ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .cc Domains

Verisign is the sponsor and backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .cc extension that represents Cocos (Keeling) Islands.

Who can register .cc domains?

Anyone can register a .cc domain

Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)


Features Availability
Registration Length 1 - 10 years
Renewal Length 1 - 10 years1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported
Transfers Away Supported
Account change Supported
Ownership Protection Supported
Privacy Protection Supported
Cashparking Not Supported
Contact Updates Supported
IDNs Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:
Custom Nameserver Requirements
Must Use
 • 2-13 Nameservers
Can Use
 • IPv4
Cannot Use
 • DNSSEC
 • Vanity Nameservers
 • IPv6


Details

1 Renewal restrictions

Auto-renewal of your .cc domain name renews on the day after its expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal 4 days later and again in another 7 days.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 12th day after the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Renew my expired domain for instructions on the redemption.

For example: Your .cc domain name expires on October 1. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually until October 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on October 2, October 6, and October 13.

More Info

 • Want to register a .cc domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ