ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .CL Domain Names

The .CL country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Chile. For companies that conduct business in Chile and individuals who want to reach the growing number of Internet users there, .CL domain names are a good investment. Registering a .CL domain name gives you regional recognition and an easy-to-manage Web presence.

Who can register .CL domain names?

The administrative contact for the domain name must have an address in Chile and, you must provide your RUT ID number.

Which registry controls .CL domain names?

NIC Chile (under University of Chile) is the registry for .CL domain names.

For how long can I register .CL domain names?

Registration and renewal lengths are up to 10 years. Bulk is supported.

There is no registration grace period.

When do .CL domain names renew?

There is no manual-renewal or auto-renewal grace period. Explicit renewals are allowed at any time up to 29 days past expiration.

Can I transfer .CL domain names to my account with you?

Transfers in are not supported. Transfers out are supported.

Can I add privacy and protection to .CL domain names?

No. We are not offering Domains By Proxy®, Private Registration, Protected Registration, Business Registration, Deluxe Registration and DBP because of the trustee requirement.

Can I backorder .CL domain names?

No. We do not currently support the backorder of .CL domain names. Public, expired and drop-caught auctions are also not supported.

Can I move a .CL domain name to another account with you?

Currently, we do not support transfers to another account.

Can I update the contact information for .CL domain names?

To update the following registrant contact fields for your .CL domain names, contact our support department:

  • First name
  • Last name
  • Organization (company name)

You can update all other domain name contact information in the Domain Manager. See เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อของโดเมน for more information.

Are there nameserver requirements for my .CL domain names?

Yes. The number of namesevers must be between 2 and 6, with a max length of a nameserver name at 189 characters.

Do you support DNSSEC for .CL domain names?

No.

Are IDN characters available for .CL domain names?

No. Currently, IDN characters are not available for this domain name.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ