ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .au Domains

auDA is the sponsor for the country-code top-level domain name (ccTLD) .au extensions that represent Australia.

 • .com.au - Intended for commercial entities
 • .net.au - Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers
 • .org.au - Intended for non-profit organizations

Who can register .au domains?

Companies or organizations that are registered to do business in Australia can register .au domain names.

A .com.au and .net.au registrant must be one of the following:

 • An Australian registered company
 • Trading under a registered business name in any Australian State or Territory
 • An Australian partnership or sole trader
 • A foreign company licensed to trade in Australia
 • An owner of an Australian Registered Trade Mark
 • An applicant for an Australian Registered Trade Mark
 • An association incorporated in any Australian State or Territory
 • An Australian commercial statutory body>

A .org.au registrant must be one of the following:

 • An association incorporated in any Australian State or Territory
 • A political party registered with the Australian Electoral Commission
 • A trade union or other organization registered under the Workplace Relations Act 1996
 • A sporting or special interest club operating in Australia
 • A charity operating in Australia, as defined in the registrant's constitution or other documents of incorporation
 • A non-profit organization operating in Australia, as defined in the registrant's constitution or other documents of incorporation.

Registration Restrictions
Must Use
 • 2 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)
 • Cannot register explicitly for resale


Features Availability
Registration Length 1-5 years1
Renewal Length 1-5 years2
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported 3
Transfers Away Supported
Account Change Supported
Protected Registration Not Supported
Private Registration (DBP) Not Supported
Cashparking Supported
Contact Updates Supported 4
IDNs Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver Requirements
Must Use
 • 1-10 Nameservers
 • Authoritive Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • IPv6
 • DNSSEC
Cannot Use
 • Vanity Nameservers


1 Registration restrictions

Companies or organizations that are registered to do business in Australia can register .au domain names on a first-come, first-served basis. All .AU domains must either be an exact match, abbreviation or acronym of the registrant's name or closely and substantially connected to the registrant.

Registrants will be required to provide a valid Australian government-provided ID number or supporting documentation to register a .AU domain.2 Renewal restrictions

You can renew your .au domain name 90 days prior to its expiration date.

Your .au domain name renews before its expiration date. We attempt auto-renewal 13 days prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal 6 days prior to the domain name's expiration date and again on the domain name's actual expiration date.


3 Transfers in requirements

The transfers of .au domains do not include a free 1-year extension of the registration.

Should you need to cancel a transfer in request for your .au domain, please contact us directly at auhelp@godaddy.com for assistance.


4 Contact Update Requirements:

When reviewing .au domain Whois results, you will see registrant contact and registrant eligibility information. These items are separate for .au domains.

You can update all contact information directly through your account.

Should you require the registrant eligibility information updated, please contact auhelp@godaddy.com for assistance.

An eligibility information update is viewed by the .au registry as a cancellation of the existing registration, and the creation of a new registration. Payment is required for the new registration, and there are no refunds for the cancelled registration.


More Info

 • Want to register a .au domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ