Raghu Murthi
รองประธานอาวุโส ฝ่ายโฮสติ้ง

ย้อนกลับ

ในฐานะของรองประธานอาวุโส ฝ่ายโฮสติ้งของ GoDaddy ราจฮูมองเห็นการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมธุรกิจเว็บโฮสติ้งและการให้บริการเว็บโปรของเรา เขาช่วยผลักดันให้ธุรกิจมุ่งไปสู่ระดับการให้บริการและความมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดแก่นักพัฒนาเว็บ นักออกแบบ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้บุกเบิก โดยช่วยนำเอาแนวคิดของพวกเขามาประยุกต์ใช้ในชีวิตบนโลกออนไลน์ เขาร่วมงานกับ GoDaddy ภายหลังจากผ่านงานด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมา 20 กว่าปี นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาส่วนบุคคล

ที่ Amazon เขาเป็นผู้นำทีมกลุ่ม Kindle พร้อมกับ K-12 และทีมในระดับอุดมศึกษาที่มอบการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลไปสู่ห้องเรียน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ Windows ที่ Microsoft เขาเป็นผู้นำกลุ่มระบบและฮาร์ดแวร์สำหรับ Xbox Kinect ขับเคลื่อนการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของระบบตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงขั้นสุดท้าย และที่ Intel เขาเป็นผู้นำทีมที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องเซิร์ฟเวอร์ และเวิร์กสเตชันสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ การตลาดและการพัฒนาตลาด

ราจฮู จบการศึกษาจากมัทราสคริสเตียนวิทยาลัย ในสาขาชีววิทยาและเคมี ก่อนที่จะศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยโกลเด้นเกท เขาและครอบครัวพักอาศัยอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา เขาสนุกกับการผจญภัยกลางแจ้ง รักการอ่านหนังสือและเป็นแฟนตัวยงของกีฬาคริกเก็ต