ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .CASA domains

Minds + Machines is the sponsor and Nominet is the backend provider for the .casa extension.

Registration periods

Phase Dates
Sunrise November 5, 2014 at 16:00 UTC to January 5, 2015 at 16:00 UTC
Landrush Begins January 14, 2015 at 16:00 UTC
General availability Begins February 10, 2015 at 16:00 UTC

These domain names can have a up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
Private Registration
Protected Registration -
Backorders -
Bulk Registration
Account change
Contact updates
IDNs Spanish, Italian, German and French

Who can register .casa domains?

Anyone can register .casa domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .casa domain on its expiration date. We'll park .casa domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Refund details

Note: If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel it and get a refund of the registration fee.

For more details on refunds, please see the Domain Name Registrations/Renewals section under Products with Special Refund Terms on GoDaddy's Refund Policy page.

Nameserver requirements

One nameserver is required for .casa domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

Want to buy a .casa domain? Check here for details today!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ