ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .ag Domains

The .ag country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Antigua and Barbuda.

The information below also applies to the following country-code second-level domain names (ccSLDs):

  • .com.ag — Intended for commercial entities
  • .net.ag — Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers (ISPs)
  • .org.ag — Intended for non-profit organizations
Features Availability
Who can register .ag domains? Anyone
Domain name restrictions 3-63 characters in length
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements None
Transfers to GoDaddy Not supported
Transfers away Supported
Private registration Not supported
Protected registration Not supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Supported
Contact updates Supported
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy Details below2
Registry NicAg

Details

1 Renewal Restrictions

Your .ag domain name renews on the day after its expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal 10 days after expiration and 40 days after expiration before the domain name is cancelled.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it before the 20th day following expiration, you must recover it, and there might be a fee to do so. See Recovering expired domain names for instructions.

Note: Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

2 Refund requirements

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ