โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เกี่ยวกับโดเมน .br

NIC BR หรือที่รู้จักในชื่อ Registro.br เป็นผู้สนับสนุนและ KeySystems / ToWeb เป็นผู้ให้บริการแบ็กเอนด์ของเราสำหรับลูกค้าบางรายสำหรับ ส่วนขยายชื่อโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) ที่เป็นตัวแทนของบราซิล

ใครสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .br ได้

คุณต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีบราซิล (CNPJ / CPF) เพื่อจดทะเบียนโดเมน. com.br และ. net.br

 • .br: ไม่รองรับ
 • .com.br : ใช้สำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์
 • .net.br : ใช้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายเช่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
  • ข้อจำกัดในการจดทะเบียน

   เมื่อจดทะเบียนโดเมน. br คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ

   • ต้องใช้ : 2 - 26 ตัวอักษร
   • สามารถใช้ : ตัวอักษร (อักขระ az) ตัวเลข (0-9) และเครื่องหมายขีดคั่น (ยกเว้นในอักขระตัวที่ 1 หรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน)
   • ไม่สามารถใช้ : อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)
   • IDN : รองรับ (โปรตุเกส)

   คุณสมบัติ

   • ระยะเวลาในการลงทะเบียน : 1-10 ปี
   • ระยะเวลาการต่ออายุ : 1-10 ปี
    • ชื่อโดเมน. br ของคุณจะต่ออายุก่อนวันที่หมดอายุ วันที่ต่ออายุจะขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งชื่อโดเมนให้ต่ออายุอัตโนมัติหรือต่ออายุด้วยตนเอง เราจะพยายามต่ออายุอัตโนมัติในวันหนึ่งของเดือนก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากความพยายามในการต่ออายุล้มเหลวเราจะพยายามต่ออายุอีกครั้งใน 10 วันหลังจากนั้น หากความพยายามดังกล่าวล้มเหลวเราจะพยายามครั้งสุดท้ายในอีก 10 วันหลังจากนั้น
    • ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน. br ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 10 ตุลาคมหากชื่อโดเมนของคุณไม่ต่ออายุโดยอัตโนมัติคุณสามารถต่ออายุด้วยตนเองภายในวันที่ 20 กันยายนสำหรับการต่ออายุอัตโนมัติเราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 1 กันยายน, 10 กันยายนและ 20 กันยายน.
    • หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตนเองภายในวันที่ 20 ของเดือนก่อนที่จะถึงวันที่หมดอายุคุณสามารถพยายามกู้คืนชื่อโดเมนและอาจมีค่าธรรมเนียมในการกู้คืน ดูการ ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุของฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
   • Backorders : ไม่รองรับ
   • การโอนย้ายไปยัง GoDaddy : รองรับ
   • การโอนย้ายออกจาก GoDaddy : รองรับ
    • การล็อคการโอนย้าย: ไม่รองรับ
    • หากคุณเลือกที่จะใช้บริการ Trustee ของเราและต้องการจะย้ายออกโปรดติดต่อ ของ GoDaddy Guides เพื่อขอย้ายโดเมน
    • หากคุณได้ให้ข้อมูลติดต่อจากบราซิลกระบวนการย้ายออกจะไม่ซ้ำกันสำหรับ. br ไม่จำเป็นต้องปลดล็อคโดเมนคุณต้องอัพเดตผู้ให้บริการและโอนย้ายความเป็นเจ้าของโดเมน. br ที่มีอยู่ไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับผ่านทาง เว็บไซต์ของผู้รับจดทะเบียน
   • การโอนย้ายไปยังบัญชี GoDaddy อื่น : ไม่รองรับ
   • การปกป้องความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน : ไม่รองรับ
   • การอัพเกรดแผนปกป้อง : ไม่รองรับ
   • CashParking : ไม่รองรับ
   • ติดต่ออัปเดต : ได้รับการสนับสนุน

   ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

   • ต้องใช้ : 1-6 เนมเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเจ้าของ
   • สามารถใช้ : IPv4, IPv6
   • ไม่สามารถใช้ : DNSSEC, เนมเซิร์ฟเวอร์แบบกำหนดเอง

   คุณต้องใส่เนมเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้ในไฟล์โซนของโดเมนก่อนที่จะลงทะเบียนหรือปรับเปลี่ยนโดเมน นอกจากนี้คุณยังต้องตรวจสอบว่าเนมเซิร์ฟเวอร์ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องก่อน กำหนดให้กับโดเมนในบัญชี GoDaddy ของ คุณ หากคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy เราจะจัดการให้คุณ

   คืนเงิน

   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินโปรดดูที่ นโยบายการคืนเงิน โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม เงื่อนไขการคืนเงินมาตรฐาน แต่บางโดเมนอาจมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ตรวจสอบข้อมูลภายใต้ ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขการคืนเงินพิเศษ และ การจดทะเบียนชื่อโดเมน / การต่ออายุ และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน

   ข้อกำหนดการยกเลิก

   คุณสามารถลบโดเมน. br โดยใช้ แบบฟอร์มออนไลน์ ของผู้รับจดทะเบียนเท่านั้น

   ข้อมูลเพิ่มเติม