ช่วยเหลือ

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 4 ช่วยเหลือ

ยกเลิกการบล็อกพอร์ตที่จำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่ 4 ของฉัน

จำเป็น: คุณจะต้องเปิดใช้งานสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

เพื่อให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ VPS รุ่นที่ 4 หรือเซิร์ฟเวอร์เฉพาะเป็นไปอย่างราบรื่น คุณต้อง เลิกบล็อค พอร์ต 2224 หากกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์ “ติดขัด” เนื่องจากพอร์ต 2224 ถูกบล็อค ให้เลิกบล็อคพอร์ตแล้วลองอีกครั้งหลังจากรอ 15 นาที

 • สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Windows ให้เลิกบล็อคพอร์ตโดยใช้ Windows Defender Firewall
 • สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Linux ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่างนี้เพื่อใช้ FirewallD ในการเลิกบล็อคพอร์ตบนเซิร์ฟเวอร์ หากคุณใช้ยูทิลิตีไฟร์วอลล์อื่น คุณอาจต้องเปลี่ยนโค้ดตัวอย่าง
 1. เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่าน SSH สำหรับความช่วยเหลือ ดูที่ เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของฉันด้วย SSH (เชลล์ที่ปลอดภัย)
 2. เรียกใช้คำสั่งนี้:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2224/tcp
 3. เรียกใช้คำสั่งเหล่านี้:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  คำสั่งรายการที่สองยืนยันว่ายกเลิกการบล็อคพอร์ตแล้ว

เกี่ยวกับ Nydus

Nydus คือคู่ของแอพพลิเคชันของเอเจนต์ (nydus-ex และ nydus-ex-api) ที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งสื่อสารกับแดชบอร์ดของเซิร์ฟเวอร์ เพื่อแสดงตัววัดค่าทรัพยากรและดำเนินการกับเซิร์ฟเวอร์ตามที่คุณขอ เอเจนต์จะรอการติดต่อที่พอร์ต 2224

เนื่องจากแดชบอร์ดเซิร์ฟเวอร์และการอัปเกรดขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันเหล่านี้ การบล็อคพอร์ต 2224 หรือการลบแอปพลิเคชันเหล่านี้ออกจากเซิร์ฟเวอร์ จะหยุดการทำงานของคุณสมบัติเหล่านี้

ในการคืนค่าส่วนประกอบ Nydus คุณต้องกู้คืนจากข้อมูลที่สำรองที่บันทึกไว้ก่อนจะลบส่วนประกอบออก หากคุณไม่มีไฟล์สำรองข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ