ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .ADULT domains

Afilias is the registry provider and ICM Registry LLC is the sponsor for the .adult extension.

Registration periods

Phase Dates
Sunrise B Limited Registration April 6, 2015 at 16:00 UTC to April 30, 2015 at 16:00 UTC
Domain Matching Limited Registration Begins April 30, 2015 at 16:00 UTC
General availability Begins June 4, 2015 at 16:00 UTC

These domain names can only support 1-63 characters (with a minimum of 1 character), and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
Private Registration
Protected Registration -
Backorders -
Bulk Registration
Account change
Contact updates
IDNs -

Who can register .adult domains?

Anyone can register .adult domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .adult domain on its expiration date. We'll park .adult domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Refund details

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver requirements

Two nameservers are required for .adult domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

Want to buy a .adult domain? Check here for details today!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ