ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .BLACK Domain Names

Whether you're dabbling in materials such as tar or coal, exploring space concepts such as black holes or dark matter, or pitching a new Gothic graphic design label, the .black domain may be a perfect fit. This domain name's association with its namesake color leaves the door open for countless creative endeavors.

Registration Information

Who can register .black domain names?

Anyone can register .black domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs (Internationalized Domain Names) will not be supported at this time.

Note: Premium .black domain names for Afilias will not be supported until they have implemented structure.

Which registry controls .black domain names?

The Afilias Registry manages and supports the .black extension.

What is the advantage to registering .black domain names?

The new .black domain name is optimized for any creative endeavor associated with the color black.

For how long can I register .black domain names?

You can pre-register a .black domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .black domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .black domain name on its expiration date. We will park .black domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 45 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .black domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .black domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .black domain names?

No. Private Registration and Protected Registration are not available for .black domain names at this time.

Can I backorder .black domain names?

No. We currently do not support that backorder of .black domain names.

Can I move .black domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .black domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .black domain names?

Two nameservers are required for .black domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ