ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .CEO Domain Names

The .ceo domain name is exclusively tailored for CEOs across the globe. The .ceo extension will create a community hub for brainstorming ideas, product concepts, creative solutions and marketing insights for CEOs the world over, strengthening global and foreign relationships in a remarkable and unique way.

General Availability

Beginning February 12, 2014, at 4:00 UTC, customers can register .ceo domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .ceo registration is supported during General Availability.

Registration Information

Who can register .ceo domain names?

Anyone can register .ceo domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs (Internationalized Domain Names) are supported in the following language: German.

Which registry controls .ceo domain names?

CentralNic is the registry provider and CEO LTD Pty is the sponsor for .ceo domains.

For how long can I register .ceo domain names?

You can register a .ceo domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .ceo domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .ceo domain name on its expiration date. We will park .ceo domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .ceo domain names to my account with you?

No, we currently do not support transfers of .ceo domains to us.

Can I transfer .ceo domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .ceo domain names?

Private Registration is available for .ceo domain names, but Protected Registration is not.

Can I backorder .ceo domain names?

No. We currently do not support the backorder of .ceo domain names.

Can I move .ceo domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .ceo domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .ceo domain names?

Two nameservers are required for .ceo domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4, IPv6, DNSSEC is supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ