โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เกี่ยวกับโดเมน .co.za

Registry.net.za เป็นผู้สนับสนุนและ Hexonet หรือที่รู้จักในชื่อ 1 Api GmbH เป็นผู้ให้บริการหลังบ้านของเราสำหรับ ส่วนขยายชื่อโดเมนระดับบนสุดที่เป็นรหัสประเทศ (ccTLD) ที่เป็นตัวแทนของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ใครสามารถจดทะเบียนโดเมน .co.za ได้

ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ .co.za ชื่อโดเมน.

ข้อจำกัดในการจดทะเบียน

เมื่อจดทะเบียนโดเมน .co.za คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ

 • ต้องใช้ : 1-63 อักขระ
 • สามารถใช้ได้: ตัวอักษร (อักขระ a-z) ตัวเลข (0-9) และยัติภังค์ (ยกเว้นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน)
 • ไม่สามารถใช้ : อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)
 • IDN : รองรับ

คุณสมบัติ

 • ระยะเวลาการจดทะเบียน : 1 ปี
 • ระยะเวลาการต่ออายุ : 1 ปี
  • ชื่อโดเมน .co.za ของคุณจะต่ออายุก่อนวันที่หมดอายุ วันที่ต่ออายุจะขึ้นอยู่กับว่าชื่อโดเมนนั้นต่ออายุอัตโนมัติหรือต่ออายุด้วยตนเอง การต่ออายุอัตโนมัติจะพยายามดำเนินการ 21 วันก่อนที่ชื่อโดเมนจะหมดอายุ หากความพยายามในการต่ออายุล้มเหลวเราจะพยายามต่ออายุอีกครั้ง 14 วันก่อนที่จะหมดอายุ หากความพยายามครั้งที่สองล้มเหลวเราจะลองอีกครั้งใน 7 วันก่อนวันที่หมดอายุ
  • หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตนเอง 7 วันก่อนวันที่หมดอายุคุณจะต้องไถ่ถอนชื่อโดเมนดังกล่าว อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการไถ่ถอน โปรดดูที่ ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุของฉัน สำหรับขั้นตอนในการไถ่ถอน
  • ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน .co.za ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 1 ตุลาคมหากชื่อโดเมนของคุณไม่ต่ออายุโดยอัตโนมัติคุณสามารถต่ออายุด้วยตนเองภายในวันที่ 24 กันยายนสำหรับการต่ออายุอัตโนมัติเราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 10 กันยายนและวันที่ 17 กันยายน และ 24 กันยายน
 • Backorders : ไม่รองรับ
 • การโอนย้ายไปยัง GoDaddy: รองรับ
  • กระบวนการโอนย้ายเข้าจะเป็นแบบเฉพาะสำหรับโดเมน .co.za และไม่รวมถึงการขยายฟรีหนึ่งปี
  • อาจต้องใช้รหัสการอนุมัติหากคุณจะย้ายออกจาก Hexonet หรือที่รู้จักในชื่อ 1 Api GmbH หรือเป็นพันธมิตรของพวกเขา มิฉะนั้นจะไม่จำเป็นต้องใช้รหัสการอนุมัติและสามารถเว้นว่างช่องนี้ไว้เพื่ออนุมัติการย้ายออกจากบัญชีของคุณได้
  • เมื่อการโอนย้ายได้รับอนุญาตในบัญชีของคุณแล้วระบบจะเริ่มกระบวนการลงคะแนนทางอีเมล อีเมลจะถูกส่งจากผู้รับจดทะเบียน (ZADNA) ไปยังผู้ติดต่อแต่ละรายของ Whois (เจ้าของผู้ดูแลระบบฝ่ายเทคนิคและการเรียกเก็บเงิน) อย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องอนุมัติเพื่อให้การย้ายสำเร็จ การโอนย้ายจะล้มเหลวหากฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายปฏิเสธการย้ายและหากไม่มีการลงคะแนนที่ได้รับ (อนุมัติหรือ DENY) โดเมนจะไม่ถูกโอนย้าย หากพรรคใดไม่ลงคะแนนระบบจะไม่พิจารณาการลงคะแนน
  • หากการโอนย้ายไม่ไดรับการยอมรับภายใน 5 วัน การโอนย้าย .co.za จะไม่สำเร็จ
 • การโอนย้ายออกจาก GoDaddy: รองรับ
  • การล็อคการโอนย้าย: ไม่รองรับ
  • กระบวนการโอนย้ายออกจะมีลักษณะเฉพาะสำหรับ .co.za ไม่จำเป็นต้องปลดล็อคโดเมนและไม่จำเป็นต้องโอนย้ายรหัสการอนุมัติเว้นแต่ว่าคุณจะย้ายไปยัง Hexonet หรือที่รู้จักในชื่อ Api GmbH หรือหนึ่งในพันธมิตรของพวกเขาจำเป็นต้องใช้รหัสการอนุญาตในการโอนย้ายผู้ใช้ ติดต่อ GoDaddy หากคุณต้องการรหัสรับรองความถูกต้องในการโอนย้าย
  • สำหรับการย้ายคู่ค้าที่ไม่ใช่ Hexonet อันดับแรกคุณต้องร้องขอการย้ายกับนายทะเบียนรายใหม่ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการลงคะแนนทางอีเมล อีเมลจะถูกส่งจากผู้รับจดทะเบียน (ZADNA) ไปยังผู้ติดต่อแต่ละรายของ Whois (เจ้าของผู้ดูแลระบบฝ่ายเทคนิคและการเรียกเก็บเงิน) อย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องอนุมัติเพื่อให้การย้ายสำเร็จ การโอนย้ายจะล้มเหลวหากฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายปฏิเสธการย้ายและหากไม่มีการลงคะแนนที่ได้รับ (อนุมัติหรือ DENY) โดเมนจะไม่ถูกโอนย้าย หากพรรคใดไม่ลงคะแนนระบบจะไม่พิจารณาการลงคะแนน
  • หากการโอนย้ายไม่ไดรับการยอมรับภายใน 5 วัน การโอนย้าย .co.za จะไม่สำเร็จ
 • การโอนย้ายไปยังบัญชี GoDaddy อื่น : ไม่รองรับ
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน : ไม่รองรับ
 • การอัพเกรดแผนปกป้อง : ไม่รองรับ
 • CashParking : ไม่รองรับ
 • ติดต่ออัปเดต : ได้รับการสนับสนุน
  • หลังจากเสร็จสิ้นการอัพเดตข้อมูลติดต่อโดเมนจะถูกล็อคเป็นเวลาสูงสุด 7 วันในขณะที่การอัพเดตดำเนินการที่ผู้รับจดทะเบียน

ข้อกำหนดของเนมเซิร์ฟเวอร์

 • ต้องใช้ : 0-5 เนมเซิร์ฟเวอร์, เนมเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้
 • สามารถใช้ : IPv4, IPv6
 • ไม่สามารถใช้ : DNSSEC ชื่อโฮสต์ที่กำหนดเอง
 • การอัพเดตเนมเซิร์ฟเวอร์จะใช้เวลาถึง 7 วัน ในระหว่างนี้โดเมนจะยังคงล็อคอยู่และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

คืนเงิน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินโปรดดูที่ นโยบายการคืนเงิน โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม เงื่อนไขการคืนเงินมาตรฐาน แต่บางโดเมนอาจมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ตรวจสอบข้อมูลภายใต้ ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขการคืนเงินพิเศษ และ การจดทะเบียนชื่อโดเมน / การต่ออายุ และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน

ข้อกำหนดการยกเลิก

หากต้องการยกเลิกโดเมน .co.za ของคุณโปรดติดต่อ คู่มือ GoDaddy ของเรา สำหรับความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม