ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .CH Domain Names

The .CH country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Switzerland. For companies that conduct business in Switzerland and individuals who want to reach the growing number of Internet users there, .CH domain names are a good investment. Registering a .CH domain name gives you regional recognition and an easy-to-manage Web presence.

Who can register .CH domain names?

Anyone can register .CH domain names on a first-come, first-served basis.

Which registry controls .CH domain names?

SWITCH is the registry for .CH domain names.

For how long can I register .CH domain names?

New registration & renewal length supported is 1 year ONLY. Bulk is supported.

There is no registration grace period.

When do .CH domain names renew?

Explicit renewals are not allowed. There is no auto-renewal grace period.

Can I transfer .CH domain names to my account with you?

Both transfers in and transfers out are supported for .CH domain names. For more information on transfers in, please see การเตรียมเพื่อถ่ายโอนชื่อโดเมนไปยัง GoDaddy.

NOTE: A valid Authorization Code must be provided to initiate a transfer successfully. You may obtain the authorization code from the losing registrar.

How do I transfer .CH domain names from you to another registrar?

You must initiate the transfer through your new registrar. The transfer requires an authorization code. Please contact our support team to request it.

Can I add privacy and protection to .CH domain names?

No. We are not offering Domains By Proxy®, Private Registration, Protected Registration, Business Registration and Deluxe Registration because of the trustee requirement.

Can I backorder .CH domain names?

No. We do not currently support the backorder of .CH domain names. Public, expired and drop-caught auctions are also not supported.

Can I update the contact information for .CH domain names?

To update the following registrant contact fields for your .CH domain names, contact our support department:

  • First name
  • Last name
  • Organization (company name)

You can update all other domain name contact information in the Domain Manager. See เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อของโดเมน for more information.

Are there nameserver requirements for my .CH domain names?

Yes. The number of nameservers required in order for a domain to resolve is 2 and the maximum length of a nameserver name is 189 characters.

Do you support DNSSEC for .CH domain names?

No. Currently, DNSSEC isn't supported.

Are IDN characters available for .CH domain names?

IDN characters are supported in Latin. For more information, check out the registry's website.

NOTE: Domain names beginning or ending with hyphens, as well as domain names with hyphens in the third and fourth positions, are prohibited.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ