photo-leadership-andrew-low-ahkee

Andrew Low Ah Kee
ประธานบริหารงานด้านการดำเนินงาน

ย้อนกลับ

ในฐานะของประธานบริหารงานด้านการดำเนินงาน Andrew มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการนำผลิตภัณฑ์ของ GoDaddy ออกสู่ตลาดทั่วโลก ทีมการดำเนินการด้านการตลาดสากล ทำหน้าที่ด้านการตลาดสากล การตลาดออนไลน์และการค้า การกำหนดราคารวมถึงการวิเคราะห์ตลาด อีกทั้งยังรวมถึงทีมขยายตลาดสู่นานาประเทศและภูมิภาคของ GoDaddy Andrew และทีมได้รับมอบหมายให้มุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานด้านธุรกิจประจำปี และการเติบโตของแบรนด์รวมถึงการขยายตลาด

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ GoDaddy ในปี 2014 Andrew เคยทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการของ KKR Capstone โดยทำงานร่วมกับทีมประเมินการลงทุนกับผู้บริโภค เทคโนโลยีและสื่อ เพื่อประเมินถึงโอกาสในการลงทุนและขับเคลื่อนการเติบโตให้กับบริษัท เขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับ GoDaddy ตั้งแต่มีการลงทุนของ KKR ในปี 2011 ก่อนหน้าที่จะทำงานให้กับ KKR เขาเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับ Boston Consulting Group

Andrew เรียนจบบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากโรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด และปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากมหาวิทยาลัยโทรอนโต