ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .ACADEMY Domain Names

If education is your passion, .ACADEMY is your domain. It’s the perfect choice for everything from primary schools to elite universities to professional organizations.

The following dates apply to the .ACADEMY launch plan:

Pre-Registration
Launch: 2/19/14

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 1/7/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)
End Date: 3/8/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

Early Access (Landrush)
Launch: 3/12/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

General Availability
Launch: 3/19/14 at 16:00 UTC

For .ACADEMY pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ