ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .art domains

UK Creative Ideas Limited is the sponsor and CentralNic is the backend provider for the .art extension.

Registration periods

Phase Dates
General availability Begins May 10, 2017 at 14:00 UTC

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 3 characters, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to See details below1
Transfers away
Private Registration
Protected Registration
Backorders -
Bulk Registration
Account change
Contact updates
IDNs
 • Arabic
 • Cyrillic
 • Greek
 • Hebrew
 • Japanese
 • Korean
 • Lao
 • Latin
 • Thai
 • Danish
 • Myanmar
 • Polish
 • Russian
 • Swedish

Who can register these domains?

Anyone can register .art domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your domain on its expiration date. We'll park domains after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

1 Transfer to GoDaddy restrictions

If you've purchased a .art domain elsewhere as a Premium domain, GoDaddy cannot support a transfer in at this time.

Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver requirements

One nameserver is required for domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

Want to buy a .art domain? Check here for details today!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ