ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .COMPUTER Domain Names

Whether you sell PCs, repair laptops, develop software or build entire networks, the .computer domain extension tells the online world that you know what's going on behind the screen.

The .computer domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .computer, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

The following dates apply to the .computer launch plan:

Pre-Registration
Launch: 2/27/14 tentatively

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 1/7/14 at 16:00 UTC
End Date: 3/8/14 at 16:00 UTC

Early Access (Landrush)
Launch: 3/12/14 at 16:00 UTC

General Availability
Launch: 3/19/14 at 16:00 UTC

For .computer pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ