photo-board-directors-betsy-rafael

Betsy Rafael
อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีที่ Apple

ย้อนกลับ

เบตซีย์ ราฟาเอล มีประสบการณ์ในการบริหารด้านการเงินกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมด้านเทคโลยี จากนั้นจึงได้มาร่วมงานกับ GoDaddy ในเดือนมีนาคม 2014 เบตซีย์ดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัท และผู้ควบคุมองค์กรให้กับ Apple ตั้งแต่ปี 2007 และในเดือนมกราคม 2008 ก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเพิ่มเป็นผู้อำนวยการด้านการบัญชี จนถึงการเกษียณอายุในเดือนตุลาคม 2012

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2002 ถึง กันยายน 2006 เธอดำรงตำแหน่งรองประธาน ผู้ควบคุมองค์กร และผู้อำนวยการด้านการบัญชี ให้กับ Cisco Systems และดำรงตำแหน่งรองประธาน และผู้ควบคุมองค์กรตั้งแต่กันยายน 2006 ถึงสิงหาคม 2007 ตลอดอาชีพการทำงานด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจ เบตซีย์ทำงานให้กับหลายบริษัท รวมถึง Ernst & Young, Sun, SGI, Escalate และ Aspect Communications

เบตซีย์จบการศึกษาและได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยซานตาคลารา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตในสาขาการบัญชีและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกองทุนซานตาคลาราในเดือนตุลาคม 2012 เธอยังได้รับตำแหน่งเป็นคณะกรรมการของ Echelon and Autodesk, Inc.