ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .AUDIO Domain Names

Hexonet is the sponsor and the backend provider for the .AUDIO extension.

Important Notice: Effective August 23, 2017, GoDaddy is no longer accepting new registrations or incoming transfers for the .AUDIO domain extension. If you already owned a .AUDIO domain with GoDaddy prior to August 23, 2017, you can continue to renew your existing .AUDIO domain name without any issues.

Features Availability
Renewal Length 1-10 years
Transfers Away Supported
Account Change Supported
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Not Supported
ConsoliDate Not Supported
Cashparking Supported
Contact Updates Supported

Nameserver Requirements
Must Use
  • 1-13 Nameservers
Can Use
  • DNSSEC
  • IPv4
  • IPv6
  • Vanity Nameservers

Renewals

If auto-renew is enabled on a .AUDIO domain, we’ll attempt to auto-renew your .AUDIO domain on its expiration date. In cases where auto-renew fails after the first billing attempt or auto-renew was not enabled at all, we’ll park your .AUDIO domain name. A parked domain name will show a temporary web page when entering the domain in a web browser. If the domain isn't manually renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Refund Details

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the STANDARD REFUND TERMS, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. So also take a look under:

  • PRODUCTS WITH SPECIAL REFUND TERMS > Domain Name Registrations/Renewals
  • PRODUCTS NOT ELIGIBLE FOR REFUNDS

More Info

  • Since GoDaddy is no longer accepting new registrations for the .AUDIO domain, you can register other alternate domain extensions. Search to see other alternative domain extension options.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ