ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .bz Domains

dot bz is the sponsor and Afilias is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .bz extension that represents Belize.

Who can register .bz domains?

Anyone can register a .bz domain

 • .com.bz — Intended for commercial entities
 • .net.bz Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers (ISPs)
Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)


Features Availability
Registration Length 1-10 years
Renewal Length 1-10 years1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported
Transfers Away Supported
Account change Supported
Ownership Protection Supported
Privacy Protection Supported
Cashparking Not Supported
Contact Updates Supported
IDNs Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirements
Must Use
 • 2-13 Nameservers
Can Use
 • IPv4
Cannot Use
 • IPv6
 • DNSSEC
 • Vanity Nameservers

1 Renewal restrictions

Your .bz domain name renews on the day after its expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal 10 days after expiration and 40 days after expiration before the domain name is cancelled.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it before the 20th day following expiration, you must recover it, and there might be a fee to do so. See Renew my expired domain for instructions.

More Info

 • Want to register a .bz domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ