ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .cz Domains

The .cz country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents the Czech Republic.

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register? Anyone
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements Details below2
Transfers to GoDaddy Supported (details below)3
Transfers away Supported (details below)4
Private registration Supported
Protected registration Supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Not supported
Contact updates Supported (details below)5
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy See below6
Registry NIC Czech Republic

Details

1 Renewal restrictions

Your .cz domain name will auto renew if you have auto-renew turned on. Otherwise, it deletes 59 days after expiration.

2 Nameserver requirements

Nameserver features Details
IPv4 Supported
IPv6 Not supported
DNSSEC Not supported
Minimum # of nameservers 2
Maximum # of nameservers 10

NS updates can take up to 5 days to complete.

3 Transfers-in details

These domains do not include a free 1-year extension with transfer-in.

To begin the transfer in process, you must call customer support.

4 Transfers away requirements

To begin the transfer away process, you must call customer support.

5 Contact update requirements

To change the registrant information on your .cz domain name, please contact our support department. All other contact information can be changed through the Domain Manager in your GoDaddy account.

6 Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ