ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .asia domains

DotAsia is the sponsor and the backend provider for the .asia extension.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 3 characters, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
Private Registration -
Protected Registration -
Backorders -
Bulk Registration
Account change
Contact updates Details below1
Countries Included Details below2
IDNs Chinese, Japanese, & Korean

Details

Who can register these domains?

Anyone can register .asia domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your domain on its expiration date. We'll park domains after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver requirements

Two nameservers are required for domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

1 Contact updates requirements

If you have a .asia domain, you can update information for the contact responsible for it, called the CED contact. A CED contact is a domain contact that is a legal entity in the DotAsia community. This can be a company, an organization or a natural person. The contact must be located in the Asia-Pacific region. For more information about CED contacts, see the What is a CED or CEA contact? section of this article. To update CED information, follow the instructions below:

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Log in to your My Products page.
 5. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 6. My products tab

 7. Click Manage All:
 8. Manage All

 9. You must be in the List view of your account in order to ______________. In the upper right corner, choose List view:
 10. Advanced list view icon
 11. Click on the domain you want to manage.
 12. From the Contacts menu, select .ASIA CED Contacts.
 13. From Form of entity , select the entity type for the CED contact you selected.
 14. From Form of identification, select the identification type that warrants the CED contact you selected as the legal entity in the Asia-Pacific region.
 15. In Identification number, enter the number from the form of identification you selected.
 16. Click OK.

2 Countries Included

Countries included in the Asia-Pacific region for .asia domains are:

 • Afghanistan
 • Antarctica
 • Armenia
 • Azerbaijan
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Brunei Darussalam
 • Cambodia
 • China
 • Christmas Island
 • Cocos (Keeling Islands)
 • Cook Islands
 • Cyprus
 • Democratic People's Republic of Korea
 • Federated States of Micronesia
 • Fiji
 • Georgia
 • Heard Island and McDonald Islands
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Iraq
 • Islamic Republic of Iran
 • Israel
 • Japan
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kiribati
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Lao People's Democratic Republic
 • Lebanon
 • Macao
 • Malaysia
 • Maldives
 • Marshall Islands
 • Myanmar
 • Mongolia
 • Nauru
 • Nepal
 • New Zealand
 • Niue
 • Norfolk Island
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestinian Terroitories
 • Papua New Guinea
 • Philippines
 • Qatar
 • Republic of Korea
 • Saudi Arabia
 • Singapore
 • Solomon Islands
 • Sri Lanka
 • Syrian Arab Republic
 • Tajikistan
 • Taiwan
 • Thailand
 • Timor-Leste
 • Tokelau
 • Tonga
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Tuvalu
 • United Arab Emirates
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Viet Nam
 • Samoa
 • Yemen

Want to buy a .asia domain? Check here for details today!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ