ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .CLOUD Domains

Aruba PEC SpA is the sponsor and ARI is the backend provider for the .cloud extension.

Restrictions

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 1 character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 year
Renewal length 1 year
Transfers to
Transfers away
DBP Private Registration
Protected Registration -
Backorders -
Bulk Registration -
Account change
Contact updates
IDNs -

Who can register .cloud domains?

Anyone can register .cloud domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .cloud domain on its expiration date. We'll park .cloud domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't manually renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Refund details

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver requirements

Two nameservers are required for .cloud domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

Want to buy a .cloud domain? Check here for details today!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ