ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .CHURCH Domain Names

The .church domain name offers common ground for faith-based community members to converge and share thoughts and ideologies. The .church extension is a touchstone for churches, parishes, youth groups, pastors and students of religion and faith.

The .church domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .church, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

For .church pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ