ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .CLOTHING Domain Names

With a .clothing domain extension, you'll make it easy for fashion lovers to find you! Whether you're a retailer, boutique owner, tailor, department store owner, or designer, .clothing gives you a memorable way to identify your websites.

The .clothing domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that applies to .clothing, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts registration process, see Registering Donuts domains.

For .clothing pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ