โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เกี่ยวกับโดเมน .co.jp

JPRS เป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้ให้บริการหลังบ้านของเราสำหรับ ส่วนขยายชื่อโดเมนระดับบนสุดที่เป็นรหัสประเทศ (ccTLD) ที่เป็นตัวแทนของ บริษัท ในญี่ปุ่น

ใครสามารถจดทะเบียนโดเมน .co.jp ได้

บริษัท ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นสามารถจดทะเบียน .co.jp ได้หนึ่งรายการ หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมโปรดดู ถาม & ตอบเกี่ยวกับ Japan Registry Services

ข้อจำกัดในการจดทะเบียน

เมื่อจดทะเบียนโดเมน .co.jp คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ

 • ต้องใช้ : 3 - 63 ตัวอักษร
 • สามารถใช้ : ตัวอักษร: az, ตัวเลข: 0-9, ยัติภังค์ (ยกเว้นอักขระตัวที่ 1 หรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน)
 • ไม่สามารถใช้ : อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)
 • IDN: ไม่รองรับ

คุณสมบัติ

 • ระยะเวลาการจดทะเบียน: 1 ปี
 • ระยะเวลาการต่ออายุ: 1 ปี
  • ผู้รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ต่ออายุด้วยตนเอง / อย่างชัดเจน GoDaddy ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติเพื่อส่งคำขอต่ออายุระหว่าง 30 ถึง 2 วันก่อนวันที่หมดอายุ วันที่หมดอายุใหม่จะไม่แสดงใน Whois ของผู้รับจดทะเบียนจนกว่าจะเลยวันหมดอายุในปัจจุบัน
 • โอนย้ายไปยังบัญชี GoDaddy อื่น : รองรับ
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน: ไม่รองรับ
 • การอัพเกรดแผนการปกป้อง: ไม่รองรับ
 • ที่จอดรถเงินสด : รองรับ
 • การอัปเดตข้อมูลติดต่อ: รองรับ
  • หากต้องการอัพเดทผู้จดทะเบียนบนโดเมน .co.jp ให้ติดต่อ คู่มือ GoDaddy ของเรา สำหรับความช่วยเหลือ

ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

 • ต้องใช้ : 1-20 เนมเซิร์ฟเวอร์
 • สามารถใช้ : IPv4, IPv6
 • ไม่สามารถใช้ : DNSSEC

การคืนเงิน

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินคืนใน นโยบายการคืนเงิน ของเรา โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการคืนเงิน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอเงินคืนได้เลย ดูข้อมูลภายใต้หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขพิเศษในการคืนเงิน > การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน

ข้อมูลเพิ่มเติม