ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .cn domains

คุณสมบัติ การมีให้ใช้
ใครที่สามารถจดทะเบียนโดเมน .CN ทุกคน1
ข้อจำกัดของชื่อโดเมน ยาว 3-63 ตัวอักษร
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1-10 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1-10 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ ไม่มี
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์
 • สูงสุด 6
 • ต้องมี 1 เนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์และอีเมล1
 • ที่อยู่ IP ที่ไม่ซ้ำกัน
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy สนับสนุน
ถ่ายโอนออกไป สนับสนุน2
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ไม่มีให้ใช้งาน
การลงทะเบียนแบบปลอดภัย ไม่มีให้ใช้งาน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่มีให้ใช้งาน
การจดทะเบียนแบบกลุ่ม สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี สนับสนุน
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ สนับสนุน3
ตัวอักษร IDN สนับสนุน (ไม่มีสำหรับ com.cn, net.cn, org.cn)
การหมดอายุ/การไถ่ถอน รายละเอียดด้านล่าง4
นโยบายการคืนเงิน 120 ชั่วโมง (5 วัน) ไม่มีข้อยกเว้น5
ผู้รับจดทะเบียน CNNIC - China Internet Network Information Center

รายละเอียด

1 เว็บไซต์และอีเมล

ในการใช้ชื่อโดเมน .CN สำหรับเว็บไซต์หรืออีเมล อันดับแรก คุณต้อง เปิดใช้งานชื่อโดเมนผ่านทางการตรวจยืนยันชื่อจริง

2 ถ่ายโอนออกไปจาก GoDaddy

 • โดเมนไม่สามารถถ่ายโอนได้หากโดเมนจะหมดอายุภายใน 15 วัน
 • โดเมนไม่สามารถถ่ายโอนได้เป็นเวลา 60 วัน หลังวันที่จดทะเบียน
 • ไม่สามารถถ่ายโอนโดเมนเป็นเวลา 60 หลังการถ่ายโอน
 • ไม่สามารถถ่ายโอนโดเมนหลังการเปลี่ยนผู้จดทะเบีนเป็นเวลา 60 วัน

3 การอัพเดทข้อมูลติดต่อ

 • หากโดเมนไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน สามารถทำการอัพเดทข้อมูลติดต่อได้โดยอิสระ
 • หากโดเมนถูกเปิดใช้งานผ่านทางการตรวจยืนยันชื่อจริง คุณสามารถอัพเดทองค์กรผู้จดทะเบียน ชื่อตัว และชื่อสกุลของคุณได้โดย ทำการตรวจยืนยันชื่อจริงสำหรับข้อมูลใหม่ให้เสร็จสิ้น สามารถอัพเพทข้อมูลติดต่ออื่นๆ ได้โดยอิสระ

4 การหมดอายุ/การไถ่ถอน

วันหลังการหมดอายุ รัฐ
น้อยกว่า 15 สามารถต่ออายุได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
15-40 สามารถต่ออายุได้โดยเสียค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน
มากกว่า 40 ต่ออายุจากบัญชีของคุณ

5 นโยบายการคืนเงิน

นโยบายมาตรฐานสำหรับการคืนเงินโดเมน จะใช้กับส่วนเพิ่มเติม/ข้อยกเว้นต่อไปนี้:

 • การไม่สามารถเปิดใช้งานโดเมน .CN ผ่านการตรวจยืนยันชื่อจริง จะไม่ ยืดช่วงเวลาการคืนเงินเกินกว่า 120 ชั่วโมง (5 วัน) หลังการจดทะเบียนเริ่มแรก
 • ชื่อโดเมนที่ต่ออายุด้วยตัวเองจะไม่มีการคืนเงินให้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ