godaddy-about-us-leadership-david-100x

David Kirven
รองประธานบริษัทอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ประจำฝ่ายธุรกิจการสื่อสารผ่านข้อความและเสียง

ย้อนกลับ

ในฐานะที่เป็นรองประธานบริษัทอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ประจำฝ่ายธุรกิจการสื่อสารผ่านข้อความและเสียงของ GoDaddy David Kirven กำลังให้ความสนใจในการกำหนดกลยุทธ์เรื่องระบบโทรศัพท์ให้กับ GoDaddy โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมือถืออันแตกต่างกันไปซึ่งลูกค้าให้ความสนใจ

David มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง เช่น SaaS มากกว่า 20 ปี ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับ GoDaddy เขาเคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัทให้กับบริษัท Global Marketing ในฝ่ายแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Citrix โดยเขาช่วยในการขับเคลื่อนการบริหารงานให้กับแผนก GetGo และเป็นผู้คอยให้การสนับสนุนในการผนวกรวมกับ LogMeIn ได้อย่างประสบผลสำเร็จ ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับ Citrix เขาเคยทำงานให้กับบริษัท Intuit ในตำแหน่งรองประธานบริษัทฝ่ายการตลาดและการขาย โดยรับตำแหน่งผู้นำในหลายๆ หน้าที่เพื่อให้ธุรกิจของบริษัท Intuit นั้นเติบโตให้เร็วที่สุด ซึ่งรวมถึง TurboTax ที่เขารับหน้าที่เป็นผู้นำกลยุทธ์ของแบรนด์ โดยถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรถึง US$1.3 พันล้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า

David จบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์จาก University of San Diego เขาพักอาศัยอยู่ที่ Carlsbad กับภรรยาและมีบุตร 3 คน นอกเวลาทำงาน David ชอบทำกิจกรรมนอกบ้านกับครอบครัว และเป็นโค้ชอาสาสมัครให้กับทีมแข่งเรือพายของเยาวชนระดับมัธยมปลาย