ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .AMSTERDAM domains

dotAmsterdam BV is the sponsor and SIDN is the backend provider for the .amsterdam extension.

Registration periods

Phase Dates
General Availability Begins September 1, 2015 at 18:00 UTC

Restrictions

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 3 characters, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
DBP Private Registration
Protected Registration -
Backorders -
Bulk Registration
Account change
Contact updates See details below1
IDNs -

Who can register .amsterdam domains?

Anyone can register .amsterdam domain names on a first-come, first-served basis. There are no application fees.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .amsterdam domain on its expiration date. We'll park .amsterdam domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Nameserver requirements

One nameserver is required for .amsterdam domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

Refund details

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

1 Contact Update Restrictions

Contact updates are allowed at any time without a fee, with the exception of First Name, Last Name, and Company Name for Registrant contacts only.

Want to buy a .amsterdam domain? Check here for details today!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ