photo-leadership-raghu-murthi

Raghu Murthi
รองประธานบริษัทอาวุโส ฝ่ายโฮสติ้ง WordPress และ WebPro

ย้อนกลับ

ในฐานะของรองประธานบริษัทอาวุโส ฝ่ายโฮสติ้งของ GoDaddy Raghu มองเห็นการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมธุรกิจโฮสติ้ง WordPress และการให้บริการเว็บโปรของเรา เขาช่วยผลักดันให้ธุรกิจมุ่งไปสู่ระดับการให้บริการและความมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดแก่นักพัฒนาเว็บ นักออกแบบ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้บุกเบิก โดยช่วยนำเอาแนวคิดของพวกเขามาประยุกต์ใช้ในชีวิตบนโลกออนไลน์ เขาร่วมงานกับ GoDaddy ภายหลังจากผ่านงานด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมา 20 กว่าปี นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาส่วนบุคคล

ที่ Amazon เขาเป็นผู้นำทีมกลุ่ม Kindle พร้อมกับ K-12 และทีมในระดับอุดมศึกษาที่มอบการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลไปสู่ห้องเรียน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ Windows ที่ Microsoft เขาเป็นผู้นำกลุ่มระบบและฮาร์ดแวร์สำหรับ Xbox Kinect ขับเคลื่อนการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของระบบตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงขั้นสุดท้าย และที่ Intel เขาเป็นผู้นำทีมที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องเซิร์ฟเวอร์ และเวิร์กสเตชันสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ การตลาดและการพัฒนาตลาด

Raghuู จบการศึกษาจากมัทราสคริสเตียนวิทยาลัย ในสาขาชีววิทยาและเคมี ก่อนที่จะศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ Golden Gate University เขาและครอบครัวพักอาศัยอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา เขาสนุกกับการผจญภัยกลางแจ้ง รักการอ่านหนังสือและเป็นแฟนตัวยงของกีฬาคริกเก็ต