ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .be Domains

DNS.be is the sponsor and Key Systems is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .be extension that represents Belgium.

Who can register .be domains?

Anyone can register a .be domain.

Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)


Features Availability
Registration Length 1 year
Renewal Length 1 year1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported
Transfers Away Supported2
Account change Supported3
Protected Registration Not Supported
Private Registration (DBP) Not Supported
Cashparking Not Supported
Contact Updates Supported4
IDNs Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds


Nameserver Requirement
Must Use
 • 1-9 Nameservers
Can Use
 • IPv4
Cannot Use
 • DNSSEC
 • Vanity Nameservers
 • IPv6


1 Renewal restrictions

Your .be domain name renews before its expiration date. The renewal date depends on whether you set the domain name to auto-renew or manually renew. We attempt auto-renewal on the first day of the month prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 10th of the month and again on the 20th of the month.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 20th of the month prior to the expiration date, you can attempt to recover it, and there might be a fee to do so. See Renew my expired domain for instructions.

For example: Your .be domain name expires on October 10. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.

2Transfers-away requirements

You must initiate the transfer of your .be domain name with the new registrar, who will require the registrant to provide an authcode for the transfer. Please reach out to our award-winning GoDaddy Guides for help obtaining the authorization code.

3 Account change requirements

When you move the domain name, the registrant's first name, last name, and organization (company name) cannot change.

4 Update contacts requirements

To update the registrant contact information for your .be domain name, please reach out to our award-winning GoDaddy Guides for help. Updates to the registrant's first name, last name, and/or organization (company name) are called a trade. This process mirrors new registration, and the registry charges a fee for it (the cost of one year of registration). The domain name's registration resets to one year when the trade completes.

More Info

 • Want to register a .be domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ