GoDaddy
นโยบายความเป็นส่วนตัว

26 ตุลาคม 2017

GoDaddy เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ที่คุณได้ให้ไว้กับเราบน เว็บไซต์ของเราที่เชื่อมโยงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และในแอปพลิเคชันมือถือของเรา  โดยรวมถึงอธิบายตัวเลือกที่มอบให้กับคุณโดยพิจารณาถึงวิธีที่เราใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของคุณ และวิธีที่เราสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลดังกล่าว  ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (หรือที่เรียกว่า 'ข้อมูลส่วนตัว') เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่สามารถนำมาใช้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อระบุถึงตัวคุณ (ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่อีเมล ฯลฯ)  ข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้ระบุถึงตัวคุณ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยที่มาจะไม่ถือว่าเป็น้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ 

TRUSTe

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกา (EU-U.S. Privacy Shield)

บริษัทแม่ของเรา GoDaddy Operating Company, LLC (และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง GoDaddy.com, LLC, Wild West Domains, LLC, Blue Razor Domains, LLC, Starfield Technologies, LLC, Domains by Proxy, LLC, Outright, Inc., Locu, Inc. และ Mad Mimi, Inc.) ได้เข้าร่วม และได้รับการรับรองว่าได้ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกา (EU-U.S Privacy Shield Framework)  GoDaddy Operating Company, LLC ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ด้วยความเคารพต่อกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ต่อหลักการที่มีอยู่ของกรอบโครงสร้าง  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โปรดเข้าดูที่ รายการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา

GoDaddy Operating Company, LLC มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับ ให้อยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และทำหน้าที่ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามตามลำดับ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทน  GoDaddy Operating Company, LLC ปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว สำหรับทุกการถ่ายโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรป รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลประมาณการหนี้สิน

ด้วยความเคารพต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับมา หรือ ถ่ายโอนข้อมูลโดยอ้างอิงตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว GoDaddy Operating Company, LLC ดำเนินการภายใต้อำนาจบังคับแห่งกฎหมายของสหรัฐอเมริกา กรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา ในบางสถานการณ์ GoDaddy Operating Company, LLC อาจได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อเป็นการตอบสนองต่อคำร้องขอตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเป็นไปตามระเบียบความมั่นคงแห่งชาติ หรือข้อบังคับตามกฎหมาย

หากคุณคิดว่ายังมีข้อกังวลใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นที่น่าพอใจ โปรดติดต่อไปยังผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทบุคคลที่สามที่ประจำอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request 

ในบางสภาวการณ์ จะมีการให้คำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมใน เว็บไซต์การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว คุณอาจต้องทำการยื่นอุทธรณ์ต่ออนุญาโตตุลาการ หากขั้นตอนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทนั้นไม่เป็นผล

นอกจากที่ได้ระบุในนโยบายนี้ เราจะไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้วคุณแก่บุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณอย่างชัดเจน

การเก็บและใช้ข้อมูล

ก).  แบบฟอร์มการติดต่อ

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเราใช้แบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลการติดต่อ (รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ) เพื่อให้คุณสามารถทำการสั่งซื้อ ขอข้อมูลและการสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สำหรับการให้บริการบางอย่าง เราอาจจะขอหมายเลขบัตรเครดิต  หมายเลขประจำตัวเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล  หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ จากนั้นเราจะสร้างหมายเลขบัญชีให้กับคุณ

เราได้รับและเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณกรอกไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา หรือแจ้งข้อมูลแก่เราในลักษณะอื่นใด รวมทั้งผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือการสื่อสารอื่นๆ กับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา หากคุณติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เราจะเก็บบันทึกภายในเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่เราได้ให้กับคุณ

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการทำงานของผลิตภัณฑ์ของเรา เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา บริการ GoDaddy ใหม่ และข้อเสนอพิเศษที่เราคิดว่าคุณจะพบว่าที่มีคุณค่า หากคุณไม่ต้องการที่จะได้รับข้อมูลนี้ โปรดดูที่ส่วน "การอัปเดตข้อมูลของคุณ" ที่ด้านล่างถึงวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ

เราอาจจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อนำเสนอข้อเสนอร่วมกับคู่ค้าหรือบริษัทในเครือของเรา หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอร่วม การเก็บรวบรวมจะมีความชัดเจนว่าใครเป็นผู้เก็บข้อมูลและข้อความความเป็นส่วนตัวของผู้ใดถูกนำมาใช้  นอกจากนี้ ข้อมูลยังอธิบายถึงตัวเลือกใดๆ ที่บุคคลมี สำหรับการใช้ และ/หรือแบ่งปัน PII โดยผู้เข้าร่วมและคู่ค้าร่วม รวมถึงวิธีการที่จะปฏิบัติต่อตัวเลือกเหล่านั้น

บริการบางอย่างที่เสนอไว้ให้ อาจอนุญาตให้คุณนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อได้ โดยการอัปโหลดไฟล์ หรือคัดลอกและวางข้อมูลจากสเปรดชีทเพื่อเพิ่มใน บัญชีของคุณ (เช่น การใช้ Mad Mimi เพื่อส่งอีเมล ในนามของคุณ)  เราจะใช้ข้อมูลนี้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างถูกกฎหมายในการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อตามที่คุณได้แนะนำไว้เท่านั้น   เมื่อคุณแจ้งข้อมูลส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น หากคุณเชื่อว่า มีหนึ่งในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เรา และคุณต้องการให้ลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@godaddy.com

ข.  คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ 

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเราใช้คุกกี้ และ/หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ในการระบุตัวตนของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเข้าสู่ระบบในทุกครั้งที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา คุกกี้เชื่อมโยงเข้ากับหมายเลขลูกค้าของเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลในบัญชีของคุณ  คุณสามารถควบคุมการใช้คุกกี้ได้ที่ระดับเบราว์เซอร์บุคคล แต่หากคุณเลือกที่จะปิดใช้งานคุกกี้ การดำเนินการดังกล่าวนี้อาจทำให้เกิดข้อจำกัดการใช้งานในบางฟีเจอร์ หรือบางฟังก์ชันบนเว็บไซต์หรือบริการของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อจัดการกับวิธีที่เราใช้คุกกี้ เว็บบีคอนและเทคโนโลยีที่คล้ายกันบนอุปกรณ์ของคุณ โปรดคลิก ที่นี่

ภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา เราและคู่ค้าของเรา บริษัทในเครือ และ/หรือการวิเคราะห์หรือผู้ให้บริการได้ใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ บีคอน แท็ก และสคริปต์ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ และรวบรวมข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับฐานผู้ใช้โดยรวมของเรา  เราอาจจะได้รับรายงานตามการใช้งานของเทคโนโลยีเหล่านี้โดยบริษัทเหล่านี้จากแต่ละบริษัทหรือหลายบริษัทรวมกัน 

ค.  ข้อมูลโพรโทคอล

ตามความเป็นจริงของเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและเก็บไว้ในแฟ้มบันทึก   ข้อมูลนี้อาจรวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ประเภทเบราว์เซอร์ ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน้าอ้างอิง/หน้าออกระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา และ/หรือข้อมูลการคลิก  เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณนี้จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเราที่จะช่วยให้ปรับแต่งผลการค้นหา วิเคราะห์ปัญหาด้วยเซิร์ฟเวอร์ของเรา และจัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลเชิงประชากรในวงกว้างจากข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเราและทำให้การเรียกดูและประสบการณ์การซื้อของคุณดีขึ้น ซึ่งจะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ใดๆ ยกเว้นเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการละเมิดในระบบของเรา

ง.  การติดตาม

เรายังใช้เทคโนโลยีการติดตาม เช่น:   รหัส CI (ติดตามคลิก) ISC (ติดตามแหล่งที่มา) และ ITC (รหัสติดตามรายการที่แนบมากับการซื้อสินค้าในระดับรายการ ใช้ในการกำหนดว่าสินค้าที่ถูกเพิ่มเข้ามาที่อยู่ไหนในโปรแกรม)  แอปพลิเคชันบนมือถือของเราจะเก็บระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ รุ่นโทรศัพท์ รุ่นแอปพลิเคชัน   และรหัสอุปกรณ์ รวมถึงจำนวนลูกค้าโดยอัติโนมัติ  เรารายงานข้อมูลกลับไปที่บริการเว็บ  GoDaddy ของเรา  ผลรายงานเหล่านี้ไม่ได้เผยแพร่ให้กับบุคคลที่สามใดๆ และมีการใช้เพื่อการตัดสินใจว่าเมื่อไรที่จะเลิกใช้งานรุ่น SDK/OS และระบุลักษณะของผู้ใช้หลักเท่านั้น เพื่อที่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและบริการของเรา   สำหรับผู้ใช้ประเภทนั้นๆ  

จ.  ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์

ด้วยความยินยอมจากคุณ เรา อาจเข้าถึง  และติดตามข้อมูลที่ตั้งจากอุปกรณ์ของคุณเพื่อที่จะ ทำการปรับแต่งผล เช่นการเลือกชื่อโดเมนที่ชื่นชอบของผู้ใช้  เราไม่ได้ผูกข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวคุณ เข้ากับเทคโนโลยีที่เราใช้ในการติดตามที่ตั้ง  และเราไม่ได้ติดตาม  ข้อมูลที่ตั้ง  เมื่อ แอปพลิเคชันบนมือถือของเราไม่ได้อยู่ในการใช้งาน  คุณอาจยกเลิกความยินยอมของคุณที่ให้เราใช้ข้อมูลที่ตั้งได้ตลอดเวลาโดยการปิดการตั้งค่าการบริการแจ้งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการจัดการกับคุกกี้ Flash โปรดคลิกที่นี่

ฉ.  แอปพลิเคชันบนมือถือ

เราใช้ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์มือถือเพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์มือถือของเราที่ทำงานบนโทรศัพท์ของคุณ  ซอฟต์แวร์นี้อาจบันทึกข้อมูล เช่น ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชัน กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแอปพลิเคชัน การใช้โดยรวม ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน และสถานที่ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  เราไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่เราเก็บไว้ภายในซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ไปยังข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ใดๆ ที่คุณส่งไว้ภายในแอปพลิเคชันมือถือ 

เว็บไซต์นี้และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา  มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอก แต่น่าเสียดายที่ GoDaddy จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว  เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณเยี่ยมชมอย่างละเอียด

ช.  ข้อมูล WHOIS

สำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน โปรดตรวจสอบที่ส่วนของความเป็นส่วนตัว (หากมีอยู่) ของนโยบายการจดทะเบียน สำหรับโดเมนที่นิยมสูงสุดที่คุณต้องการ หรือที่ได้เคยจดทะเบียนชื่อโดเมนไว้แล้ว เพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นถึงวิธีที่ข้อมูล WHOIS ของคุณถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยการจดทะเบียนแบบบุคคล

การรักษาความปลอดภัย

เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา  เมื่อคุณใส่ข้อมูลที่สำคัญ (เช่นหมายเลขบัตรเครดิต) ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อของเรา เราจะทำการเข้ารหัสการส่งข้อมูลดังกล่าวโดยใช้เทคโนโลยี Secure Sockets Layer (SSL)

เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่โอนมาให้เรา ทั้งในระหว่างการส่งผ่าน และเมื่อเราได้รับมา  แต่ไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์ใดที่จะความปลอดภัย 100%  ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์  หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@godaddy.com   เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตราบนานเท่าที่บัญชีของคุณยังใช้งานอยู่ หรือตามจำเป็นที่จะต้องมอบบริการแก่คุณ โดยเป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย การแก้ปัญหาข้อพิพาท และบังคับใช้ตามข้อตกลงของเรา 

การติดต่อคุณ

บางครั้ง GoDaddy หรือบุคคลที่ทำหน้าที่ในฐานะ GoDaddy อาจติดต่อคุณ เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ ส่งข้อมูลถึงคุณ และมอบข้อเสนอสำหรับการบริการแก่คุณ  การติดต่ออาจกระทำขึ้นโดยอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความตัวอักษร  โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ และหากคุณได้มอบการยินยอมอย่างถูกต้อง คุณอาจได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากบุคคลที่ทำหน้าที่การตลาดผ่านโทรศัพท์จาก หรือในนามของ GoDaddy ที่อาจกระทำผ่านระบบการโทรอัตโนมัติ และ/หรือใช้เสียงที่บันทึกไว้ก่อนหน้า คุณเข้าใจว่า การมอบความยินยอมไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดๆ จาก GoDaddy  การแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ เป็นการบ่งบอกว่า คุณยินยอมที่จะรับข้อความทางการตลาดจาก หรือในนามของตัวแทน GoDaddy ที่อาจได้รับจากระบบโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ คุณเข้าใจว่า การมอบความยินยอมไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดๆ จาก GoDaddy ทั้งนี้อาจมีการเรียกเก็บเงินค่าส่งข้อความตัวอักษรและข้อมูล 

ข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งให้เราอาจจะได้รับการจัดเก็บ และใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้อาจมีการทบทวนและยกเลิกแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา และผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงข้อมูล

บุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการ

บางครั้งเราอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่บุคคลที่สามที่ให้บริการที่แตกต่างกันในนามของเรา เช่น การดำเนินการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การให้บริการโฆษณา การดำเนินการแข่งขันหรือการสำรวจ การทำการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือสถิติประชากรของลูกค้า การจัดส่งสินค้าหรือบริการ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่บุคคลที่สามจำเป็นต้องใช้เพื่อมอบการบริการตามที่ร้องขอเท่านั้น บริษัทเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ รักษา แบ่งปัน จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์รองใดๆ

Google Analytics

เราใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “ Google Analytics ” เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ เช่น ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บ่อยขนาดไหน พวกเขาเข้าชมหน้าไหน และเว็บไซต์อื่นไหนบ้างที่พวกเขาเข้าเยี่ยมชมก่อนหน้านี้  . Google Analytics รวบรวมเฉพาะที่อยู่ IP ที่กำหนดให้กับคุณในวันที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ไม่ใช่ชื่อของคุณหรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณ  

Google Analytics ได้ฝังคุกกี้ถาวรลงบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อระบุตัวคุณเป็นผู้ใช้โดยเฉพาะที่ไม่ซ้ำกับผู้อื่นสำหรับการที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ในครั้งต่อไป   คุกกี้นี้ไม่สามารถใช้ได้โดยผู้อื่นนอกจาก Google, Inc.  ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้จะถูกส่งไปเก็บไว้โดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เราใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก Google Analytics เพื่อปรับปรุงการให้บริการในเว็บไซต์นี้เท่านั้น  เราจะไม่นำข้อมูลที่เก็บผ่านการใช้ Google Analytics มารวมกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ 

ความสามารถของ Google ที่จะใช้และแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Google Analytics เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของคุณ ถูกจำกัดโดย นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google   คุณสามารถป้องกัน Google Analytics จากการทราบว่าคุณได้กลับเข้าชมในเว็บไซต์นี้อีกโดย ปิดการใช้งานคุกกี้ของ Google Analytics ในเบราว์เซอร์ของคุณ

เฉพาะผู้ใช้งานตัวสร้างเว็บไซต์เท่านั้น

ตัวสร้างเว็บไซต์  ได้รวมความสามารถของ Google Places API.  Google   เข้าไว้ด้วยกันเพื่อใช้และแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Google Places API  ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ   นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google [/# showonly#]

การให้ข้อมูลเสริม

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งที่มาอื่นๆ รวมถึงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่สาธารณะ หรือบุคคลภายนอกจากบุคคลที่เราได้ซื้อข้อมูลไว้ และโดยการรวมเอาข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณแล้ว  ข้อมูลนี้จะช่วยเราในการอัปเดต ขยาย และวิเคราะห์ข้อมูลของเรา ระบุลูกค้าใหม่ และจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่อาจเป็นที่น่าสนใจแก่คุณ  หากคุณแจ้งข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นแก่เรา หรือหากบุคคลอื่นแจ้งข้อมูลของคุณแก่เรา เราจะใช้ข้อมูลที่เราได้รับมานั้นด้วยเหตุผลที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น

ตัวอย่างของประเภทข้อมูลส่วนตัว ที่อาจได้มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือซื้อมาจากบุคคลที่สาม และนำมารวมกับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณอยู่แล้ว โดยอาจรวมข้อมูลจากกลยุทธ์ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือไปรษณีย์ประเทศสหรัฐอเมริกา  เราทำเช่นนี้เพื่อเพิ่มความสามารถของเราที่จะให้บริการคุณ เพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้คุณ และให้โอกาสคุณที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราเชื่อว่าคุณจะสนใจ

การแข่งขัน/การสำรวจ

บางครั้ง เราอาจช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการแข่งขันหรือการสำรวจ หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วม เราอาจขอบางข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้จากคุณ การมีส่วนร่วมในการแข่งขันหรือการสำรวจเหล่านี้เป็นความสมัครใจทั้งสิ้น และดังนั้นคุณจึงมีสิทธิเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่ร้องขอก็ได้ ข้อมูลที่มักจะมีการร้องขอ รวมถึง ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อและที่อยู่) และข้อมูลทางประชากร (เช่น รหัสไปรษณีย์) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ชนะการแข่งขันและมอบรางวัล ตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ และปรับแต่งเว็บไซต์ของเรา

เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการจัดการสำรวจหรือการแข่งขันเหล่านี้ เมื่อเราทำเช่นนั้น บริษัทนั้นจะถูกห้ามใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ที่คุณได้ให้ไว้ผ่านการแข่งขันหรือการสำรวจกับบุคคลที่สามอื่นๆ นอกจากเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและให้ทางเลือกกับคุณ

สัญญาณ “ไม่ต้องติดตาม”    

โปรดทราบว่า การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณอาจทำให้คุณส่งสัญญาณ “ไม่ต้องติดตาม” ไปยังเว็บไซต์และบริการออนไลน์ที่คุณเข้าชม ไม่มีความคิดเห็นจากคนส่วนใหญ่ท่ามกลางผู้เข้าร่วมในวงการนี้ว่า “ไม่ต้องติดตาม” หมายความถึงอะไรในบริบทนี้ เหมือนกันกับเว็บไซต์และบริการออนไลน์จำนวนมาก ขณะนี้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติของเรา เมื่อเราได้รับสัญญาณ “ไม่ต้องติดตาม” จากเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ไม่ต้องติดตาม,” คุณสามารถเข้าดูได้ที่ (www.allaboutdnt.com)  

การโฆษณาเป้าหมาย 

GoDaddy อาจ แสดงเป้าหมาย หรือข้อเสนอตามความสนใจ ให้กับลูกค้าของเราโดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของในขณะนั้น  ข้อเสนอเหล่านี้จะแสดงเป็นแบนเนอร์ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน  ไม่มีข้อมูลส่วนตัวหรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ภายในแบนเนอร์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อนำมาสร้างรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ หรือเผยแพร่ให้กับบริษัทโฆษณาภายนอก

เรา ยังคงร่วมมือกับ บุคคลที่สาม ในการบริหารจัดการการโฆษณาของเราในเว็บไซต์อื่นๆ  คู่ค้าบุคคลที่สามของเราอาจใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อที่จะแสดงการโฆษณาให้กับคุณโดยอ้างอิงจากพื้นฐานของการเรียกดูเว็บไซต์และความสนใจของคุณ และดำเนินการวัดประสิทธิภาพในการโฆษณา  หากคุณต้องการออกจากการโฆษณาตามพื้นฐานของความสนใจ คุณสามารถคลิก ที่นี่ [หรือ หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป คุณสามารถคลิก ที่นี่] โปรดทราบว่า คุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปอยู่

เรายังมีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Sizmek เพื่อนำเอาคุกกี้มาใช้ในนามตัวแทนของเรา  คุกกี้นี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ ซึ่งช่วยเราในการทำโฆษณาเป้าหมาย และปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณาของเราในเว็บไซต์อื่นๆ  หากต้องการออกจากการใช้ Sizmek ของเรา ให้คลิก ที่นี่ (หรือ หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป  คุณสามารถคลิก ที่นี่) โปรดทราบว่าการเลือกออกจากการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมาย ไม่ได้ ทำให้คุณออกจากการรับบริการที่มีโฆษณาทั้งหมดโดยสิ้นเชิง  คุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปต่อไป  

แนะนำเพื่อน

หากผู้ใช้เลือกที่จะใช้บริการแนะนำของเราที่จะแจ้งให้เพื่อนทราบเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา เราจะขอข้อมูล ชื่อและที่อยู่อีเมลของเพื่อนจากผู้ใช้ GoDaddy จะส่งอีเมลเพียงครั้งเดียวให้กับเพื่อนเพื่อเชิญชวนให้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา GoDaddy เก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลเพียงครั้งเดียวนี้เท่านั้น เพื่อนอาจติดต่อ GoDaddy ที่ privacy@godaddy.com  หากต้องการร้องขอให้ลบข้อมูลนี้ออกจากฐานข้อมูลของเรา  และหากคุณเชื่อว่า มีหนึ่งในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณที่คุณได้ให้ไว้พร้อมกับข้อมูลส่วนตัว และคุณต้องการให้ลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@godaddy.com

จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ของฉัน  หากฉันยกเลิกบัญชี GoDaddy ของฉัน

เมื่อบัญชี GoDaddy ของคุณถูกยกเลิก (ทั้งโดยสมัครใจหรือไม่ได้สมัครใจ) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ทั้งหมดของคุณบนฐานข้อมูล GoDaddy ที่เกี่ยวข้องของเรา จะอยู่ในสถานะ "ปิดการใช้งาน" อย่างไรก็ตาม  การปิดบัญชีของคุณไม่ได้หมายความว่าข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของคุณนั้นจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของเราอย่างสิ้นเชิง เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของคุณตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา การยุติข้อพิพาท หรือการบังคับใช้สัญญาของเรา

การอัปเดตข้อมูลของคุณ 

คุณอาจปรับเปลี่ยน หรืออัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ หรือยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารจากเรา และคู่ค้าของเราได้ตลอดเวลา โดยการเข้าไปที่บัญชีออนไลน์ของคุณ (การตั้งค่าบัญชี > การกำหนดค่ารายชื่อผู้ติดต่อ) 

โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้สั่งซื้อไว้ หรือสำหรับการดำเนินการของเครือข่ายของคุณ การสะสม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเป็นสิ่งจำเป็น และคุณไม่สามารถยกเลิก หรือลบข้อมูลได้ หากไม่ยกเลิกผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ  หากข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่จำเป็นต่อข้อกำหนดสำหรับบริการที่คุณร้องขอไว้ หรือการดำเนินการของเครือข่ายของเรา คุณจะมีตัวเลือกในการเพิกถอนคำยินยอมของคุณโดยการออกจากข้อมูลส่วนตัว  ตัวอย่างเช่น หากคุณได้แจ้งความยินยอมต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการตลาด คุณสามารถออกจากข้อมูลส่วนตัวในภายหลัง เมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ  เช่นเดียวกัน คุณสามารถออกจากข้อมูลส่วนตัวที่กำลังใช้งานอยู่สำหรับหลายการติดต่อสื่อสารทางการตลาดได้ โดยการติดต่อมาที่เรา รวมถึงการตลาดผ่านทางโทรศัพท์ หรือจดหมายการตลาด หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ เช่น อีเมล และข้อความ SMS เมื่อใดก็ได้ โดยการเข้าไปที่ การกำหนดค่ารายชื่อผู้ติดต่อ ใน การตั้งค่าบัญชี ของคุณ 

การเข้าถึงข้อมูล

ในระหว่างการร้องขอ เราจะแจ้งข้อมูลที่เราระงับใช้ หรือดำเนินการในนามบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณให้ทราบ  คุณอาจเข้าใช้งาน แก้ไข หรือร้องขอให้ทำการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยการติดต่อมาที่เรา ตามที่อยู่ด้านล่าง: 

  1. เข้าใช้งาน บัญชี ออนไลน์ของคุณ (การตั้งค่าบัญชี > การกำหนดค่ารายชื่อผู้ติดต่อ) [*โปรดทราบว่า การดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นตัวเลือกสำหรับการปิดการใช้งาน]
  2. คุณสามารถส่งจดหมายไปยัง GoDaddy ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ต่อไปนี้:
    14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA
  3. หรือโทรหาเราได้ที่: (480) 505-8877
  4. คุณอาจส่งอีเมลไปยัง hq@godaddy.com

หากต้องการปิดการใช้งานบัญชีของคุณ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา เพื่อขอรับบริการอย่างรวดเร็ว ได้ที่ (480) 505-8877 หากคุณเป็นลูกค้าระหว่างประเทศ คุณอาจค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของทีมสนับสนุนของเราที่แสดงอยู่ด้านล่าง ได้ ที่นี่  เรามีตัวเลือกต่อไปนี้ สำหรับการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก และปรับแก้ข้อมูลบัญชีของคุณ หรือการกำหนดค่ารายชื่อผู้ติดต่อ

เราจะตอบสนองต่อการร้องขอของคุณสำหรับการเข้าถึง หรือการแก้ไข หรือยกเลิกการใช้งานข้อมูลของคุณภายในสามสิบ (30) วัน 

การโอนย้ายข้อมูลในต่างประเทศ

หากคุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์จากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ การสื่อสารของคุณกับเราอาจทำให้การถ่ายโอนข้อมูล ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น คุณรับทราบและตกลงว่าเพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างดีที่สุดและทันเวลา คำขอ คำถาม และ/หรือปัญหาต่างๆ ของลูกค้า การดำเนินการสนับสนุนลูกค้า รวมไปถึงบริการสนับสนุนผ่านทางโทรศัพท์และแชทนั้นกระจายอยู่ทั่วโลก (คลิก ที่นี่ สำหรับรายชื่อสถานที่สนับสนุนและหมายเลขโทรศัพท์ทั่วโลก หรือแชทกับตัวแทน) ดังนั้นเมื่อคุณโทรหรือแชทจากประเทศที่คุณอยู่ เป็นไปได้ว่าการโทรหรือแชทจะได้รับการสนับสนุนโดยตัวแทนในประเทศอื่น (รวมไปถึง ประเทศที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เป็นต้น) และข้อมูลดังกล่าวจะถูกโอนไปยังประเทศนั้น  ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ข้อมูลของคุณจะได้รับการดำเนินการตามนโยบายส่วนบุคคลนี้  เมื่อไปที่ไซต์นี้ การโทรหรือการแชทกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา หรือสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กับเรา คุณจะยินยอมให้มีการถ่ายโอนดังกล่าว

การปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

เราให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานเอกชนต่างๆ ในการบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมาย เราจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ดูแลบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานเอกชนใดๆ ตามดุลยพินิจของเราที่เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการร้องเรียน และกระบวนการทางกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายศาล) เพื่อปกป้องทรัพย์สินและสิทธิของเรา หรือทรัพย์สิน และสิทธิของบุคคลที่สาม เพื่อป้องกันความปลอดภัยของประชาชน หรือบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกัน หรือหยุดกิจกรรมที่เราคิดว่าผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ นอกจากนี้เรายังจะเปิดเผยข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบและนโยบายของ ICANN

เราจะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมตามขอบเขตที่เราได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่เราจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามอันถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะปิดประกาศการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในนโยบายความเป็นส่วนตัว และ สถานที่อื่นๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้คุณได้ทราบถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว และภายใต้สถานการณ์ที่เราทำการเปิดเผยข้อมูลนั้น

หากเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล หรือโดยวิธีการแจ้งให้ทราบในหน้าแรกของเว็บไซต์ของเราอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนที่จะมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การติดต่อเว็บไซต์ของเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  การปฏิบัติของเว็บไซต์นี้หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา  หรือการติดต่ออื่นๆกับเว็บไซต์นี้หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา โปรดติดต่อเราได้ที่:

GoDaddy
ส่งถึง: ทีมจัดทำเว็บ
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ, 85260, U.S.A.

 


ปรับปรุง: 26/10/2017
ลิขสิทธิ์ © 2015-2017 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์