ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .cn domains

Features Availability
Who can register .CN domains? Anyone1
Domain name restrictions 3-63 characters in length
Registration length 1-10 years
Renewal length 1-10 years
Renewal restrictions None
Nameserver requirements
 • Maximum of 6
 • 1 required for website or email 1
 • Unique IP address
Transfers to GoDaddy Supported
Transfers away Supported 2
Private registration Not available
Protected Registration Not available
Backorders Not available
Bulk Registration Supported
Account merge Supported 6
Contact updates Supported 3
IDNs Supported (not available for com.cn, net.cn, org.cn)
Expiration/redemption Details below 4
Refund policy 120 hours (5 days) without exceptions 5
Registry CNNIC - China Internet Network Information Center

Details

1 Websites & email

To use .CN domain names for websites or email, you must first activate the domain name through real name validation.

2 Transfers away from GoDaddy

 • The domain cannot be transferred if domain will expire within 15 days
 • A domain cannot be transferred for 60 days following a registration
 • Cannot transfer a domain for 60 days after a transfer
 • Cannot transfer a domain after a change of registrant for 60 days

3 Contact updates

 • If domain has not been activated, contact updates can be made freely.
 • If domain has been activated through real name validation, you can only update your registrant organization, first name, and last name by completing real name validation for the new information. Other contact information can be updated freely.

4 Expiration/redemption

Days after expiration State
Less than 15 Can be renewed without a fee
15-40 Can be renewed with redemption fee
Greater than 40 Removed from your account

Inactive domains will not have the option to update Auto Renew. To have this function you must first activate the domain name through real name validation, or you may cancel the domain.

5 Refund policy

The standard policy for domain refunds applies with the following additions/exceptions:

 • Failing to activate a .CN domain through real name validation does not extend the refund timeframe beyond 120 hours (5 days) after initial registration
 • Manually renewed domain names are non-refundable

6 Account Merge

 • Accounts without .cn domains can be merged into an account with .cn domains, but not the other way around.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ