ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .CONSULTING Domains

This is the Information Age, which is what makes .CONSULTING so timely. Technology consultants, financial advisors, marketing specialists - all can use .CONSULTING to tell the world they're in the know.

Registration Information

The .CONSULTING launch is divided into three phases: Trademark Holder (Sunrise), Priority Pre-Registration (Landrush) and General Availability. Each phase has specific application requirements:

Trademark Holders Registration - Sunrise

From April, 16 2014, at 17:00 UTC (10 a.m. AZ time) to June 16, 2014, at 17:00 UTC (10 a.m. AZ time), trademark holders can submit an application to register a .CONSULTING domain containing their owned mark, before it's available to the public.

Trademark validation goes through the Trademark Clearinghouse (TMCH), which is an ICANN global repository for trademark data. Visit the TMCH website for information on registering a trademark.

Bulk .CONSULTING registration is not supported during this phase.

Priority Pre-Registration - Landrush

From June 25, 2014, at 17:00 UTC (10 a.m. AZ time) to July 14, 2014, at 17:00 UTC (10 a.m. AZ time), customers can purchase .CONSULTING domain names at a premium price. A registration fee is collected when the registration request is submitted.

Multiple Priority Pre-Registration applications with different registrars are resolved via auction. If, for some reason, you don't get the domain you want, we'll refund your registration fee.

Bulk .CONSULTING registration is not supported during this phase.

General Availability

Beginning July 23, 2014, at 17:00 UTC (10 a.m. AZ time), customers can register .CONSULTING domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .CONSULTING registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Who can register .CONSULTING domain names?

Anyone can register .CONSULTING domain names.

These domain names can have up to 63 characters. You can't register domain names with special characters such as & and #.

The .CONSULTING extension supports French and Spanish IDNs (Internationalized Domain Name) characters.

Which registry controls .CONSULTING domain names?

Donuts Registry manages and supports the .CONSULTING extension.

For how long can I register .CONSULTING domain names?

You can register a .CONSULTING domain name for one to ten years.

When do .CONSULTING domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .CONSULTING domain name on its expiration date, but will park .CONSULTING domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be canceled and removed from your account.

Can I transfer .CONSULTING domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .CONSULTING domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .CONSULTING domain names?

Private Registration is available for .consulting domain names, but Protected Registration is not.

Can I backorder .CONSULTING domain names?

No. We currently do not support the backorder of .CONSULTING domain names.

Can I move .CONSULTING domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .CONSULTING domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .CONSULTING domain names?

Two nameservers are required for a .CONSULTING domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ