photo-leadership-barb-rechterman

Barb Rechterman
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ย้อนกลับ

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ บาร์บมีหน้าที่ดูแลด้านการตลาดองค์กรและกลยุทธ์ในทุกด้านเริ่มต้นตั้งแต่ความสัมพันธ์กับลูกค้าตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ บาร์บสร้างโปรแกรมและงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าด้วยวิสัยทัศน์ที่เป็นหนึ่งเดียวจึงช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์และคุณค่าที่เสมอต้นเสมอปลาย ขณะที่รวมเอาแผนกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจเพื่อการตลาด การสร้างแบรนด์สากลและการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เข้าไว้ด้วยกันทั้งหมด

เธอได้ร่วมทีมกับผู้ก่อตั้ง GoDaddy บ็อบ พาร์สัน มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าสองทศวรรษ โดยก่อนหน้านี้เธอดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายพัฒนาโปรแกรมให้แก่ Parsons Technology และทำหน้าที่ประธานบริหารในช่วงที่ Intuit เข้าซื้อกิจการบริษัท

บาร์บได้รับปริญญาตรีสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัย Dubuque และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ในขณะที่เธอไม่ได้ทำงานเพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมและคนอื่นๆใช้ประโยชน์จากพลังของอินเตอร์เน็ต บาร์บชอบที่จะขี่รถฮาร์เล่ย์กับสามีของเธอและฝึกฝนม้าทั้งสี่ตัวของเธอด้านการบังคับม้า