ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เกี่ยวกับโดเมน. co.za

Registry.net.za เป็นผู้สนับสนุนและ Hexonet หรือที่รู้จักในชื่อ 1 Api GmbH เป็นผู้ให้บริการหลังบ้านของเราสำหรับ ส่วนขยายชื่อโดเมนระดับบนสุดที่เป็นรหัสประเทศ (ccTLD) ที่เป็นตัวแทนของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ใครสามารถจดทะเบียนโดเมน. co.za ได้

ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ .co.za ชื่อโดเมน.

ข้อจำกัดในการจดทะเบียน

เมื่อจดทะเบียนโดเมน. co.za คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ

 • ต้องใช้ : 1-63 อักขระ
 • สามารถใช้ : ตัวอักษร (อักขระ az) ตัวเลข (0-9) และเครื่องหมายขีดคั่น (ยกเว้นในอักขระตัวที่ 1 หรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน)
 • ไม่สามารถใช้ : อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)
 • IDN : รองรับ

คุณสมบัติ

 • ระยะเวลาการจดทะเบียน : 1 ปี
 • ระยะเวลาการต่ออายุ : 1 ปี
  • ต้องต่ออายุชื่อโดเมน. co.za อย่างน้อย 2 วันก่อนวันหมดอายุ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนและการหยุดทำงาน หากคุณไม่ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุจะล้มเหลวก่อนถึงวันหมดอายุและโดเมนจะถูกพักและล็อคเมื่อหมดอายุ
  • คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมน .co.za ของคุณได้ตลอดเวลาก่อนช่วงเวลานี้ แต่อนุญาตให้ทำการต่ออายุได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่โดเมนอยู่ในระหว่างการไถ่ถอนแล้ว จึงจะสามารถร้องขอการต่ออายุแบบ 2 ปีได้
  • หากเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติเราจะพยายามต่ออายุโดเมนโดยเริ่มจาก 19 วันก่อนถึงวันหมดอายุ ดูที่ ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุของฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุในขณะที่กู้คืน
 • Backorders : ไม่รองรับ
 • การโอนย้ายไปยัง GoDaddy : รองรับ
  • กระบวนการโอนย้ายเข้าจะเป็นแบบเฉพาะสำหรับโดเมน. co.za และไม่รวมถึงการขยายฟรีหนึ่งปี
  • อาจต้องใช้รหัสการอนุมัติหากคุณจะย้ายออกจาก Hexonet หรือที่รู้จักในชื่อ 1 Api GmbH หรือเป็นพันธมิตรของพวกเขา มิฉะนั้นจะไม่จำเป็นต้องใช้รหัสการอนุมัติและสามารถเว้นว่างช่องนี้ไว้เพื่ออนุมัติการย้ายออกจากบัญชีของคุณได้
  • เมื่อการโอนย้ายได้รับอนุญาตในบัญชีของคุณแล้วระบบจะเริ่มกระบวนการลงคะแนนทางอีเมล อีเมลจะถูกส่งจากผู้รับจดทะเบียน (ZADNA) ไปยังผู้ติดต่อแต่ละรายของ Whois (เจ้าของผู้ดูแลระบบฝ่ายเทคนิคและการเรียกเก็บเงิน) อย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องอนุมัติเพื่อให้การย้ายสำเร็จ การโอนย้ายจะล้มเหลวหากฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายปฏิเสธการย้ายและหากไม่มีการลงคะแนนที่ได้รับ (อนุมัติหรือ DENY) โดเมนจะไม่ถูกโอนย้าย หากพรรคใดไม่ลงคะแนนการลงคะแนนจะไม่ถูกนำมาพิจารณา
  • หากการโอนย้ายไม่ไดรับการยอมรับภายใน 5 วัน การโอนย้าย .co.za จะไม่สำเร็จ
 • การโอนย้ายออกจาก GoDaddy : รองรับ
  • การล็อคการโอนย้าย: ไม่รองรับ
  • กระบวนการโอนย้ายออกจะมีลักษณะเฉพาะสำหรับ. co.za ไม่จำเป็นต้องปลดล็อคโดเมนและไม่จำเป็นต้องโอนย้ายรหัสการอนุมัติเว้นแต่ว่าคุณจะย้ายไปยัง Hexonet หรือที่รู้จักในชื่อ Api GmbH หรือหนึ่งในพันธมิตรของพวกเขาจำเป็นต้องใช้รหัสการอนุญาตในการโอนย้ายผู้ใช้ ติดต่อ GoDaddy หากคุณต้องการรหัสรับรองความถูกต้องในการโอนย้าย
  • สำหรับการโอนย้ายพาร์ทเนอร์ที่ไม่ใช่ Hexonet อันดับแรกคุณต้องร้องขอการย้ายกับนายทะเบียนรายใหม่ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการลงคะแนนทางอีเมล อีเมลจะถูกส่งจากผู้รับจดทะเบียน (ZADNA) ไปยังผู้ติดต่อแต่ละรายของ Whois (เจ้าของผู้ดูแลระบบฝ่ายเทคนิคและการเรียกเก็บเงิน) อย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องอนุมัติเพื่อให้การย้ายสำเร็จ การโอนย้ายจะล้มเหลวหากฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายปฏิเสธการย้ายและหากไม่มีการลงคะแนนที่ได้รับ (อนุมัติหรือ DENY) โดเมนจะไม่ถูกโอนย้าย หากพรรคใดไม่ลงคะแนนการลงคะแนนจะไม่ถูกนำมาพิจารณา
  • หากการโอนย้ายไม่ไดรับการยอมรับภายใน 5 วัน การโอนย้าย .co.za จะไม่สำเร็จ
 • การโอนย้ายไปยังบัญชี GoDaddy อื่น : ไม่รองรับ
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน : ไม่รองรับ
 • การอัพเกรดแผนปกป้อง : ไม่รองรับ
 • CashParking : ไม่รองรับ
 • ติดต่ออัปเดต : ได้รับการสนับสนุน
  • หลังจากเสร็จสิ้นการอัพเดตข้อมูลติดต่อโดเมนจะถูกล็อคเป็นเวลาสูงสุด 7 วันในขณะที่การอัพเดตดำเนินการที่ผู้รับจดทะเบียน

ข้อกำหนดของเนมเซิร์ฟเวอร์

 • ต้องใช้ : 0-5 เนมเซิร์ฟเวอร์, เนมเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้
 • สามารถใช้ : IPv4, IPv6
 • ไม่สามารถใช้ : DNSSEC
 • การอัพเดตเนมเซิร์ฟเวอร์จะใช้เวลาถึง 7 วัน ในระหว่างนี้โดเมนจะยังคงล็อคอยู่และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

คืนเงิน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินให้ดู โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม เงื่อนไขการคืนเงินมาตรฐาน แต่บางโดเมนอาจมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ตรวจสอบข้อมูลด้านล่าง ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขการคืนเงินพิเศษ > การจดทะเบียน / การต่ออายุชื่อโดเมน และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน

ข้อกำหนดการยกเลิก

หากต้องการยกเลิกโดเมน. co.za ของคุณโปรดติดต่อ คู่มือ GoDaddy ของเรา สำหรับความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม