ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .co.nz Domains

Domain Name Commission is the sponsor and Key Systems is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .co.nz extension that represents New Zealand.

Who can register .co.nz domains?

Anyone can register a .co.nz domain

 • .net.nz — Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers (ISPs)
 • .org.nz — Intended for non-profit organizations
Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens - except in the 1st or last characters of the domain name or consecutive
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 1 - 10 years
Renewal Length 1 - 10 years1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported2
Transfers Away Supported3
Account Change Supported4
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Not Supported
Cash Parking Not Supported
Contact Updates Supported5
IDN Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirement
Must Use
 • 2-4 Nameservers
Can Use
 • IPv4
Cannot Use
 • IPv6
 • Vanity Nameservers
 • DNSSEC


1 Renewal restrictions

Your .co.nz domain name renews before its expiration date. The renewal date depends on whether the domain name is auto-renewed or renewed manually. Auto-renewal is attempted on the first day of the month prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 10th of the month and again on the 20th of the month.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 20th of the month prior to the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Renew my expired domain for instructions on the redemption.

For example: Your .co.nz domain name expires on October 10. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.

2Transfers in requirements

The transfer in process for .co.nz domains does not include a free one-year extension.


3 Transfers away requirements

To transfer away, please reach out to our award-winning GoDaddy Guides for help.

4Account change requirements

When you move the domain name, the registrant's first name, last name, and company name cannot be changed.

5 Contact updates requirements

For changes to the registrant information on your .co.nz domain name, please contact our support for assistance.

More Info

 • Want to register a .co.nz domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ