ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .CASINO Domain Names

Casinos are at the epicenter of a thriving multibillion dollar industry, and boast a vast array of services and organizations. The .casino domain extension provides an umbrella under which restaurants, hotel and concierge services, entertainers, casino managers and anyone else closely involved with the industry can share relevant information.

The .casino domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .casino, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

The following dates apply to the .casino launch plan:

Pre-Registration
Launch: 4/2/15 at 18:00 UTC

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 3/24/15 at 16:00 UTC
End Date: 5/23/15 at 16:00 UTC

Early Access (Landrush)
Launch: 5/27/15 at 16:00 UTC

General Availability
Launch: 6/3/15 at 16:00 UTC

For .casino pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ