ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .COFFEE Domain Names

Whether you call it kafe, el café or kahvi, it’s popular around the world. And now those who grow, trade, sell, roast or brew these fragrant beans have their own place online: .COFFEE.

The following dates apply to the .COFFEE launch plan:

Pre-Registration
Launch: 2/19/14

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 1/28/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)
End Date: 3/29/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

Early Access (Landrush)
Launch: 4/2/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

General Availability
Launch: 4/9/14 at 16:00 UTC

For .COFFEE pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ