ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .cn Domains

CNNIC is the sponsor and is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .cn extension that represents China.

Who can register .cn domains?

Anyone can register a .cn domain

 • .com.cn — Intended for commercial entities
 • .net.cn — Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers (ISPs)
 • .org.cn — Intended for non profit

To use .CN domain names for websites or email, you must first activate the domain name through real name validation.

Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 1 - 10 years
Renewal Length 1 - 10 years 1
Bulk Registration Supported (Not available for reseller customers)
Backorders Not Supported
Transfers To Supported (Not available for reseller customers)
Transfers Away Supported 2
Account Change Supported 3
Account Merge Supported 4
Protected Registration Not Supported
Private Registration (DBP) Not Supported
Cashparking Supported
Contact Updates Supported 5
IDN Supported Chinese (only .cn)
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Failing to activate a .CN domain through real name validation does not extend the refund timeframe beyond 120 hours (5 days) after initial registration


Custom Nameserver Requirement
Must Use
 • 0-6 Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • Unique IP address
Cannot Use
 • IPv6
 • Vanity Nameservers
 • DNSSEC


1 Expiration/redemption

Days after expiration State
Less than 15 Can be renewed without a fee
15-40 Can be renewed with redemption fee
Greater than 40 Removed from your account

Inactive domains will not have the option to update Auto Renew. To have this function you must first activate the domain name through real name validation, or you may cancel the domain.

2 Transfers away from GoDaddy

 • The domain cannot be transferred if domain will expire within 15 days
 • A domain cannot be transferred for 60 days following a registration
 • Cannot transfer a domain for 60 days after a transfer
 • Cannot transfer a domain after a change of registrant for 60 days
 • 3 Account Change

  4 Account Merge

   Accounts without .cn domains can be merged into an account with .cn domains, but not the other way around.

  5 Contact updates

   If domain has not been activated, contact updates can be made freely.

   If domain has been activated through real name validation, you can only update your registrant organization, first name, and last name by completing real name validation for the new information. Other contact information can be updated freely.

  More Info

  Want to register a .cn domain? Search for your domain today.


  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
  ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
  ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
  เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ