมาเอง หรือการติดตั้งแอพพลิเคชันของบุคคลที่สาม (3) สัญญาณขาดหายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปรากฏตัวของเว็บไซต์ของคุณ แต่เพียงส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ เช่น FTP และอีเมล (4) สาเหตุต่างๆ นอกเหนือการควบคุมของเราหรือที่ไม่ได้มีเหตุผลอันควรที่สามารถคาดการณ์ได้ และ (5) สัญญาณขาดหายที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของสภาพแวดล้อมโปรแกรมบางอย่าง

8. เอกสารรับรอง SSL

ยกเว้นในกรณีที่อาจถูกจำกัดโดยผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะใดๆ เอกสารรับรอง SSL ที่คุณซื้อจากเราหรือบริษัทในเครือของเราที่ใช้ร่วมกับบริการนั้นมีไว้สำหรับการใช้งานเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน สัญญาสมัครสมาชิกบริการเอกสารรับรอง SSL และจะไม่ถูกส่งออกจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อไปใช้กับบริการเว็บโฮสติ้งอื่นๆ หากคุณใช้เอกสารรับรอง SSL บนเว็บไซต์ที่โฮสต์โดยเรา เราจะสร้างและจัดเก็บกุญแจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องไว้ในที่ที่ปลอดภัย

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจะไม่ให้ข้อมูลกุญแจส่วนตัวของคุณ ถึงแม้ว่าคุณเป็นผู้ขอร้องก็ตาม หากคุณต้องการที่จะนำเอกสารรับรอง SSL ของคุณออกไปใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่ของ GoDaddy คุณจะต้องยื่นเรื่องร้องขอกับเราไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันหลังจากการสมัครสมาชิก SSL ในครั้งแรกของคุณ หลังจากที่บัญชีของคุณกับเราได้ถูกยกเลิกแล้ว คุณจะมีเวลาสามสิบ (30) วันที่จะปฏิบัติตามกระบวนการจดทะเบียนเอกสารรับรองความปลอดภัยของ Starfield และร้องขอการใส่ข้อมูลเอกสารรับรอง SSL ใหม่อีกครั้ง มิฉะนั้นเอกสารรับรอง SSL ของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้

9. บริการ MANAGEWP

แผนโฮสติ้งของคุณอาจทำให้คุณสามารถเข้าถึง ManageWP ได้ ManageWP เป็นคอนโซลการจัดการเว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการเว็บไซต์เท่าไหร่ก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เป็นเครื่องมือจัดการ การตรวจสอบ การสำรองข้อมูล การใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ และรักษาความปลอดภัย คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ ManageWP ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่มีอยู่ ที่นี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

10. ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม  

คำจำกัดความ. 

ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม ” หมายถึงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่พัฒนาและเป็นเจ้าของโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เราจะทำสัญญาด้วยเป็นครั้งคราว

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ   บริการอาจใช้ได้กับทั้งระบบปฏิบัติการของ Linux ® และ Windows ®   ทุกครั้งที่คุณสั่งการใช้เซิร์ฟเวอร์ เราจะจัดหาเซิร์ฟเวอร์พร้อมกับระบบปฏิบัติการที่คุณเลือก

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกซอฟต์แวร์บุคคลที่สามใดๆ ในเวลาใดก็ได้ และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่อาจจำเป็นในการติดตั้งการปรับปรุงใดๆ ของซอฟแวร์ของบุคคลที่สาม ไม่ได้มีการขายหรือแจกจ่ายซอฟแวร์ของบุคคลที่สามให้กับคุณ และคุณอาจใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบริการเท่านั้น  . คุณไม่สามารถใช้ซอฟแวร์ของบุคคลที่สามนอกบริการได้  . เราอาจจะให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามตามที่จำเป็นเพื่อให้สามารใช้ซอฟแวร์ของบุคคลที่สามได้ คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้งานของซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเป็นไปตามข้อตกลงของเรากับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม   นอกจากนี้หากซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามมาพร้อมกับหรือต้องการความยินยอมที่จะให้บริการหรือสัญญาอนุญาตให้บริการจากบุคคลที่สาม การใช้งานของซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามของคุณจะขึ้นอยู่กับบริการหรือสัญญาอนุญาตดังกล่าว   คุณไม่สามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่มาพร้อมกับหรือต้องได้รับความยินยอมที่บริการหรือสัญญาอนุญาตจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามจนกว่าคุณจะตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการหรือสัญญาอนุญาตดังกล่าวก่อน   คุณไม่สามารถลบ แก้ไข หรือปิดบังลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่ในหรือบนซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม ห้ามไม่ให้คุณดำเนินการวิศวกรรมย้อนรอย แยกชิ้นส่วน หรือถอดรื้อ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่กิจกรรมดังกล่าวจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณรับทราบและตกลงว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (และบริษัทในเครือและผู้จัดหาสินค้า) จะไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับซอฟแวร์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการ และปฏิเสธความรับผิด หรือความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าทางตรงทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง) อย่างชัดแจ้งที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม   คุณรับทราบและตกลงว่าซอฟแวร์ใดๆ ของบุคคลที่สามจะได้รับการสนับสนุนจากเราและไม่ใช่จากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (หรือบริษัทในเครือหรือผู้จัดหาสินค้า)

11. ชื่อและหัวข้อ ข้อตกลงอิสระ การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

ชื่อและหัวข้อของสัญญาฉบับนี้เพื่อความสะดวกและง่ายดายในการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่นำไปใช้ในทางใดๆ เพื่อตีความหรือแปลความหมายของสัญญาระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้   ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน   หากศาลที่มีในเขตอำนาจถือว่าบทบัญญัติใดๆ (หรือบางส่วนของบทบัญญัติ) ของสัญญาฉบับนี้ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ บทบัญญัติที่เหลือ (หรือบางส่วนของบทบัญญัติ) ของสัญญาฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะยังคงถูกต้องและมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

12. นิยาม; ความขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล  . ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้และบทบัญญัติในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้

13. การควบคุุมภาษาอังกฤษ

ข้อตกลงน ี้พร้อมกับนโยบายและข้อตกลงของผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้ระบุไว้ข้างต้นและ รวมอยู่ในนี้ตามการอ้างอิง (รวมเรียกว่า “ ข้อตกลง “) จะถูกดำเนินการในภาษาอังกฤษ จากการแปลภาษาใดๆ ที่คุณได้รับก็ตาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสะดวกเท่านั้นและในกรณีของความขัดแย้งระหว่างภาษาอังกฤษและคำแปลใดๆ จะถือว่าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า ตามที่กฎหมายอนุญาต เมื่อจะต้องให้ฉบับแปลกับคุณ โดยจะถือว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (i) ทั้งสองเวอร์ชั่นภาษาจะต้องมีความถูกต้องเท่ากัน (ii) แต่ละฝ่ายยอมรับว่าจะได้รับการตรวจสอบทั้งสองเวอร์ชั่นภาษาและว่าทั้งสองมีเนื้อหาสาระโดยรวมที่สำคัญเหมือนกันและ (iii) ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองเวอร์ชั่น จะถือว่าเวอร์ชั่นแปลอาจจะเหนือกว่า หากระบุได้ว่าเจตนาของทั้งสองฝ่ายี่ได้รับ่ในการพิจารณาอย่างเต็มที่  


ปรับปรุง: 7/11/2017
ลิขสิทธิ์ © 2015-2017 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์