ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .APP domains

Charleston Road Registry (d/b/a a Google Registry) is the sponsor and the backend provider for the .app extension.

Registration periods

Phase Dates
Pre-Registration Estimated April 23, 2018
Early Access May 1, 2018
General Availability May 8, 2018

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 1 character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
Private Registration
Protected Registration -
Backorders -
Bulk Registration
Account change
Contact updates
IDNs
  • Latin
  • Japanese

Who can register these domains?

Anyone can register .app domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .app domain on its expiration date. We'll park .app domains after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 45 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Refund policy

For priority pre-registration please use the following information: The application fee is refundable only if the domain is not awarded to a customer. In those cases where you are not awarded the domain, you are eligible for a full refund for price of domain plus the Early Application fee. This fee is non-refundable in cases where you win the domain. If you win the domain, then decide to cancel it before the grace period ends, you will only receive a refund for the domain price and will not receive a refund for the Early Access Fee.

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver requirements

One nameserver is required for .app domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

SSL requirements

The. APP extension is a secure namespace, so you need HTTPS and an SSL certificate for your website to load on most browsers. Due to these SSL requirements, domain forwarding is not supported for .APP domains. Your .APP registration includes a free credit for our Standard SSL certificate. Once you log in, you will need to redeem and activate your SSL certificate.

Your free Standard SSL certificate is only eligible for support when it’s used with your .APP domain. To ensure continued support, please do not use this free Standard SSL certificate with another domain.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ