ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .DEGREE Domain Names

The .degree domain name will not only provide an online hub for educators, university faculty members and administrators, but it can also be used as a space to explore quantities and units of measurement for data analysis. Because of its broad connotations, the .degree domain can fulfill a variety of different online applications.

Pre-Registration Information

The .degree launch is divided into three registration phases: Trademark Holder (Sunrise), Priority Pre-Registration (Early Access) and Pre-Registration (General Availability.) Each phase has specific application requirements:

Pre-Registration

Pre-registration gives you the best possible chance of securing a domain name before it's available to the general public, but it doesn't guarantee you will get it. You can only pre-register for Early Access and General Availability phases, and we'll submit your registration application when the phase begins.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren’t able to secure the domain name, we’ll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Trademark Holders Registration - Sunrise

Starting November 4, 2014 at 17:00 UTC to January 3, 2015 at 17:00 UTC trademark holders can submit an application to register a .degree domain containing their owned mark, before it's available to the public.

Trademark validation goes through the Trademark Clearinghouse (TMCH), which is an ICANN global repository for trademark data. Visit the TMCH website for information on registering a trademark.

Bulk .degree registration is not supported during Sunrise.

If you aren’t able to secure the domain name, we’ll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Priority Pre-Registration - Early Access

From January 7, 2015, at 17:00 UTC to January 14, 2015 at 17:00 UTC, customers can register .degree domain names at a premium price, and on a first-come, first-served basis. This phase offers the best chance of securing a domain name.

Bulk .degree registration is not supported during Early Access.

Pricing: The first 4 days of Priority Pre-Registration will have different fees, with day one being the highest and every day thereafter decreasing in price. Days 5 through 7 will be the same fee. The price of a domain registration during Priority Pre-Registration includes the registration fee and a non-refundable early application fee. For example, if a domain name's registration fee is $30 and the early application fee is $12,500, then the total cost is $12,530. The price of your gTLD may vary based on the domain you search for and pre-register.

Note: The early application fee is NOT refundable if the domain is awarded and then cancelled. The early application fee is not charged if you do not get the domain. The registration fee is refundable if the domain name is cancelled, or if you do not get the domain name.

Pre-Registration - General Availability

Beginning January 14, 2015, at 17:00 UTC, customers can register .degree domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .degree registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren’t able to secure the domain name, we’ll refund the registration fee.

Note: If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Registration Information

Who can register .degree domain names?

Anyone can register .degree domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have a up to 63 characters, with a minimum of 1 character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. The .degree supports IDNs (Internationalized Domain Names) in the following languages: French and Spanish.

Which registry controls .degree domain names?

The Donuts Registry manages and supports the .degree extension.

For how long can I register .degree domain names?

You can register a .degree domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .degree domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .degree domain name on its expiration date. We will park .degree domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel the the domain name and remove it from your account.

Can I transfer .degree domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .degree domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .degree domain names?

Private Registration is available for .degree domain names, but Protected Registration is not available.

Can I backorder .degree domain names?

No. We currently do not support that backorder of .degree domain names.

Can I move .degree domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .degree domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .degree domain names?

Two nameservers is required for .degree domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ