ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .am Domains

AMNic is the sponsor and Key System's / ABC Domains is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .am extension that represents Armenia.

Who can register .am domains?

Anyone can register a .am domain, it can take 3 business days for new registrations to be approved by the registry.

Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 1 - 5 years
Renewal Length 1 - 5 years 1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Not Supported
Transfers Away Supported 2
Account Change Supported 3
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Not Supported
Cashparking Not Supported
Contact Updates Supported 4
IDNs Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirements
Must Use
 • 2-4 Nameservers
Can Use
 • IPv4
Cannot Use
 • DNSSEC
 • Vanity Nameservers
 • IPv6


1Renewal restrictions

Your .am domain name renews before its expiration date. The renewal date depends on whether you set the domain name to auto-renew or renew manually. We attempt auto-renewal on the first day of the month prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 10th of the month and again on the 20th of the month.

For example: Your .am domain name expires on October 10. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 20th of the month prior to the expiration date, you can attempt to recover it, and there might be a fee to do so. See Renew my expired domain for more information.


2Transfers away requirements

Please contact customer support to request an authorization code for .am domain transfers away.


3Account change restrictions

When you move the domain name, the registrant's first name, last name, and organization (company name) cannot change.

4Contact updates restrictions

AMNic charges a fee to update the registrant's name or organization. A change of registrant is called a trade. To update the following registrant contact fields for your .am domain name, contact our support team:

 • First name
 • Last name
 • Organization (company name)

More Info

 • Want to register a .am domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ