ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .DESI Domain Names

Important Notice: As of 03/18/2019, GoDaddy has terminated support for the .DESI Product. GoDaddy is no longer supporting registrations, incoming transfers or renewals for this domain extension.

More Info

  • Since GoDaddy is no longer accepting new registrations for the .DESI domain, you can register other alternate domain extensions. Search to see other alternative domain extension options.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ