godaddy-about-us-leadership-debra-100x

Debra Weissman
รองประธานบริษัทอาวุโส ฝ่ายคอมเมิร์ซ ข้อมูล และแพลตฟอร์มบริการแอปพลิเคชัน

ย้อนกลับ

ในฐานะของรองประธานบริษัทอาวุโส ฝ่ายคอมเมิร์ซ ข้อมูล และแพลตฟอร์มบริการแอปพลิเคชันของบริษัท GoDaddy Debra Weissman มีความเชี่ยวชาญในเรื่องความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบทบาทหน้าที่การทำงานสายวิศวกรรมในงานด้านอีคอมเมิร์ซ อัตลักษณ์บุคคล การปรับแต่งค่าเฉพาะบุคคล รวมถึงมีประสบการณเรื่องแพลตฟอร์มมือถือ เธอร่วมงาน กับ GoDaddy ในปี 2014 และเป็นผู้นำ ในเรื่องการแปลงแพลตฟอร์มของ GoDaddy

ก่อนหน้าที่จะทำงานกับ GoDaddy Debra เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่ University of Phoenix และเคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัทดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์สำหรับมือถือและการปรับแต่งค่าเฉพาะบุคคลที่ Yahoo! อีกทั้งยังเคยทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ Microsoft เป็นเวลาถึง 15 ปี นอกจากนี้ยังเคยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโปรแกรมกลุ่มสำหรับ Windows User Experience รวมถึงเคยบริหารงานด้านผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม การรับประกันคุณภาพและการดำเนินการสำหรับระบบแนะนำ และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำหรับ Xbox Live Entertainment

เธอจบปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์จาก University of Washington และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการสื่อสารมวลชน และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์จาก Boston University และระหว่างดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่ University of Phoenix เธอก็จบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในด้านระบบการเรียนรู้ใหม่ที่ทีมของเธอเป็นคนออกแบบ ขณะนี้เธอกำลังศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ Northeastern University