ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .cz Domains

CZ.NIC is the sponsor and Hexonet aka 1 Api GmbH is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .cz extension that represents Czech Republic.

Who can register .cz domains?

Anyone can register a .cz domain

Registration Restrictions
Must Use
 • 1 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 1 - 10 years
Renewal Length 1 - 10 years1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported2
Transfers Away Supported3
Account Change Not Supported
Protected Registration Supported
Private Registration (DBP) Supported
Cashparking Not Supported
Contact Updates Supported 4
IDN Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirement
Must Use
 • 2-10 Nameservers
Can Use
 • IPv4
Cannot Use
 • IPv6
 • Vanity Nameservers
 • DNSSEC


Nameserver updates can take 5 business days to process.

1 Renewal restrictions

Your .cz domain name will auto renew if you have auto-renew turned on. Otherwise, it deletes 59 days after expiration.

2Transfers-in details

These domains do not include a free 1-year extension with transfer-in.

To begin the transfer in process, please reach out to our award-winning GoDaddy Guides for help.

3Transfers away requirements

To begin the transfer away process, please reach out to our award-winning GoDaddy Guides for help.

4 Contact update requirements

To change the registrant information on your .cz domain name, please contact our support department. All other contact information can be changed through the Domain Manager in your account.

More Info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ