ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .CYMRU Domain Names

Cymru means "Wales" in Welsh. The .cymru domain name unites all things culturally Welsh, and emphasizes the unique identity and heritage that accompany the lifestyle in Wales. Both businesses and individuals can benefit from uniting via the .cymru online presence.

Pre-Registration Information

General Availability

Beginning February 24, 2015 at 17:00 UTC, customers can pre-register .cymru domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .cymru registration is supported during General Availability.

Multiple applications will be resolved on a first-come, first-served basis at the opening of General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Note: If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Registration Information

Who can register .cymru domain names?

Anyone can register .cymru domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have a up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs will not be supported for .cymru.

Which registry controls .cymru domain names?

Nominet is the sponsor and the backend provider for the .cymru extension.

For how long can I register .cymru domain names?

You can register a .cymru domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .cymru domain names renew?

Your .cymru domains will be auto-renewed on their expiration date and will be parked after the first failed billing attempt. If the domain name is not renewed within 40 days of expiration, it will be cancelled.

Can I transfer .cymru domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .cymru domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer my domain away from GoDaddy for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .cymru domain names?

Yes, both Private Registration and Protected Registration are available for .cymru domains.

Can I backorder .cymru domain names?

No. We currently do not support the backorder of .cymru domain names.

Can I move .cymru domain names to another account with you?

Yes. See Move my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .cymru domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .cymru domain names?

One nameserver is required for .cymru domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4, IPv6, DNSSEC is supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ