ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

502 Unable to Connect to Origin Server

Sometimes when you are setting up the Web Access Firewall(WAF) that comes with Website Security, you might encounter the error HTTP 502 - Unable to Connect to the Origin Server. You will need to make an update within your Website Security settings to fix this error.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Website Security and Backups, next to the Website Security account you want to manage, click Manage.
  3. In the menu bar, select Firewall.
  4. Click on the domain name that the firewall is configured on, and then click settings.
  5. Click Security and then make sure the option Force passing the hostname via TLS/SSL is selected and click Save Advanced Security Options.
  6. ALTEXT
  7. Click Back, and below your domain name click Clear Cache.

It may take up to 5 minutes for these changes to take place

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ