ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

About Credit Card Account Updater programs

We're enrolled in the Visa® Account Updater and MasterCard® Automatic Billing Updater programs. These programs enable sharing updated account information between us and your credit card company.

After we submit your recurring billing authorizations to your credit card company, we receive your updated account information if your card number or expiration date has changed. Once we receive your updated account information, we automatically update your payment profile and attempt to process the transaction.

American Express® has a recurring billing program similar to the Visa Account Updater and MasterCard Automatic Billing Updater programs. This program requires no action on our part.

Once American Express receives your recurring billing authorizations from us, they internally identify your new card numbers or expiration dates. Then, they process transactions using your updated account information without sending it to us, so your payment profiles are not updated.

To verify your issuing bank's participation in these programs, please contact your credit card company.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ