photo-leadership-arne-josefsberg

Arne Josefsberg
รองประธานฝ่ายบริหาร ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูงฝ่ายข้อมูล

ย้อนกลับ

อาร์เน่ทำหน้าที่เป็นผู้นำวิวัฒนาการระบบคลาวด์แบบปรับเปลี่ยนขนาดได้ทั่วโลกของ GoDaddy ของบริษัท GoDaddy และเชื่อมโยงเทคโนโลยีขั้นสูงล่าสุดเข้ากับกลยุทธ์ด้านไอทีและระบบคลาวด์ของ GoDaddy

อาร์เน่ร่วมงานกับ GoDaddy ในปี 2014 จาก ServiceNow ที่ซึ่งเขาได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและกำกับดูแลการขยายตัวของกลยุทธ์ระบบคลาวด์ของบริษัท

ก่อนหน้าที่เขาจะทำงานให้แก่ ServiceNow อาร์เน่มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่งมากว่า 25 ปีที่ Microsoft บทบาทของเขาที่นั่นรวมถึงการเป็นผู้จัดการทั่วไปในการสร้างและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ทั่วโลกของ Microsoft และตำแหน่งสุดท้ายที่เขาได้รับจากบริษัทนี้ คือ ผู้จัดการทั่วไประบบ Windows Azure

อาร์เน่เริ่มต้นอาชีพการงานของเขาในฐานะวิศวกรที่บริษัท Bofors Aerotronics และ Intel ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ Microsoft เขามีความหลงใหลในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือลูกค้าของธุรกิจขนาดย่อมของ GoDaddy กว่า 17 ล้านราย