ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .DESI Domain Names

Important Notice: As of 01/22/2019, GoDaddy no longer accepts new registrations or incoming transfers for this domain extension.

The word "desi" is derived from Sanskrit and refers to the culture, people and products originating from the Indian sub-continent (India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka). The .desi domain aims to connect desi individuals, businesses and charities from around the world; to promote desi culture globally; and to impact emerging markets within the Indian sub-continent and globally.

General Availability

Beginning March 5, 2015 at 10:00 UTC, customers can register .desi domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .desi registration is supported during General Availability.

Registration Information

Who can register .desi domain names?

Anyone can register .desi domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs (Internationalized Domain Names) are not supported for .desi domains.

Which registry controls .desi domain names?

KS Registry is the registry provider and desiNetworks is the sponsor for .desi domains.

For how long can I register .desi domain names?

You can register a .desi domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .desi domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .desi domain name on its expiration date. We will park .desi domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .desi domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .desi domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .desi domain names?

Yes. Both Private Registration and Protected Registration are available for .desi.

Can I backorder .desi domain names?

No. We currently do not support the backorder of .desi domain names.

Can I move .desi domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .desi domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .desi domain names?

One nameserver is required for .desi domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4, IPv6, DNSSEC is supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ