ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .cc Domains

The .cc country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents the Cocos (Keeling) Islands.

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & or #.

Features Availability
Who can register? Anyone
Registration length 1-10 years
Renewal length 1-10 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements None
Transfers to GoDaddy Supported
Transfers away Supported
Private registration Supported
Protected registration Supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Supported
Contact updates Supported
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy Details below2
Registry VeriSign

Details

1 Renewal restrictions

Auto-renewal of your .cc domain name renews on the day after its expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal 4 days later and again in another 7 days.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 12th day after the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Renew my expired domain for instructions on the redemption.

For example: Your .cc domain name expires on October 1. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually until October 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on October 2, October 6, and October 13.

2 Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ